Navigeerimine ja sisu

Farmaatsiatooted ja temperatuurikontrolliga lennutransport

Pakume kõige usaldusväärsemaid ja nõuetele vastavaid lennutranspordilahendusi teie farmaatsia- ja bioteaduslike kaupade jaoks.


Pakume teile kõrgeima kvaliteediga ja nõuetele vastavaid temperatuurikontrolliga õhutranspordilahendusi, mis on loodud spetsiaalselt teie farmaatsia- ja bioteaduslikele kaupadele. Meil on üle maailma 150 tunnustatud eksperti, kes tegutsevad bioteaduste- ja tervishoiuvaldkonnas, ning me teeme teiega koostööd, et leida teile sobivad lahendused ja tagada teie kauba ohutu ja usaldusväärne käitlemine.

Meie farmaatsia- ja temperatuurikontrolliga lennutranspordilahendused


DHL AirControlnet

Kas vajate usaldusväärset ja kindlat lahendust lennutranspordi mittetermovedudeks? Anname teile meelerahu, pakkudes alguspunktist lõpp-punkti GxP-le vastavaid saadetisi ja dokumenteerides transpordi vaheetappe meie serditud bioteaduste spetsialistide toel.

Eelised
 • Tagame vajaliku erihoolduse oma serditud ülemaailmse võrgustiku kaudu
 • Pakume kindlustunnet protsessijuhtimisega GxP-le vastavate saadetiste puhul
 • Alguspunktist lõpp-punkti kõigi standardsete tööprotseduuride tugi koos marsruudiriskihindamisega
 • Täielik nähtavus ja kindlustunne veebipõhise andmehaldusega

DHL AirThermonet

Kas vajate oma temperatuuritundlike saadetiste jaoks tõhusat ja nõudeid järgivat lahendust? Pakume teile GxP-le vastavate lennutranspordi termovedude korral täielikku kindlustunnet tänu ööpäevaringsele nähtavusele ja ennetavale sekkumisele, mida toetab valdkonna suurim serditud bioteaduste võrgustik.

Eelised
 • Ööpäeva- ja aastaringne ennetav jälgimine ning seire transporditingimuste täielikuks kontrolliks kogu teekonna kestel
 • Täielik nähtavus ja kindlustunne veebipõhise reaalajas jälgimise ning IoT-seirega
 • Sekkumishalduse võimalused standardsetest tööprotseduuridest (SOP) kõrvalekaldumise korral (nt temperatuur, niiskus jne)

DHL LifeConEx

Kas vajate lennutranspordilahendusi termovedudeks suurima usaldusväärsuse ja teie vajadustele kohandatud spetsiifilisusega? Pakume teie temperatuuritundlike kaupade jaoks esmaklassilist halduslahendust nii saadetise ettevalmistus-, transpordi- kui ka jaotusetapis.

Eelised
 • Täielikult kohandatud täppislahendused
 • Täielik nähtavus ja kindlustunne veebipõhise reaalajas jälgimisega
 • Ekspedeeritud protsessihaldus (sama päeva erikuller)
 • Lihtne juurdepääs teie kaupade täpsemale analüütikale ja andmetele
 • Tarnijahalduse programm, mis hõlmab kvaliteedilepinguid
 • Sisaldab funktsioone AirControlnet ja DHL AirThermonet lennutranspordi termovedude jaoks

Laseme teie meditsiinitoodetel turule jõuda

Kas teil on küsimusi ravimite ja termoveoste lennutranspordi eksperdile?


Alustuseks rääkige meile pisut oma vajadustest.

Tutvuge meie teiste lennutransporditoodete ja -teenustega