Navigeerimine ja sisu

Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

Olete lehel  Eesti
või Valige teine asukoht

INCOTERMS® 2020

Incoterms®-i eeskirju kasutatakse üle maailma rahvusvaheliste ja riiklike lepingute puhul ning need illustreerivad ostja ja müüja kohustusi kulude ja riski ja veose kindlustamise valdkonnas.

On kaks peamist muudatust Incoterms® 2020-s võrreldes 2010 aasta versiooniga.

 • DAT (tarnitud terminali) on nimetatud ümber DPU (tarnitud sihtkohas)
 • FCA (franko vedaja) lubab nüüd veokirju pärast laadimist välja anda

Teiste muudatuse hulgas on:

 • CIF (hind, kindlustus ja prahiraha) ja (CIP – vedu ja kindlustus makstud kuni) sätestavad uued kindlustuskokkulepped, kuid kindlustuse tase on ostja ja müüja vahel jätkuvalt kaubeldav.
 • Kui see on loetletud, on ostja ja müüja vahel kulude jaotamine täpsemalt öeldud - üks artikkel loetleb kõik kulud, mille eest müüja ja ostja vastutavad.
 • FCA (franko vedaja), DAP (tarnitud asukohta), DPU (tarnitud sihtkohas) ja DDP (tarnitud, toll tasutud) Paid) võtavad nüüd arvesse, et ostja ja müüja korraldavad oma transpordi, mitte ei kasuta kolmandat isikut.
 • Turvalisusega seotud kohustused on nüüd olulisemad.
 • Iga Incoterm®-i „selgitavad märkused kasutajatele” on asendanud 2010. aasta väljaande juhised ja on mõeldud kasutajatele elu lihtsustamiseks.
 • CIP nõuab nüüd kindlustuse katet ICC A või samaväärset. Incoterms® 2010 oli see ICC C tase. Nõutav kindlustuskaitse CIFi alusel jääb püsima.

 

 

Eeskirjad mis tahes transpordiliikide kohta

 • „Ex works“ (hangitud tehasest) tähendab, et müüja annab kauba üle, kui jätab kauba ostja käsutusse nimetatud kohta (nt tehasesse või lattu) ja see koht võib aga ei pruugi asuda müüja valdustes. Müüja ei pea laadima kaupu kogumissõidukile ega teostama tollivormistust, kus selline vormistus oleks kohaldatav.

 • Franko vedaja (FCA) tähendab, et müüja toimetab kauba ostjale ühel või teisel viisil:

  • Esiteks, kui nimetatud koht on müüja valdustel, on kaubad tarnitud siis, kui need laaditakse ostja korraldatud transpordivahendile.  
  • Teiseks, kui nimetatud koht on teine koht, on kaubad tarnitud siis, kui need on müüja transpordivahendile laaditud, jõudnud teise nimetatud kohta ning on müüja transpordivahendilt mahalaadimiseks valmis ja vedaja või ostja nimetatud teise isiku käsutuses. 

  Ükskõik milline neist on valitud kättetoimetamise kohaks, määrab see koht kindlaks, kuhu risk ostjale kandub, ja aja, millest alates kanduvad kulud ostjale.

 • Vedu makstud kuni (CPT) tähendab, et müüja tarnib kauba - ja kannab riski üle - ostjale, andes kaubad üle müüja lepingulisele vedajale või hankides sellisel moel tarnitud kauba. Müüja võib seda teha, andes kauba vedaja füüsilisse valdusesse vedaja kasutatava transpordivahendi jaoks sobival viisil ja kohas. Kui kaup on ostjale sellisel viisil tarnitud, ei vastuta müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas korras, määratud koguses või üldse.  Seda seetõttu, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kaup tarnitakse ostjale, andes need üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks lähtekohast kokkulepitud sihtkohta. 

 • Vedu ja kindlustus makstud kuni (CIP) tähendab, et müüja toimetab kauba - ja kannab riski - üle ostjale, andes kaubad üle müüja lepingulisele vedajale või hankides sellisel moel tarnitud kauba. Müüja võib seda teha, andes kauba vedaja füüsilisse valdusesse vedaja kasutatava transpordivahendi jaoks sobival viisil ja kohas. Kui kaup on ostjale sellisel viisil tarnitud, ei vastuta müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas korras, määratud koguses või üldse. Seda seetõttu, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kaup tarnitakse ostjale, andes need üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks lähtekohast kokkulepitud sihtkohta. 

 • Tarnitud asukohta (DAP) tähendab, et müüja toimetab kauba ja kannab riski üle ostjale, kui kaup antakse välja ostjale sobivale transpordivahendile, mis on valmis mahalaadimiseks nimetatud sihtkohas või selle koha kokkulepitud punktis, kui sellises punktis kokku lepitakse. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba viimisega nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud kohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama. 

 • Tarnitud sihtkohas (DPU) tähendab, et müüja toimetab kauba ja kannab riski üle ostjale, kui saabuvast transpordivahendist mahalaaditud kaup antakse ostja käsutusse nimetatud sihtkohas või selles kohas kokkulepitud punktis, kui sellises punktis kokku lepitakse.  Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba toomise ja mahalaadimisega nimetatud sihtkohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama.  DPU on ainus Incotermsi reegel, mis nõuab müüjalt kauba sihtkohas mahalaadimist. Seega peaks müüja tagama, et ta saab nimetatud kohas mahalaadimise organiseerida.  Kui pooled kavatsevad müüjale mitte kanda jätta mahalaadimise riski ja kulusid, tuleks vältida DPU reeglit ja selle asemel tuleks kasutada DAP-i.

 • Tarnitud, toll tasutud (DDP) tähendab, et müüja tarnib kauba ostjale, kui kaup on ostja käsutusse antud, sellele on impordi tollivormistus tehtud saabuvale transpordivahendile, kaubad on mahalaadimiseks valmis, nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud punkti, kui sellises punktis kokku lepitakse. Müüja vastutab kõigi riskide eest, mis kaasnevad kauba viimisega nimetatud sihtkohta või selles kohas kokkulepitud kohta. Selle Incotermsi reegli kohaselt on kohaletoimetamine ja sihtkohta jõudmine sama. 

 

 

Eeskirjad mere- ja siseveetranspordile

 • „Free Alongside Ship“ (franko laeva kõrval) FAS tähendab, et müüja annab kauba üle, kui kaup on asetatud ostja määratud laeva kõrvale (nt kaile või praamile) kindlaks määratud saadetise sadamas. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva kõrval, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

 • „Free on Board“ (franko laeva pardal) tähendab, et müüja annab kauba üle ostja määratud laeva pardal, määratud saadetise sadamas või hangib juba tarnitud kauba. Vastutus kaupade kadumise või kahjustumise eest antakse üle, kui kaup on laeva pardal, ja sellest hetkest peale kannab ostja kõik kulud.

 • „Cost and Feight“ (hind ja prahiraha) CFR tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise oht kandub üle siis, kui kaup on laeva pardal, nii et müüja on täitnud oma kohustuse kauba kättetoimetamiseks olenemata sellest, kas kaup saabub sihtkohta tervena või mitte. märgitud koguses või kas üldse.  CFR-i puhul ei ole müüjal ostja ees kindlustuskaitse ostmise kohustust: seetõttu on ostjal soovitatav osta endale kindlustus.

 • „Cost, Insurance and Freight“ (hind, kindlustus ja prahiraha) tähendab, et müüja annab kauba üle laeva pardal või hangib juba kohaletoimetatud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise oht kandub üle siis, kui kaup on laeva pardal, nii et müüja on täitnud oma kohustuse kauba kättetoimetamiseks olenemata sellest, kas kaup saabub sihtkohta tervena või mitte. märgitud koguses või kas üldse.

Lugege rohkem Incoterms® kohta ametlikult Rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC) veebilehelt, kust saate endale tellida ka “Incoterms® 2020” väljaande.
Registreeri Incoterms® 2020 veebikoolitusele icc.academy lehel.