Navigeerimine ja sisu

Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

Olete lehel  Eesti
või Valige teine asukoht

DHL GOGREEN SOLUTIONS

Heitkoguste vähendamine. Tõhususe suurendamine

Heitkoguste vähendamine vastavalt kõigile teie transpordivajadustele. Logistikaga seotud heidete, jäätmete ja muude keskkonnamõjude minimeerimiseks ja / või vältimiseks teie tarneahelas pakume mitmeid teenuseid.

  • Tippklassi süsinikuaruandluse ja analüüsi teenused (nt DHL Carbon Dashboard), mis vastavad uusimatele arvutusstandarditele (KHG protokoll toodetele, EN 16258)
  • Vältimatute kasvuhoonegaaside heitkoguste neutraliseerimine sertifitseeritud, läbipaistvate ja rahvusvaheliselt tunnustatud kliimakaitseprojektide kaudu
  • Valdkonda juhtivad kogemused ja võimalused keskkonnasäästlikult optimeeritud transpordi - ja logistikaprotsessides
  • Konkreetsed, keskkonnasäästlikud optimeerimisteenused, et minimeerida kasvuhoonegaaside heitkoguseid, jäätmeid ja muid logistikaalaste tegevuste keskkonnamõjusid (nt roheline maanteevedu, ladustamine, võrgustik, toodete ja vedajate haldamine)
  • Rohelise logistika alased konsultatsioonid, ringmajanduse lahendused ja tootjavastutuse nõuetele vastavuse teenused

Meie tooted läbipaistvuse loomiseks

Süsiniku jalajälje kindlakstegemine ja jälgimine annab väärtuslikku teavet transpordi - ja logistikatoimingute keskkonnamõju kohta – see on asendamatu alus jätkusuutlike eesmärkide püstitamiseks.

DHL Carbon Report

Transpordi ja logistika ökoloogilise jalajälje aruanne
 • Jälgige oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid
 • Tuvastage tõhususe potentsiaal
 • Looge detailseid aruandeid

Saage sügavamad teadmised oma transpordi ja logistikaga seotud tegevuste keskkonnajalajäljest. Teie kaubasaadetise heitkoguseid mõõdetakse samade süsinikdioksiidi arvestusstandardite abil, mida rakendatakse ka meie enda heitkoguste arvutamisel. Meie süsinikuaruande arvutamismeetodid läbivad kolmanda osapoole kinnitusprotsessi.

 • Hinnake oma süsiniku jalajälge
 • Jälgige ja optimeerige kogu oma tarneahel

DHL Carbon Dashboard

Kogu teie tarneahela graafiline modelleerimine
 • Tehke kindlaks süsiniku ja kulude optimeerimise võimalused
 • Oma klassi parim aruandlus- ja analüüsivahend transpordi heitkoguste kohta 
 • Läbipaistvus alguspunktist lõpp-punkti

Teie tarneahela veebipõhine graafiline modelleerimine süsiniku ja kulude optimeerimise võimaluste väljaselgitamiseks.

 • Oma klassi parim aruandlus- ja analüüsivahend transpordi heitkoguste jaoks koos uusimate arvutusstandarditega (toodete kasvuhoonegaaside protokoll, EN 16258)
 • Erinevate aruannete integreerimine teie tarneahela veebipõhisse graafilisse modelleerimisse
 • Täielik nähtavus ja ülevaade tänu kõigi teenusepakkujate teabe lisamisele ühte rakendusse
 • Simulatsioon erinevate hoobade uurimiseks süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks, näiteks: marsruutimine, transpordiliigid ja saadetiste tihedus

DHL Quick Scan

Vähem süsinikuheiteid hetkega
 • Võrrelge oma süsinikdioksiidi tõhusust sektori võrdlusalustega
 • Kergesti rakendatav kogu tarneahelas
 • Võimalike roheliste optimeerimishoobade tuvastamine

Ülevaade õhu-, ookeani- ja maanteetranspordi süsinikdioksiidi tõhususest võrreldes sektori võrdlusalustega, et tuvastada süsiniku- ja kulutõhususe parandamise võimalusi.

 • Ülevaade eelnevalt määratletud süsiniku - ja transporditõhususe põhinäitajatest tippkaubaradade puhul transpordiliigi kohta
 • Tõhus viis süsiniku „kuumade punktide” ja süsinikdioksiidi baasjoone tuvastamiseks kogu transpordiprotsessi vältel

Meie tooted ökoloogilise jalajälje optimeerimiseks

Logistikaga seotud heidete, jäätmete ja muude keskkonnamõjude minimeerimiseks ja / või vältimiseks teie tarneahelas pakume mitmeid teenuseid. Need lahendused pakuvad potentsiaalset lisasäästu ja avaldavad positiivset mõju teie brändile.

DHL Green Danmar

Vähem süsinikuheiteid meretranspordis
 • Roheliste kandjate valik: 5% süsinikdioksiidi tõhusamad kui tööstuse keskmine
 • Teenust pakub Danmar Lines, DHLi enda NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).
 • Neutraliseerige oma CO2 heitkogused parima hinnaga ilma lisapingutusteta

DHL Green Danmar kasutab süsinikusäästlikku merevedu, mille vedaja on üle 5% süsinikusäästlikum kui tööstusharu keskmine, et rahuldada teie keskkonnateadlikke vajadusi. Pakutakse koos meie DHL Ocean Direct FCL tootega Danmar Linesi poolt, DHLi enda NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

Koos meie täiendava tasakaalustamislahendusega saate muuta oma saadetise CO2-vabaks saadetiseks, et oma süsinikutõhusust veelgi parandada.

 • Teie operatiivvajadusi rahuldab valik rohelisi vedajaid
 • Ehtsad tõendid süsiniku vähendamise ja tõhususe parandamise kohta, et tõestada teie välist säästvussidet
 • Saage kasu DHLi keskkonna-ettevõtjate hindamise ja süsinikusäästlikkuse andmebaasist

DHL SeAir

Multimodaalne lennu- ja meretransport

Roheline valik: Liikumine tunduvalt madalamate kulude ja väiksema süsiniku jalajäljega kui puhas õhutransport

Ühendades lennutranspordi kiiruse ja meretranspordi ökonoomsuse suudame pakkuda kiiremaid transiidiaegu kui tavalise osakonteinerveo (LCL) puhul ja seda oluliselt odavama hinna ja väiksema süsiniku jalajälgega kui tavalise õhutranspordi korral

Tagamaks, et kaubad on DHL-i kontrolli alla kogu aeg, pakub see teenus mitmeliigilist teenust Aasiast pärit kaubaveoks, mis on suunatud Euroopasse, Lähis-Itta, Aafrikasse, Kesk - ja Lõuna-Ameerikasse.

 • Transiidiaeg, mis ühendab OFR (sadamast sadamasse), MTP (ümberlaadimisaeg MTP jaamas) ja AFR (MTP lüüs sihtlennujaama)
 • Impordi/ekspordi tollimaaklerlus – võtame enda kanda kõik tolliformaalsused ja tarnedokumentatsiooni
 • Alternatiivne intermodaalne valik tipphooaja seisakute ajal
 • Täielik reaalajas nähtavus
 • Roheline transport

DHL Logistics Consulting

Strateegilised juhised tarneahela kujundamise ja tootlikkuse optimeerimise kohta

Roheline valik: Võrgustiku optimeerimine, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust

Viige oma äritegevus järgmisele tasemele, kasutades DHL-i strateegilisi logistikaspetsialiste oma tarneahela mudeli optimeerimiseks. Suurendate töökindlust, vähendate kulusid, vähendate keskkonnamõju ja parandate kasumlikkust, kasutades meie ekspertteadmisi ja kogemusi järgmistes valdkondades: 

 • Võrgustiku töökindluse ja tarneahela protsesside analüüs
 • Tarneahelate arendamine ja optimeerimine
 • Tarneahela töökindluse kontroll ja võrdlusuuring
 • Strateegiline võrgustiku kujundamine
 • Tarneahela strateegia, ülesehitus ja juhtimine
 • Lean põhimõtete rakendamine
 • Rohelisemad tarneahelad

DHL RailConnect

Osakonteinervedu (Less-than-Container-Load, LCL)

Roheline valik: Paindlik ja keskkonnasõbralik osakonteinerveoga (Less-than-Container-Load, LCL) multimodaalse transpordi raudteeteenused, mis pakuvad usaldusväärset ja eelnevalt määratletud plaanilisi väljumisi.

Kiire, turvaline ja kulutõhus transport, mis ühendab Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna Euroopaga – nii ida- kui ka läänesuunas.

 • Tavaline laadimisüksus: kaubaalused
 • Teenus, mis katab lähte-/sihtkohti Hiinas ja Euroopas
 • Regulaarsed väljumised suurte ärikeskuste vahel ning ühendused DHL-i piirkondliku võrgustiku vahel mööda spetsiaalseid raudteekeskuseid Euroopas ja Hiinas
 • Standardiseeritud tegevus pealekorjamisest kohaletoimetamiseni ning määratletud ja väga usaldusväärsed ukselt ukseni tarneajad
 • Turvaline ja järelevalvega laadimine ja käsitlemine
 • Kaasaegne jälgimine
 • Tõhus transiidiformaalsustega tegelemine
 • Pealekorje ja kohaletoimetamine DHL-i teedevõrgustiku kaudu
 • Maksimaalne kaal ühiku kohta: 1500 kg
 • Maksimaalsed mõõtmed ühiku kohta: 240 cm (P) × 220 cm (L) × 220 cm (K)
 • Välja arvatud ohtlikud kaubad

Meie tooted neutraliseerimaks heitgaase

DHL Climate Neutral

Climate Control sertifitseeritud tasakaalustus
 • Sertifitseeritud kasvuhoonegaaside heitkoguste tasakaalustamine
 • Kohene mõju keskkonnajalajäljele
 • Brändi täiustaja, mis saadab selge sõnumi

Tasakaalustage oma transpordi ja logistikaga seotud heitkoguseid, panustades meie kliimakaitseprojektidesse. Heiteid mõõdetakse samade süsinikdioksiidi arvestusstandardite abil, mida rakendatakse ka meie enda heitkoguste arvutamisel. Arvutusmetoodika ja heitkoguste tasakaalustus läbivad kolmanda osapoole kontrolliprotsessi.

 • Kergesti rakendatav kogu tarneahelas
 • Täisteenus alates heitkoguste arvutamisest ja tasaarvestamisest kuni kontrollimise ja sertifitseerimiseni

Hoidke end kursis uusimate teadmistega süsinikuaruandluse, heitkoguste vähendamise lähenemisviiside ja kliimamuutuste vähendamise suundumuste kohta DHL-i jätkusuutlikkuse uudiskirjade abil. 

Kui soovite, et teie postkasti saadetaks jätkusuutlikkuse e-uudiseid, registreeruge:

See on väike samm teile, kuid suur samm teie ettevõtte jaoks!

Meie DHL GoGreeni logistikaekspertide ülemaailmne võrgustik teeb kindlaks ja soovitab praktilisi viise, kuidas parandada läbipaistvust ja vähendada teie tarneahela süsinikuheidet.