Navigeerimine ja sisu

Keskendumine jätkusuutlikkusele

Usaldage DHL Global Forwardingu eksperte, kes selgitavad põhimõisteid ja jätkusuutlikkuse termineid


Kui tunnete, et kõik terminid ja mõisted, mis on seotud jätkusuutlikule ekspedeerimisele üleminekuga, on raske mõista, siis oleme siin, et teid aidata. Alates eeskirjadokumentidest kuni jätkusuutlikkuse terminite sõnastikuni esitame peamised seisukohad teie laevanduse keskkonnamõju vähendamiseks.

Eeskirjadokumendid


Olge kursis uusimate ülevaadetega CO2 jalajälje aruande, selle vähendamise lähenemisviiside ja kliimamuutuste vähendamise suundumuste kohta. Registreeruge DHL jätkusuutlikkuse uudiskirja lugejaks. 

Jätkusuutlikkuse sõnastik


Süsinikdioksiidi heide

Süsinikdioksiidi (CO2) heitkogused on fossiilsete kütuste põletamisel eralduv gaas. Mida suurem on fossiilse kütuse süsinikusisaldus või mida ebaefektiivsem on põlemisprotsess, seda suurem on üldjuhul CO2 kogus.

 

CDP

CDP (endine Carbon Disclosure Project) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub ettevõtetele ja linnadele ainsat ülemaailmset süsteemi olulise keskkonnateabe mõõtmiseks, avalikustamiseks, haldamiseks ja jagamiseks. See veebiplatvorm võimaldab ettevõtetel avalikustada oma süsinikdioksiidi heitkoguseid käsitlevat teavet avalikuks kasutamiseks, näiteks finantsturu analüütikutele.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 on energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise ja deklareerimise metoodika. See on ülemaailmselt kõige aktsepteeritum standard.

 

Heitkogustegurid

Heitkogustegur on arv, mis võimaldab meil teisendada transporditegevuse heitkogusteks. See on konkreetse saasteallika keskmine heitkogus. Siin on saasteallikate heitekoefitsiendid, mida me kasutame

GLEC

Ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkoguste jälgimine võib olla keeruline, sest erinevate klientide, riikide ja programmide poolt nõutavaid meetodeid ja aruandlusvorme on väga palju. Selleks, et luua universaalne viis logistikaheitmete arvutamiseks, asutas Smart Freight Centre (SFC) ülemaailmse logistikaheitmete nõukogu (GLEC). GLEC on rühm ettevõtteid, tööstusühendusi ja programme, mida toetavad juhtivad eksperdid, valitsused ja muud sidusrühmad, et muuta süsinikuarvestus tööstuses toimivaks ja luua ühtlustatud lähenemisviis kõigi olemasolevate süsinikuarvutusmeetodite ja -standardite jaoks.

Gold Standard

Gold Standard on sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on tagada, et süsinikdioksiidi heitkoguste ühikud on reaalsed ja kontrollitavad ning et projektid annavad mõõdetava panuse jätkusuutlikusse arengusse.

Saage rohkem teada Gold Standardi kohta 

VERs

Vabatahtlik heitkoguste vähendamine või tõendatud heitkoguste vähendamine (Verified Emission Reductions, VERs) on süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimise liik, mida vahetatakse vabatahtlikul või börsivälisel süsinikuühikute turul.

GoGreeni lahendused ja teenused


DHL Global Forwarding saab aidata teil heitmeid vähendada ja tõhusust suurendada. Uurige kõiki meie lahendusi alates aruandlusest kuni süsinikujalajälje korvamiseni.