Navigeerimine ja sisu

EU Mobility Package: olulised muudatused veoautojuhtidega seotud õigusaktides


8. märts 2022 Juba mõnda aega tagasi võeti vastu autojuhtide huve käsitlev seadusandlik pakett: „ELi mobiilsuspakett“ (EU Mobility Package), mille seadusandlik rakendamine on toimunud mitmes osas. Esimene meetmete kogum rakendati 2021. aasta keskel ning nüüd teine osa 2022. aasta veebruaris.

Õigusaktide eelised seisnevad selles, et paranevad veoautojuhtide töötingimused ja luuakse õigusselgus Euroopa Liidus, võitlemaks jätkuva veoautojuhtide puudusega peaaegu kõigis Euroopa riikides. Maanteetranspordi pakkujate ja nende klientide jaoks toob see aga kaasa olulisi lühiajalisi muutusi.

Kõige olulisemad muudatused on järgmised: 

  1. Juhi töötasu: autojuhtidele tuleb maksta miinimumpalka riikides, kus nad on registreeritud või kus nad tegelevad kabotaažvedudega 
  2. Naasmise reeglid: juhid peavad oma koduriiki tagasi pöörduma vähemalt iga nelja nädala tagant, veokid iga 8 nädala järel
  3. Puhkeajad: juhtide selgesõnaline ja täielik keeld veeta regulaarne puhkeaeg sõidukis

Need ulatuslikud muudatused seadusandluses toovad kaasa maanteetranspordi osutajate kulustruktuuri tugeva muutuse. Euroopa Komisjon on seda ootust esimestes mõjuaruannetes kinnitanud. Lisaks näeme riikides, kes on need meetmed juba rakendanud, et need mõjutavad oluliselt igapäevast äritegevust. Koos praeguse turuolukorraga muudab see veelgi keerukamaks tarneahela ja mõnes riigis suureneb autojuhtide puuduse teema märkimisväärselt.

DHL Freight on juba võtnud otsustavaid meetmeid, et valmistuda EL-i mobiilsuspaketi mõjudeks, püüdnud seni olukorda külmutada ja pakkuda edasi parimaid võimalikke teenuseid. Meie vestlused turul tegutsevate vedajatega kinnitavad aga, et meid ootab ees märkimisväärne kulude tõus. Tegelik mõju meie kuludele ja seega ka teenuse hinnale on veel kujunemas. 

Kui soovite EL mobiilsuspaketi kohta lisateavet, võtke ühendust oma DHL Freighti müügiesindajaga, kes annab hea meelega üksikasjaliku ülevaate kõigist reeglitest ja muudatustest. Nad annavad hea meelega üksikasjaliku ülevaate kõigist reeglitest ja muudatustest.