ELÄMME VASTUULLISESTI

Maailman johtavana logistiikkayhtiönä tehtävämme on yhdistää ihmisiä ja tehdä elämästä parempaa. Koska olemme suuri, kansainväliselle kaupalle tärkeä toimija, meillä on erityinen vastuu niin työntekijöillemme, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin.

Juuri tämän vuoksi yritysvastuu on keskeisessä asemassa Strategy 2020 -ohjelmamme liiketoimintastrategiassa. Kutsumme tätä nimellä Living Responsibility. Se on meidän tapamme pyrkiä luomaan taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöön liittyvää arvoa sidosryhmillemme ja koko planeetalle. Se myös vie meitä eteenpäin kohti tavoitettamme tulla vastuullisen liiketoiminnan tiennäyttäjäksi. Sitoutumisemme tähän visioon näkyy kolmessa avainkohdassa.

 

2 MILJARDIA

Ilmastoneutraalia lähetystä

22,508

Ajoneuvoa, joissa on tehokkuutta parantavaa teknologiaa

62%

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä

Vastuullisuustyömme

Olemme sitoutuneet yhteiskuntavastuuseen, vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä yhteisen arvon tuottamiseen. Siksi käynnistimme GoGreen-ympäristönsuojeluohjelman. Siinä ei kuitenkaan ole kaikki.

Koska maailmanlaajuinen verkostomme ulottuu lähes kaikkiin maailman valtioihin, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Osana GoTeach-ohjelmaamme teemme yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa lasten ja nuorten koulutuksen kehittämiseksi. GoHelp-ohjelman puitteissa tuemme YK:n katastrofiaputyötä kattavien ennaltaehkäisemiskeinojen avulla. GARD-ohjelmamme puitteissa autamme puolestaan lentokenttiä varautumaan luonnonkatastrofeihin ja tarjoamme nopeaa ja tehokasta logistiikka-apua onnettomuuksien tapahtuessa.

GoGreen

GoGreen-ohjelmamme näyttää tietä kohti ympäristöystävällisempää ja kestävämpää tulevaisuutta.

GoHelp

GoHelp-ohjelmamme tukee YK:n työtä katastrofitilanteissa ammattitaitoisella ja tehokkaalla logistiikka-avulla

GoTeach

Pyrimme parantamaan nuorten koulutusta ja mahdollisuuksia yhdessä arvostettujen kumppaneiden kanssa.

Dr. Frank Appel, CEO, Deutsche Post DHL Group

Mission 2050

Kunnianhimoinen tavoitteemme on vähentää logistiikkaan liittyvät päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Onnistuaksemme siinä olemme asettaneet neljä vuoteen 2025 mennessä saavutettavaa välitavoitetta.

GoGreen-ohjelma

Olemme sitoutuneet minimoimaan sekä omamme että asiakkaidemme ympäristövaikutukset. Ympäristöystävällisen logistiikan asiantuntijoina pyrimme estämään päästöt maailmanlaajuisesti kaikissa toiminnoissamme ja auttamaan asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisemmin ja vastuullisemmin. Lue, miten toteutamme ympäristöystävällisen ja tehokkaan logistiikkaverkoston ja miksi GoGreen-ratkaisut tekevät hyvää sekä ympäristölle että liiketoiminnalle.

DHL:n hiililaskuri

Hiilijalanjälki on aiheuttamamme ympäristökuormituksen keskeinen mittari. Voit laskea omat kuljetuksiin liittyvät päätösi helposti hiililaskurimme avulla. Laskurin käyttö on ilmaista ja se kertoo nopeasti, paljonko lähetyksesi aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä.

Hiilijalanjälkemme

Toimintamme perusta

Vastuullinen liiketoiminta

Tavoitteemme on nousta vastuullisen liiketoiminnan tiennäyttäjäksi. Varmistamme aina, että toimintamme on sovellettavien lakien, eettisten standardien sekä kansainvälisten ohjeiden mukaista.


Yhteiskuntavastuu

Yrityskansalaisuusohjelmamme tavoite on vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön positiivisesti hyödyntämällä yhtiömme ydinosaamista ja henkilöstömme asiantuntemusta.

Yhteisen arvon tuottaminen

Yhteisen arvon tuottaminen on ajatus, joka ohjaa pyrkimyksiämme edistää yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia ja samalla tehdä tuloksellista liiketoimintaa.

Yhteiskuntavastuu: Maailmanlaajuinen vapaaehtoispäivä

Maailmanlaajuisella vapaaehtoispäivällä rohkaisemme työntekijöitämme antamaan aikaansa ja voimavarojaan saadakseen aikaan jotain positiivista omissa yhteisöissään. Vuonna 2015 yli 110 000 DPDHL:n työntekijää kääri hihansa ja teki yli 260 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Vastuullinen liiketoiminta: Työterveys ja -turvallisuus

Työntekijöidemme turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Sen vuoksi olemme ottaneet käyttöön uuden terveys-, turvallisuus- ja hyvinvointistrategian. Koska jokainen työtapaturma on liikaa.

Yhteisen arvon tuottaminen: Bonn - hiilineutraalien toimitusten mallikaupunki

Siirrymme käyttämään sähköajoneuvoja toimituksissamme Bonnissa ja kaupunkia ympäröivällä alueella. 141 hiilineutraalin ajoneuvon avulla vähennämme CO2-päästöjä 500 tonnia vuodessa.

Ota yhteyttä

Haluatko arvion liiketoiminnastasi tai haluatko keskustella myyjän kanssa?