ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Excellence. SIMPLY DELIVERED.

Δεν γνωρίζετε ποια προϊόντα, λύσεις ή υπηρεσίες επιθυμείτε; Έχουμε μια σειρά επιλογών για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας ως προς το κόστος, την ταχύτητα και τη συχνότητα. Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες μας για να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα. 

Οι Επιχειρησιακές Μονάδες της DHL

Η DHL συνδέει τους ανθρώπους σε περισσότερες από 220 χώρες και επικράτειες παγκοσμίως. Με την υποστήριξη πάνω από 380.000 εργαζομένων, προσφέρουμε ενοποιημένες υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση και τη μεταφορά επιστολών, αγαθών και πληροφοριών.