Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Termeni de utilizare


Pe această pagină veți găsi o versiune standard a Termenilor și condițiilor site-ului DHL. Rețineți că este posibil să se aplice termeni și condiții diferite în anumite țări.
Termenii și condițiile de utilizare pentru site-ul DHL sunt după cum urmează:

Drepturi de autor
Drepturile de autor pentru această publicație sunt deținute de DHL International GmbH.

Autorizație de reproducere
Orice persoană poate reproduce orice porțiune din materialul de pe aceste pagini web, sub rezerva următoarelor condiții:

  • Materialul poate fi folosit numai în scopuri informative și necomerciale.
  • Nu poate fi modificat în niciun fel.
  • Nu se face nicio copie neautorizată a niciunei mărci comerciale DHL.
  • Orice copie a oricărei porțiuni din material trebuie să includă următoarea notificare privind drepturile de autor:
    Drepturi de autor © DHL International GmbH. Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale DHL
„DHL”, „DHL Worldwide Express”, „DHL Express”, „DHL eCommerce”, „DHL Freight”, „DHL Supply Chain”, „DHL Global Forwarding”, „DHL Europlus”, „Jumbo Box”, „DHL Economy Select”, „DHL Jetline”, „DHL Sprintline”, „DHL Secureline”, „DHL Express Easy”, „DHL Easy Shop”, „DHL Connect”, „EasyShip” sunt mărci comerciale ale DHL International GmbH sau ale oricărei alte companii din DHL Group, înregistrate în cel puțin o jurisdicție. Nu se acordă și nu se indică implicit nicio autorizare de a folosi aceste mărci comerciale. Acest mărci comerciale nu pot fi copiate, descărcate, reproduse, folosite, modificate sau distribuite în vreun mod (cu excepția cazului când sunt parte integrantă a unei copii autorizate a materialului care apare pe aceste pagini web, după cum se prevede în paragraful secțiunii anterioare) fără permisiune scrisă prealabilă.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale
Toate celelalte mărci comerciale sau denumiri comerciale la care se face referire în aceste materiale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Comentariile dumneavoastră
DHL dorește feedbackul dumneavoastră și apreciază ideile și sugestiile dumneavoastră, însă nu poate răspunde individual la fiecare comentariu. DHL are libertatea de a folosi și de a acționa pe baza oricăror informații pe care le trimiteți.

Folosirea funcțiilor interactive de pe acest site
Pentru comoditate, DHL poate oferi funcții interactive pe acest site, cum ar fi accesul la urmărire și la comentariile utilizatorilor. Aveți autorizația de a folosi aceste funcții exclusiv în scopurile specificate și în niciun alt scop.

Exactitatea acestui site
Aceste pagini web pot conține inexactități accidentale sau erori tipografice. Acestea vor fi corectate după cum consideră necesar DHL, pe măsură ce sunt descoperite. Informațiile de pe aceste pagini web sunt actualizate regulat, dar este posibil să rămână sau să apară inexactități acolo unde au loc modificări între actualizări. Internetul este administrat independent în mai multe locuri din lume și unele dintre informațiile accesate prin aceste pagini web pot proveni din afara DHL. DHL exclude orice obligație sau răspundere față de acest conținut.

Viruși
DHL ia toate măsurile rezonabile pentru a exclude virușii de pe aceste pagini web, însă nu poate garanta această excludere și nu se acceptă nicio răspundere pentru viruși. Luați toate măsurile de protecție adecvate înainte de a descărca informații de pe aceste pagini web.

Declinarea răspunderii pentru garanții
Serviciile, conținutul și informațiile de pe acest site sunt oferite "ca atare". În măsura maximă permisă de lege, DHL refuză garanțiile de orice tip (exprese, implicite, legale sau de alt fel), de exemplu garanțiile implicite privind vandabilitatea, neîncălcarea drepturilor terților și adecvarea pentru un anumit scop. DHL, companiile afiliate și licențiatorii săi nu oferă nicio declarație sau garanție privind exactitatea, exhaustivitatea, securitatea sau caracterul oportun al serviciilor, conținutului sau informațiilor furnizate pe sau prin site-ul sau sistemele DHL. Nicio informație obținută prin sistemele sau site-ul DHL nu creează vreo garanție care nu este declarată expres de DHL în acești termeni și condiții.

Unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite, așadar este posibil ca limitările și excluderile din această secțiune să nu vi se aplice. Dacă acționați în calitate de consumator, aceste prevederi nu vă afectează drepturile legale la care nu se poate renunța (dacă există). Vă dați acordul și recunoașteți că limitările și excluderile privind răspunderea și garanția prevăzute în acești termeni și condiții sunt corecte și rezonabile.

Limitarea răspunderii
În măsura permisă de lege, DHL, companiile afiliate, licențiatorii săi sau orice terți menționați pe site-ul DHL nu vor fi răspunzători pentru nicio daună accidentală, indirectă, exemplară, punitivă și pe cale de consecință, pentru pierderea profitului sau daune rezultate din pierderea datelor sau întreruperea activității ca urmare a utilizării sau imposibilității de a utiliza site-ul DHL și sistemele, serviciile, conținutul sau informațiile DHL, indiferent că se bazează pe garanții, contracte, acte ilicite, delicte sau orice alte teorii legale și indiferent dacă DHL este sau nu informată despre posibilitatea unor asemenea daune. Fără a limita cele menționate mai sus, în măsura permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord că răspunderea totală a DHL pentru orice daune (directe sau de alt tip) sau pierderi, indiferent de forma acțiunii sau a cererii, fie că sunt în baza unui contract, a unui act ilicit sau în alt mod, nu va depăși în niciun caz suma de 100 EUR. În măsura permisă de lege, despăgubirile precizate pentru dumneavoastră în acești termeni și condiții sunt exclusive și sunt limitate la cele prevăzute expres în acești termeni și condiții.

Produse și servicii
Cu excepția cazurilor în care se convine în scris, produsele și serviciile de transport menționate pe aceste pagini web se supun Termenilor și condițiilor de transport ale DHL. Deoarece acestea pot varia în funcție de locul unde se află țara de origine a expedierii, contactați cel mai apropiat centru de servicii DHL pentru a obține o copie a termenilor și condițiilor locale. Este posibil ca nu toate produsele și serviciile DHL să fie disponibile în fiecare țară.

Divulgarea informațiilor
Toate informațiile pe care vizitatorii acestor pagini web le furnizează DHL sunt considerate confidențiale și nu vor fi divulgate de DHL niciunui terț, cu excepția celor necesare pentru prestarea serviciilor.