Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

100+ MILJONER

Sista delen av leveransen körs med elfordon

86 %

elektricitet från förnybara källor

28,500

cyklar för att göra sista delen av leveransen utsläppsfri i Tyskland

70 000+

Certifierade GoGreen-specialister

Som världens ledande logistikföretag, har vi ett ansvar att vara ett föredöme inom vår bransch och vara en ledare inom hållbarhet. Det innebär att vi minskar vårt koldioxidavtryck och sätter upp de högsta sociala och styrande standarderna. Under årens lopp har vi flera gånger omdefinierat logistik, från att ligga i framkant med de första gröna logistikprodukterna till att bli det första logistikföretaget som satte upp ett mål om noll utsläpp. Idag erbjuder vi den mest heltäckande portföljen med gröna logistiklösningar i hela branschen.

Men vi kan få en ännu större inverkan när vi samarbetar med dig. Tillsammans med många av våra kunder har vi introducerat göra logistiklösningar som gör att deras distributionskedjor blir mer hållbara och att de kan uppnå sina miljömål.

Hållbarhet är vårt ansvar - de beslut vi fattar idag, kan ha en positiv inverkan på morgondagen. Upptäck hur våra gröna logistikprodukter och -lösnignar kan minimera dina koldioxidutsläpp, utan att kompromissa med din distributionskedja.


 

Ett urval av våra gröna logistiklösningar.

Utsläppsvänliga fraktlösningar med GoGreen

DHL Global Forwarding


Skulle du vilja minimera eller till och med undvika logistikrelaterat utsläpp, avfall eller andra miljömässiga effekter längs hela din distributionskedja? Våra GoGreen-lösningar skapar transparens, optimerar ditt koldioxidavtryck och kompenserar för koldioxidutsläpp.

Luftfrakt med mindre koldioxidutsläpp med GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Vi kan hjälpa dig att minska mängden koldioxidutsläpp från dina luftfraktsförsändelser genom att använda hållbara flygbiobränslen - på alla handelsrutter. Med Air Freight GoGreen Plus kan du bidra till att påskynda uppdatering av SAF och driva övergången till ren och hållbar luftfrakt.

Minimerat koldioxidavtryck vid sjöfrakt med GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Visste du att du kan bli av med koldioxiden i hela din sjöfraktsdistributionskedja med hjälp av hållbara marina bränslen? GoGreen Plus Ocean Freight låter dig välja hållbara biobränslen för dina försändelser. Det är snabbt och enkelt med vår tjänst myDHLi Quote + Book, och en koldioxidkalkylator ingår.  

Vår väg mot nollutsläpp i Tyskland

Post and Paket Deutschland


Vi transporterar alla brev och paket i Tyskland med GoGreen - vår klimatneutrala tjänst som kompenserar för alla utsläpp genom att investera i klimatskyddsprojekt över hela världen. Du kan också välja GoGreen Plus för att få en aktiv roll i att minska koldioxid utsläpp i Tyskland.

Utsläppsvänlig paketleverans via järnväg

Post and Paket Deutschland


Vill du aktivt minska mängden resurser och utsläpp när du skickar dina paket? Se hur vår nya tjänst med järnvägstransport i Tyskland sparar i genomsnitt 30 %, jämfört med konventionell vägtransport med lastbil.

Vår investering i hållbara flygbränslen (SAF)

DHL Express


För att hjälpa dig minska koldioxidavtrycket från dina internationella expressleveranser, har vi investerat i mer än 800 miljoner liter hållbart flygbränsle. Den minska mängden koldioxid sett över flygbränslets livscykel kommer motsvara det årliga utsläppet av växthusgaser från cirka 400 000 passagerarbilar.

Kontakta våra logistikexperter

Kontakta oss idag och ta reda på hur DHL kan hjälpa dig att minska din leveranskedjas miljöpåverkan.

Varför är vi engagerade i hållbarhet?

Allt vi gör på DHL tjänar ett syfte: "Ansluta människor. Förbättra liv." Detta styr våra ansträngningar och vår ansvarskänsla, lyfter fram våra värderingar, fokuserar vårt uppdrag och skapar långsiktigt värde. Om vi ska kunna uppfylla vårt syfte, måste alla delar av vår verksamhet vara hållbara.

För att ta oss dit, följer vi en tydlig strategi - en vägkarta till hållbarhet som gör att vi fokuserar på tre nyckelåtaganden: miljöskydd, socialt ansvar och bra styrning.

Vill du veta mer?

Vår hållbarhetsvägkarta bygger på tidigare prestationer och lägger upp en plan för framtida framgång. Läs mer om våra nyckelåtaganden och program för social påverkan (endast på engelska).

Ren verksamhet

Vårt uppdrag är att uppnå nettonollutsläpp senast år 2050.

Fantastiskt företag

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att hela vårt team har en säker, inkluderande och engagerande arbetsmiljö.

Ett mycket pålitligt företag

Vi stärker vår efterlevnad och ESG-hantering och utökar vår bas med hållbara och pålitliga leverantörer.

Social inverkan

Vi investerar 1 % av vår årliga nettovinst för att skapa en långvarig inverkan på samhället.

Vill du höra några fascinerande historier om hållbarhet?

Det händer så otroligt mycket spännande inom den gröna logistikvärlden. Få de senaste insikterna och läs mer om hur branschen bidrar till att leverera en hållbar framtid (endast engelska).