DHL LEAD LOGISTICS PARTNER

Överser hela leveranskedjan och driften av den

Förbättra din leveranskedja med DHL som Lead Logistics Partner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

  • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
  • Administrativa tjänster – lokalisera logistikleverantörer, hantera leverantörer och hantera kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster där även fraktsedels-, revisions- och tulltjänster ingår
  • Verksamhet – få visibilitet, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
  • Fortlöpande förbättring – få total insyn med vår övergripande logistikkostnadshantering som hjälper dig att minimera kostnaderna genom kontinuerlig analys av föränderliga marknadskrav, osäkra volymer och nya trender inom leveranskedjeförvaltning

Har du en fråga?

Ta kontakt med en av våra experter på DHL Lead Logistics och hör hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Insights från hela DHL

Upptäck spännande berättelser och få experttips från logistikens spännande värld. Bläddra bland trendrapporter eller utforska en potentiell framtid. Läs artiklar om nya innovativa lösningar och studera affärsfall där DHL levererat de bästa logistiklösningarna.

Bläddra igenom och läs våra Insights som logistik.