DHL LOGISTICS CONSULTING

Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du öka den operativa effektiviteten, sänka kostnaderna, minska miljöpåverkan och förbättra lönsamheten inom följande områden: 

  • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
  • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
  • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
  • Strategisk nätverksutformning
  • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
  • Resurssnål omvandling
  • Miljövänligare leveranskedjor

 

Har du en fråga?

Kontakta en av våra experter på DHL Logistics Consulting och ta reda på hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Insights från hela DHL

Upptäck spännande berättelser och få experttips från logistikens spännande värld. Bläddra bland trendrapporter eller utforska en potentiell framtid. Läs artiklar om nya innovativa lösningar och studera affärsfall där DHL levererat de bästa logistiklösningarna.

Bläddra igenom och läs våra Insights som logistik.