Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Medvetenhet om bedrägerier


Tack för att du deltar i vårt försök att förhindra bedrägerier online. DHL arbetar i stor utsträckning för att skydda våra kunder från bedrägerier. Om du misstänker att du har mottagit falska e-postmeddelanden, SMS eller hittat en webbplats eller ett socialt mediekonto som försöker likna DHL, uppmanar vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi snabbt kan vidta åtgärder för att stoppa bedrägeriet.

Rapportera alla misstänkta aktiviteter till vår särskilda email phishing-dpdhl@dhl.com och följ instruktionerna nedan.

Vi undersöker grundligt alla rapporteringar om misstänkt bedrägeri, men svarar i allmänhet inte på personliga förfrågningar. Om du har frågor angående en leverans eller en fakturas status, vänligen kontakta vår kundservice.

Falska e-postmeddelanden

Nedan följer några indikationer som kan hjälpa dig att bedöma om det mottagna e-postmeddelandet är ett bedrägeriförsök.

 • Officiell DHL-kommunikation skickas alltid från @dhl.com, @dpdhl.com, @dhl-news.com, @dhl.de, @dhl.se eller med en landsdomän efter @dhl.
  OBS! Var medveten om phishing-e-postmeddelanden som skickas från falska e-postadresser med DHL:s legitima domäner. I sådana fall, när avsändaren verkar legitim, men e-postmeddelandet fortfarande verkar misstänksamt, kontrollera alltid innehållet i e-postmeddelandet för avvikelser som en brådskande ton, grammatiska fel, okända webbadresser eller bilagor. Vänligen avstå från att klicka på okända länkar eller öppna bilagor som verkar misstänkta.
 • Vi använder aldrig @gmail, @yahoo eller andra gratis e-posttjänster för att skicka e-post.
 • Vi länkar aldrig till en annan webbplats än vår egen, med till exempel https://dhl.com/, https://dpdhl.com/, https://dhl-news.com/ eller en webbplats för land / kampanj


Från en dator: 

Bifoga det misstänkta e-postmeddelandet i ett nytt meddelande och skicka det till phishing-dpdhl@dhl.com. Om funktionen "dra & släpp" inte är tillgänglig i din e-postklient, följ denna guide som innehåller några av de mest använda e-postklienterna om hur man vidarebefordrar e-postbilagor. För att kunna stänga ner bedrägeriförsöket behöver vi den kompletta e-postrubriken som inte följer med när du vidarebefordrar meddelandet.


Från en mobiltelefon: 

 • Vidarebefordra mailet till oss. Om det är möjligt ska du alltid skicka det misstänkta e-postmeddelandet som en bilaga inklusive kompletta e-postrubriker.
 • Rapportera meddelandet som skräppost i din e-postapp, så att din e-postleverantör kan vidta lämpliga åtgärder.

SMS-bedrägeri

 • SMS-bedrägerier innehåller ofta en förkortad URL, t.ex. börjar med https://bit.ly/ för att gömma den slutliga destinationen för länken.
 • Avsändarnumret syns inte, istället hittar du ett generiskt namn som ”Delivery”.
 • Telefonnumret börjar med ett landsnummer utanför ett förväntat land (t.ex.+235).

Skicka en skärmdump på det misstänkta SMSet till phishing-dpdhl@dhl.com, lägg även till det misstänkta telefonnumret i meddelandet.

Bedrägeri via sociala medier-konton, inkl Whatsapp

 • Kontot saknar ett tecken på verifiering (det finns t.ex. inget blått märke).
 • Kontot försöker fortsätta kommunikationen via en krypterad kanal som Whatsapp eller Telegram.
 • Kontot är bara ett par veckor gammalt.
 • Kontot erbjuder "gratis visum", "gratis flyg" eller "dubbla din investering".
 • Kontot använder inte en typisk profilbild (DP / DHL-logotyp) och bakgrundsbild.
   
 1. Rapportera det sociala mediekontot / URL eller telefonnummer till phishing-dpdhl@dhl.com.
 2. Om tillgängligt, rapportera kontot / inlägget direkt till den sociala mediekanalen som bedrägeri.

Hackade DHL-konton

Om du får oväntade meddelanden som varnar dig om ändringar i ditt konto, t.ex. adressändringar eller aviseringar om lösenordsåterställning som inte utlöstes av dig själv, är det möjligt att hackare försöker ta över ditt konto.

 1. Logga in på ditt konto och ändra lösenordet
 2. Om du har tappat åtkomst, vänligen rapportera detta via kundservice.

Falska e-postmeddelanden

Nedan följer några indikationer som kan hjälpa dig att bedöma om det mottagna e-postmeddelandet är ett bedrägeriförsök.

 • Officiell DHL-kommunikation skickas alltid från @dhl.com, @dpdhl.com, @dhl-news.com, @dhl.de, @dhl.se eller med en landsdomän efter @dhl.
  OBS! Var medveten om phishing-e-postmeddelanden som skickas från falska e-postadresser med DHL:s legitima domäner. I sådana fall, när avsändaren verkar legitim, men e-postmeddelandet fortfarande verkar misstänksamt, kontrollera alltid innehållet i e-postmeddelandet för avvikelser som en brådskande ton, grammatiska fel, okända webbadresser eller bilagor. Vänligen avstå från att klicka på okända länkar eller öppna bilagor som verkar misstänkta.
 • Vi använder aldrig @gmail, @yahoo eller andra gratis e-posttjänster för att skicka e-post.
 • Vi länkar aldrig till en annan webbplats än vår egen, med till exempel https://dhl.com/, https://dpdhl.com/, https://dhl-news.com/ eller en webbplats för land / kampanj


Från en dator: 

Bifoga det misstänkta e-postmeddelandet i ett nytt meddelande och skicka det till phishing-dpdhl@dhl.com. Om funktionen "dra & släpp" inte är tillgänglig i din e-postklient, följ denna guide som innehåller några av de mest använda e-postklienterna om hur man vidarebefordrar e-postbilagor. För att kunna stänga ner bedrägeriförsöket behöver vi den kompletta e-postrubriken som inte följer med när du vidarebefordrar meddelandet.


Från en mobiltelefon: 

 • Vidarebefordra mailet till oss. Om det är möjligt ska du alltid skicka det misstänkta e-postmeddelandet som en bilaga inklusive kompletta e-postrubriker.
 • Rapportera meddelandet som skräppost i din e-postapp, så att din e-postleverantör kan vidta lämpliga åtgärder.

SMS-bedrägeri

 • SMS-bedrägerier innehåller ofta en förkortad URL, t.ex. börjar med https://bit.ly/ för att gömma den slutliga destinationen för länken.
 • Avsändarnumret syns inte, istället hittar du ett generiskt namn som ”Delivery”.
 • Telefonnumret börjar med ett landsnummer utanför ett förväntat land (t.ex.+235).

Skicka en skärmdump på det misstänkta SMSet till phishing-dpdhl@dhl.com, lägg även till det misstänkta telefonnumret i meddelandet.

Bedrägeri via sociala medier-konton, inkl Whatsapp

 • Kontot saknar ett tecken på verifiering (det finns t.ex. inget blått märke).
 • Kontot försöker fortsätta kommunikationen via en krypterad kanal som Whatsapp eller Telegram.
 • Kontot är bara ett par veckor gammalt.
 • Kontot erbjuder "gratis visum", "gratis flyg" eller "dubbla din investering".
 • Kontot använder inte en typisk profilbild (DP / DHL-logotyp) och bakgrundsbild.
   
 1. Rapportera det sociala mediekontot / URL eller telefonnummer till phishing-dpdhl@dhl.com.
 2. Om tillgängligt, rapportera kontot / inlägget direkt till den sociala mediekanalen som bedrägeri.

Hackade DHL-konton

Om du får oväntade meddelanden som varnar dig om ändringar i ditt konto, t.ex. adressändringar eller aviseringar om lösenordsåterställning som inte utlöstes av dig själv, är det möjligt att hackare försöker ta över ditt konto.

 1. Logga in på ditt konto och ändra lösenordet
 2. Om du har tappat åtkomst, vänligen rapportera detta via kundservice.

Otillåten användning av DHL:s varumärke


Det har förekommit försök till bedrägerier där man utan tillstånd använt DHL:s namn och varumärke i e-postmeddelanden och grafik som på ytan ser ut att komma från DHL.

I de flesta fall har meddelandena handlat om försäljning av konsumentvaror på internet där betalning kan begäras innan varorna levererats.

De enda betalningar som DHL efterrågar via e-post eller SMS är för kunders tullavgifter och skatter. Denna process inkluderar en säkerhetsåtgärd där en OTP skickas till mottagarens registrerade kontakt innan betalningen behandlas.

Detta säkerhetsmeddelande påverkar inte mottagares skyldighet att betala för transport, tull, moms och liknande som ska betalas vid leverans.

DHL tar inget ansvar för kostnader, avgifter eller betalningar som orsakats av bedrägerier.