Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

ENERGI

En pålitlig partner. Löser energiutmaningar.

Inom energibranschen är nyckeln till framgång och administration av nya projekt och befintliga lokaler att använda arbetskraft, infrastruktur och utrustning på ett effektivt sätt.

Kostnadstryck, en växlande energimix och ökad påverkan av förnybar energi på traditionella marknader är stora utmaningar som energiföretag nu måste kunna erbjuda lösningar för.

Vi på DHL är globala ledare inom integrerad energilogistik. Vi erbjuder säkra kvalitetslösningar som följer reglerna. Vi hjälper energiföretag att öka produktiviteten och minska kostnaderna.


Våra energilösningar och specialexpertis

Välj en lösning
Lagring och orderfyllnad
Transport och distribution
Konsultation och administrativa tjänster
Integrerad kontraktslogistik
Integrerade fraktlogistik
Tull, säkerhet och försäkringar
Miljövänlig logistik
Insyn och riskhantering
Välj en lösning för lagring och orderfyllnad
DHL Warehousing Delad eller enskild lagring och varudistribution
DHL Transport Related Warehousing För transportlagring
DHL Real Estate Solutions Anpassad utformning, konstruktion och förvaltning av logistiklokaler
DHL Packaging Services Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
DHL Pre-sales Services Anpassning och montering inför försäljning och lansering
DHL In-plant Logistics Logistiska tjänster för tillverkningsanläggningen

DHL Warehousing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Transport Related Warehousing

Flyg- eller sjötransport

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Väg- eller järnvägstransport

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Real Estate Solutions

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Packaging Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Pre-sales Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL In-plant Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Välj en transport- och distributionslösning
Inrikes
Interkontinentala multimodala transporter
Hela Europa
Välj inrikes lösning
DHL Managed Transport Förvaltning av inrikes transport
DHL Inbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av inkommande leveranser
DHL Outbound Transport Operations Förvaltning och fullgörande av utgående leveranser

DHL Managed Transport

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Inbound Transport Operations

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Outbound Transport Operations

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Välj en interkontinental multimodal lösning
DHL SeAir Multimodal flyg- och sjötransport
DHL Door-to-More Lösningar för direktdistribution

DHL SeAir

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Door-to-More

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj en lösning för hela Europa
DHL Freight Euronet Hanterad marktransport i Europa
DHL Freight Special Transports Skrymmande eller tung last i Europa

DHL Freight Euronet

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Freight Special Transports

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj konsultation och administrativa tjänster
DHL Logistics Consulting Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja
DHL Procurement Services Lokaliserar och förvaltar produkter och leverantörer

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Procurement Services

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Välj en integrerad kontraktlogistiklösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Inbound to Manufacturing (I2M) Styr materialinflödet för att optimera tillverkning och lager
DHL Service Logistics Flyttar och hanterar eftermarknadsdelar och -material
DHL Indirect Materials Management (MRO) Förvaltar underhåll, reparation och drift av leveranskedjan

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Inbound to Manufacturing (I2M)

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Service Logistics

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Välj en integrerad fraktlogistiklösning
DHL Lead Logistics Partner Överser hela leveranskedjan och driften av den
DHL Industrial Projects Projektlogistik för skrymmande laster
DHL Trade Fairs & Events Helt integrerad evenemangslogistik

DHL Lead Logistics Partner

Våra kollegor kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Industrial Projects

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Trade Fairs & Events

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj en lösning för tull, säkerhet eller försäkringar
DHL Customs Services Tulltjänster
DHL Customs Consulting Få rådgivning, identifiera risker och förbättra din tullhantering
DHL Cargo Insurance Varuförsäkring med fullvärdesskydd
DHL Security Services Bedömning av risker under hela vägen
DHL Customs Services

Flyg- eller sjötransport

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Väg- eller järnvägstransport

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Customs Consulting

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Cargo Insurance

Flyg- eller sjötransport

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Väg- eller järnvägstransport

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Security Services

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj en miljövänlig logistiklösning
Rapporter om koldioxidutsläpp
Optimera ditt miljöavtryck
Kompensation för koldioxidutsläpp
Välj en lösning för rapportering av koldioxidutsläpp
DHL Carbon Calculator Kalkylator för transportrelaterade utsläpp
DHL Carbon Report Rapport om miljöavtryck för transport och logistik
DHL Carbon Dashboard Grafisk modell av hela din leveranskedja
DHL Quick Scan Snabb överblick av koldioxideffektivitet

DHL Carbon Calculator

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Carbon Report

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Carbon Dashboard

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Quick Scan

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj en lösning för att optimera ditt miljöavtryck
DHL Green Danmar Koldioxideffektiv sjötransport
DHL Managed Transport Mer miljövänliga transporter med innovativ teknik och alternativa bränslen
DHL Freight EuroLine Koldioxideffektiva fulla (FTL) och delvis fyllda (PTL) lastbilslaster i Europa
DHL Warehousing Innovativa miljövänliga lagringstekniker
DHL Logistics Consulting Optimering av nätverk för att minska utsläpp av växthusgaser
DHL Envirosolutions Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar

DHL Green Danmar

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Managed Transport

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Freight EuroLine

Våra kollegor på DHL Freight kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Warehousing

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Logistics Consulting

Våra kollegor kontaktar dig när du skickat in formuläret.

DHL Envirosolutions

Våra kollegor på  DHL Supply Chain kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Välj en lösning för kompensation för koldioxidutsläpp
För expressförsändelser
För sändning av gods/frakt

För expressförsändelser

Våra kollegor på DHL Express kontaktar dig när du skickat in formuläret.

För sändning av gods/frakt

Våra kollegor på DHL Global Forwarding kontaktar dig när du skickat in formuläret.

Välj en lösning för insyn och riskhantering
DHL SmartSensor Få full insyn i din sändning
DHL Resilience360 Verktyg för bedömning av risker i leveranskedjan

DHL SmartSensor

Våra kollegor på DHL SmartSensor kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

DHL Resilience360

Våra kollegor påDHL Resilience360kontaktar dig när du har skickat in formuläret.

Vår expertis

Olja och gas uppströms

Svåra och avlägsna miljöer, stor infrastruktur och komplexa leveranskedjor i global skala är alla stora utmaningar. Hos DHL utvecklar vi, implementerar och driver effektiva och skalbara leveranskedjor genom hela projektets livscykel, inklusive konstruktion, utforskning och produktion.

Olja och gas nedströms

Oavsett om ditt företag ägnar sig åt processer, raffinering, produktion eller distribution hjälper DHL till att optimera din leveranskedja och öka anläggningens och medarbetarnas effektivitet genom att de har tillgång till rätt material samtidigt som fokus ligger på hälsa och säkerhet. Vi är experter på att hantera ett stort antal internationella och lokala leverantörer och effektivisering av inkommande flöde av material till nya och befintliga anläggningar.

Förnybar energi

På grund av den ökade konkurrensen och produktifieringen av komponenter måste företagen förbättra sin logistikeffektivitet och söka konkurrenskraft via distributionen. DHL effektiviserar logistiken för råmaterial, optimerar fabriksflödena och möjliggör ett snabbare inträde på nya marknader – med våra säkra, transparenta, tillförlitliga och förenklade tjänster.

Elproduktion och användning

Infrastrukturförbättringar, nya kraftverk och optimal användning av befintliga anläggningar är bara några av behoven som DHL hjälper dig att uppfylla genom effektiv förvaltning av leveranskedjan. I en tid då decentraliserad energiproduktion växer erbjuder DHL:s nätverk och kompetens en kostnadseffektiv plattform för att utveckla din distribuerade infrastruktur och upprätthålla din tillgångsintegritet.

Gruvarbete

DHL förstår de unika utmaningarna som förknippas med gruvdrift – lägre råvarupriser kräver ännu effektivare verksamheter. Vi hjälper till att konsolidera din leveranskedja för att öka tillgångsanvändning och materialtillgänglighet, vilket leder till högre drifttid hos den maskinella verksamheten och högre teamproduktivitet.

Energi – Insights

Håll dig uppdaterad om det senaste inom trender och innovation i energibranschen. 

    Behöver du hjälp?

    Kontakta våra energiexperter idag