Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR ENERGIEXPERTIS

Vi löser dina branschutmaningar.

Våra meriter och våra hängivna branschexperter gör att DHL:s historia i energibranschen saknar motstycke, vilket hjälper oss att erbjuda integrerad energilogistik.

 • DHL säkerställer robusta och klassledande prestanda, standarder och efterlevnad inom HSSE (hälsa, säkerhet, skydd och miljö) för alla transportverksamheter och alla 3PL-leverantörer.

 • Förutom att erbjuda integrerade logistik- och transporttjänster fungerar DHL också som ett ”kontrolltorn” som hanterar både DHL-tillgångar och underleverantörers verksamheter. Vi fokuserar på att erbjuda integrerade lösningar för leveranskedjor som våra energikunder behöver i allt högre takt, i alla geografiska områden, med total efterlevnad med HSSE-lagstiftning och full insyn och spårbarhet av material, total transparens och redovisningssystem.

 • Inom energibranschen är effektivt utnyttjande av arbetskraft, infrastruktur och utrustning nyckeln till framgångsrika byggnadsprojekt samt underhåll och drift av befintliga lokaler. Oavsett om du ska bygga ett nytt oljeraffinaderi, driver en oljeborrverksamhet på land eller på plattform, arbetar med gruvverksamhet eller genererar och distribuerar energi, kan du inte få ut hela potentialen hos dina interna resurser om du inte på ett effektivt och konsekvent vis kan tillhandahålla rätt material vid rätt tidpunkt.

Vad vi gör för alla underleverantörer

  • Utforma leveranskedjor anpassade för projekt och verksamheter i alla faser av projektets livscykel
  • Driv en skalbar leveranskedja på en rörlig olje- och gasmarknad
  • (Service Co): Organisera din ingående leveranskedja för ett flexibelt produktionsschema
  • Hantera inleveranser av material hela vägen
  • Maximera utnyttjandet av logistiktillgångar ute på fältet
  • Minska obsoleta lager och hantera inventeringar i olika projekt och verksamheter
  • Effektiv planering som inte låter logistiken komma i vägen för mobilisering och demobilisering
  • Säkerställ maximal avkastning via effektiv och synkroniserad planering av utrustning och ingenjörer
  • Hantera körtid och uppgraderingar på ett effektivt vis
  • Maximera kundupplevelsen och varumärkesskyddet med hjälp av kundfokuserade leveranskedjor
  • Hantera oljeprover
  • Maximera tillgångsuppgångar med en effektiv tjänstelogistik
  • Logistikplanering och utförande av solenergiprojekt i större skala
  • Initiera och driva en leveranskedja som stödjer ett flexibelt produktionsschema
  • Utforma en leveranskedja med stöd för energiövergång
  • Effektiva leveranskedjor med stöd för en decentraliserad och distribuerad elproduktion

Energi – Insights

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar.