Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD

Vi bryr oss om att koppla samman, ta hand om, efterleva och skapa innovationer.

Medicin- och hälsovårdsbranschen upplever en ökande förvandling av leveranskedjan - ett ökat behov av effektivitet, differentierade vägar till marknaden och tillgång till nya geografiska områden. Samtidigt utmanas de att vara redo för digitala leveranskedjelösningar. 

DHL har förståelse för detta åtagande och är redo att hjälpa er att navigera genom utmaningar och möjligheter med ett helhetsutbud av patientcentrerade, framåtriktade och intelligenta logistiklösningar. Vi kallar detta för DHL Healthcare System. Här kan vi hjälpa er att utnyttja vår möjlighet att koppla samman det vi kallar Connect, Care, Comply and Innovate, genom att få tillgång till vår oslagbara expertis inom ett globalt nätverk. Vi ger er en mer integrerad upplevelse genom hela patientresan - från kliniska tester till själva vården och allt däremellan.

Vi säkerställer att dina logistik- och leveranskedjor för läkemedels, medicinteknik och kliniska tester behandlas med  OMSORG eftersom vi förstår vad som står på spel - ett liv som kan räddas eller förbättras. Vi gör det, för på DHL: WE CARE! 

Transport av produkter och lösningar inom medicin och hälsovård

DHL har ett brett utbud av transportalternativ för specifika behov inom medicin- och hälsovårdsindustrin.

 • Proaktiv bevakning och ingripande av leverans dygnet runt, året runt – den här tjänsten erbjuder efterlevnad av lagar med stor visibilitet i kundens produktförflyttningar genom hela leveranskedjan.

  Uppfyller standarder för temperaturkontrollerade sjukvårdssändningar med flygfrakt – tjänsten stöds av vårt globala nätverk av certifierade sjukvårdsstationer som följer god distributionssed.

  Den här tjänsten utförs enligt kundens regeluppfyllande rutiner och hanteras via det branschavsedda IT-systemet LifeTrack.

 • Utformad för temperaturkontrollerad sjötransport av medicinsändningar som kräver visibilitet i realtid och aktiv övervakning.

 • För medicin och hälsovårdsprodukter erbjuder vi dedikerade, fullständigt övervakade och temperaturkontrollerade tjänst.

  Temperaturkontrollerade tjänster: kylning (+2 °C till +8 °C) eller rumstemperering (+15 °C till +25 °C).

  Effektivt, flexibelt och bevakat under hela transportkedjan.

 • Transport av tids- och temperaturkänsliga prövningsläkemedel, klinisk utrustning och förbandsmaterial till kliniker och sjukhus samt inkommande returer av tids- och temperaturkänsliga prover till kliniska prövningar på laboratorier och forskningsorganisationer.

Lagringslösningar

Medicinklassade regionala nav för säker lagring av produkter strax utanför målmarknaden.

Framskjutna medicinklassade lager alternativt frihandelszoner på utvalda marknader.

Ett globalt nätverk av anläggningar med inriktning på medicin och hälsovård, fler än 140 medicinklassade och GDP-certifierade anläggningar i 40 länder. Fler än 10 GMP-lokaler världen över som erbjuder värdehöjande service som optimerar flexibiliteten och rörligheten i leveranskedjan.

 • DHL erbjuder lösningar som gör att du håller löftet till kunden, vare sig det gäller lagring av råmaterial, konsumtionsvaror, reservdelar eller färdigvaror. Vi erbjuder lösningar för både delad och enskild lagerverksamhet, allt för att skapa högsta möjliga värde för ditt företag.

Administrativa tjänster

 • Öka den operativa effektiviteten och sänk kostnaderna med ett brett utbud av helt integrerade, strategiska lösningar längs hela vägen av processen med inköp och anskaffning. Mot bakgrund av DHL:s globala anskaffningsexpertis, förstklassiga processer, leverantörsrelationer och hävstångseffekt som stor köpare utgörs vår omfattande "”source to contract-tjänst”" av följande:

  • Framtagning av en global anskaffningsstrategi
  • Organisationsdesign, utbildning och omvandling
  • Kategoriexpertis och lokalisering av leverantörer
  • Etisk och hållbar förvaltning av leveranskedjan
  • Förvaltning av kontrakts- och leverantörsresultat
  • P2P-aktiviteter (purchase to pay)
  • Lagerhantering, t.ex. efterfrågeplanering, optimering och finansiering

Integrerade Lösningar

 • Kringgå traditionella distributörer och gör affärer direkt med dina hälsovårdskunder med en direkt till marknaden-lösning. Våra standardiserade tjänster för uppföljning och distribution, som är helt integrerade och har både orderhantering via flera kanaler samt funktioner för kundreskontra, omfattar:

  • Standardiserad lagringshantering
  • Rumstempererade och temperaturkontrollerade lokaler
  • Hantering av lager och lagring på en eller flera platser
  • Integrerad transporthantering med inrikes och internationell frakt
  • Fullständig order to cash-B2B-lösning
  • Kundservice/support
  • Beställnings- och leveransspårning i realtid med leveransbevis
  • Leverans- och returhantering för ordrar
  • Färdiga integrationsfunktioner som minskar implementeringstiden och -kostnaden
 • Förbättra leveranskedjan med DHL som din främsta logistikpartner. Dra nytta av vår expertis inom följande områden:

  • Utformning – se till att transport- och leveranskedjan är så effektiv som möjligt med DHL:s expertkunskaper och innovativa analysverktyg
  • Administrativa tjänster – lokalisera logistikleverantörer, hantera leverantörer och hantera kundkontaktpunkter med våra administrativa tjänster där även fraktsedels-, revisions- och tulltjänster ingår
  • Drift – få insyn, synkronisera transporter och minimera riskerna med vårt unika kontrolltornserbjudande
  • Löpande förbättringar – få total insyn med vår "övergripande logistikkostnadshantering", som hjälper dig att minimera kostnaderna med hjälp av en kontinuerlig analys av förändrade marknadskrav, osäkra volymer och nya trender i hanteringen av leveranskedjan

 •  

  Den här premiumtjänsten är avsedd för hantering av temperaturkänsligt gods genom faserna före och under lansering, samt distribution. Med den får du diagnoser efter leverans, feleffektsanalyser och -granskningar, optimering av kylkedjan och dataanalyser för alla transportsätt via DHL:s eget och externa nätverk.

Branschexpertis

Läkemedel

Ökande lagstiftningskrav – särskilt för temperaturhantering/kylkedja, globalisering, kostnadstryck och behov av differentierade tjänstenivåer som påverkar läkemedels leveranskedjan i utförande, kliniska prövningar och returer …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan biofarmaceutiska medel, specialprodukter av hög kvalitet, vaccinationer, biosimilarer, småmolekylära innovativa läkemedel, generika eller receptfria produkter (OTC).

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Medicinsk utrustning

Ökande komplexitet, globalisering, kostnadstryck, lagstiftning/handelskrav, behov av differentierade tjänstenivåer och sista sträckan/kanalmöjligheter som påverkar den medicinska enheten och medicintekniska leveranskedjor i utförande och eftermarknad/returer …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan ortopedi, kardiovaskulära implantat, kapitalvaror och reservdelar, diagnostik och konsumtionsvaror.

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Kliniska prövningar

Ökande behov av flexibilitet och hastighet, rättsliga bestämmelser, kylkedja, globalisering och kostnadstryck påverkar den kliniska prövningens leveranskedja …

Specifika utmaningar och prioriteringar kan variera mellan inkommande till utredare och utgående till laboratorium, produkt/placebo, hjälputrustning och dokument samt terapeutiska områden och kliniska faser.

DHL:s breda utbud av specifika lösningar innehåller val anpassade efter dina specifika behov.

Sjukhus och hälsovård

Tillväxten inom privat hälso- och sjukvård, särskilt i tillväxtekonomier, och det ökade kravet på lägre hälso- och sjukvårdsutgifter har lett till ett större fokus på kostnaderna för patientvården. DHL kan hjälpa till att förbättra effektiviteten och påverka det samlade resultatet för ett sjukhus eller en koncern rejält. Ytterligare tjänster är bland annat anskaffning, lagerspårning och patienttransport.

Insights om medicin och hälsovård

Håll dig uppdaterad om det senaste inom trender och & innovation för medicin och hälsovård. 

  Behöver du hjälp?

  Kontakta våra experter inom medicin och hälsovård redan idag