Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR EXPERTIS INOM TEKNOLOGI

Flytta fram gränserna för teknologi

Teknologibranschen är extremt dynamisk och omformas regelbundet av nya teknologier som skapar förändring. Inom DHL Global Technology Sector siktar vi på att erbjuda våra Hi-Tech-kunder de bästa tjänsterna i sin klass med hänsyn till branschspecifika utmaningar. Därför utnyttjar vi hela ekosystemet, inklusive våra kunders teknologiska framsteg.

 • Dagens företag måste anpassa sig, inte bara till snabba innovationer och nedkortade produktcykler, utan också till nya marknader, produktifiering och kundernas förändrade köpmönster. DHL:s svar är innovativa, flexibla och smidiga leveranskedjemodeller som är anpassningsbara till varierande volymer, produktcykler och flerkanaliga distributionsbehov. Senareläggning, uppföljning på nätet, sista kilometern-leverans och tekniska tjänster är bara några avgörande element. Kunder drar också nytta från vår delade infrastruktur, flexibla kommersiella modeller och lokala expertis via vår globala tillgång till nya marknader.

 • Fallande produktpriser och konsolideringen av marknaden är konsekvensen av stark konkurrens. I den här nya världen där kundernas upplevelser är lika viktiga som produktegenskaper kan vi hjälpa företagen att rikta in sig på kunder och fortfarande optimera kostnads- och kapitaleffektivitet. De som använder DHL:s tjänster drar nytta av våra program för fortsatt utveckling och våra integrerade lösningar för leveranskedjor. Vi sätter kunden i centrum under hela cykeln, från före försäljning till eftermarknaden, och genom strategiska partnerskap ligger vi i framkanten när det gäller innovation.

 • Ökningar i regionscentrerad tillverkning i kombination med lokala regelverk bidrar till den globala marknadens komplexitet och föränderlighet. Vårt svar är att skapa pålitliga och tåliga leveranskedjor med global täckning och höga nivåer av efterlevnad baserat på utvärdering, förenkling och hantering av varierande hot. Som enskild global partner kan vi erbjuda en leveranskedja för hela vägen med synbarhet, integrerade lösningar och expertis i efterlevnad och tullföreskrifter.

Personliga enheter

DHL möter efterfrågan av effektiva och dynamiska leveranskedjor i det här extremt konkurrensutsatta och kundcentrerade segmentet med hjälp av integrerade lösningar, vars enkelhet, smidighet och insyn ger bästa möjliga kundupplevelse samtidigt som den totala ägandekostnaden minskar.

 • Den nedkortade livscykeln för produkter som stationära och bärbara datorer, mobila enheter och hushållselektronik i allmänhet kräver större flexibilitet i distributionsmodellerna. DHL erbjuder en mängd modeller och tjänstenivåer, inklusive enskild och delad lagring för anpassning till en särskild cykel. Vi kan skapa en integrerad värdekedja hela vägen som täcker alla problem med fysiska flöden, finansiella flöden och informationsflöden.

 • Den allt mer produktifierade delmarknaden för personliga enheter har skapat tydligare paketerade produkter och lett till en intensiv prisbaserad konkurrens. Företag försöker fånga attraktiva tillväxtmarknaders och produktsegments potential. Genom kundpartnerskap kan DHL utveckla en mängd olika modeller för delad infrastruktur och flexibla kommersiella modeller. Vi granskar olika alternativ för utläggning av leveranskedjan, och våra processer gör att kostnadsstrukturen förbättras kontinuerligt.

 • Det ökade behovet från en växande medelklass med större disponibel inkomst fortsätter att skapa globala tillväxtmöjligheter. DHL kan ta fram strategier angående leveranskedjan vid inträde på nya marknader som säkerställer skalbarhet, efterlevnad och kontakter inom målsegmenten. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att utveckla och förbättra en mängd olika modeller, inklusive distribution och returer i olika kanaler. Alla drar nytta av våra flexibla tjänstenivåer, totala insyn och globala täckning.

Infrastruktur

Det här krävande segmentet drivs av maskinvara och tjänster, och handlar om att tillhandahålla en teknikinfrastruktur för anslutning av enheter, lagring och beräkningskapacitet samt företagsprocesser med IT-stöd. Vårt svar på de här kraven är flexibla lösningar hela vägen och en mängd eftermarknadstjänster.

 • Ökade data- och konnektivitetsbehov driver ett behov av större server- och lagringskapacitet samt snabbare nätverkssystem. Datacenterskonsolidering och -virtualisering är nyckeln till förbättrad IT-effektivitet emedan nya standarder som 4G och LTE ökar investeringen i kommunikationsnätverk globalt. DHL:s svar är en heltäckande lösningsmiljö uppbyggd kring allt mer konsoliderade datacenter, och vi erbjuder tjänster för smidig installation och underhåll av den värdefulla utrustningen. Våra flexibla eftermarknadstjänster för teknik och logistik erbjuder en mängd servicenivåer, inklusive leverans inom två timmar eller nästa dag, samt processer för värdefull återställning av utrustning i enlighet med lokala regler.

 • Även om maskinvaruinnovation fortfarande är väsentligt för den här undersektorn finns en risk att ”box-leverantörers” produkter produktifieras. Många går över till att fokusera på utveckling av programvaruappar och nya servicemodeller. DHL hjälper företag att utöka sina produktbaserade erbjudanden gentemot servicebaserade företag för att stärka deras marknadsposition och undvika produktifiering. Vi uppnår detta till stor del genom att skapa fullt integrerade, flexibla och responsiva leveranskedjor med stöd för utvidgning av serviceföretag, som Inventory Financing eller våra eftermarknadstjänster för logistik kring reparationer, returer och service.

Halvledare

Marknaden för halvledare har komplexa dynamiska faktorer, leveranskedjor och tillverkningsprocesser, och dessutom gäller det att uppfylla höga krav på produktkvalitet och kostnadskontroll. DHL hanterar detta till stor del genom förenklingar och bättre insyn.

DHL Semiconductor Logistics

En svit med lösningar för hela leveranskedjan för halvledare.
 • Inkommande logistik
 • Leverans och distribution
 • Lagring
 • Automatisering
 • Sista milen och omvänd logistik
Visa information Dölj information för DHL Semiconductor Logistics för DHL Semiconductor Logistics

En integrerad svit med lösningar och tjänster för hela din leveranskedja

Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla specialiserade lösningar för tillväxtmarknader och tillväxtbranscher erbjuder DHL en svit med lösningar och tjänster för hela leveranskedjan för halvledare. Vi har över 3 000 medarbetare och över 50 lokaler speciellt för denna verksamhet. För specialiserad transport av kapitalutrustning driver DHL ett globalt kapitalsupportcenter i Dublin, Irland, med lokalkontor på olika platser i Asien och Stillahavsområdet, Nordamerika och Europa. Vi erbjuder produktinsyn hela vägen, efterlevnad av internationella bestämmelser och maximal säkerhet för dina värdefulla, ömtåliga varor. Vi säkerställer också samarbete inom ekosystemet för halvledare med stöd och partnerskap mellan leverantörer, tillverkare, gjuterier, testorganisationer, tillverkare av originalutrustning och distributörer.

 • Även om de till största del fortfarande används inom kommunikation och databehandling så finns tillväxtområden för halvledare inom vertikala branscher som fordonsindustrin och tillverkning. DHL säkerställer nödvändig kvalitet på dessa viktiga komponenter i värdekedjan genom en policy om ”noll defekter”, som baseras på löpande förbättringsprocesser och utmärkt insyn. Vi utnyttjar vår expertis ytterligare inom relevanta vertikala marknader som biovetenskap och sjukvård, fordonsindustrin och högteknologi för att kunna ge en smidig kundupplevelse.

 • Halvledarsegmentet karaktäriseras av FoU-intensitet, kostsam produktionsutrustning och tillverkningsprocesser med flera steg samt periodisk företagsutveckling. Det uppvisar också en aldrig tidigare skådad acceleration i sammanslagning och förvärvande samt marknadskonsolidering. DHL skapar flexibla leveranskedjor med gehör för tillväxt, anpassning till periodiska fluktuationer i behov samt undviker upplösning av komplexa, kostsamma tillverkningsprocesser. Vårt logistikstöd är det bästa i sin klass och säkerställer att kritiska ledtider uppnås samtidigt som behovet av specifika leveranskedjekrav som temperaturkontroll och renrum kan uppfyllas.

 • Nästa generationens teknologier genomgår långa utvecklingscykler och kräver stora investeringar i produktionsprocesserna. Eftersom tillverkningsprocessen för halvledare har flera steg blir leveranskedjan en av de mest komplexa på marknaden. Från materialursprung via tillverkning av halvledarchips, montering och testning till leverans till slutkunderna, så finns DHL där för att förenkla leveranskedjan så långt det är möjligt. Några av de viktigaste delarna i våra tjänster är inkommande för tillverkning (I2M), distribution av färdiga varor och total insyn för artiklar med stort ekonomiskt värde.

Insights om teknologi

Våra innovativa experter håller dig uppdaterad om de senaste trenderna.