Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

HÅLLBAR LEVERANSKEDJA

Optimera ditt miljöavtryck

Vi erbjuder ett antal olika tjänster för att minimera och/eller eliminera utsläpp, avfall och annan miljöpåverkan i samband med logistik genom hela leveranskedjan. Dessa lösningar kan leda till ytterligare besparingar och ha positiv inverkan på ditt varumärke.

Våra alternativ inom produkter och lösningar – för en miljövänligare leveranskedja

DHL Green Danmar

Koldioxideffektiv sjötransport
 • Ett urval av gröna transportörer: 5 % mer koldioxideffektiva än branschsnittet
 • Tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
 • Kompensera utsläppen till lägsta pris utan något merarbete från din sida
Visa information Dölj information

DHL Green Danmar använder koldioxideffektiv sjötransport med en transportör som är mer än 5 % mer koldioxideffektiv än branschsnittet så att du kan uppnå dina miljömål. Erbjuds med vår produkt DHL Ocean Direct FCL och tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

I kombination med vår tilläggstjänst för klimatkompensation kan du göra sändningen koldioxidfri och på så sätt höja den totala koldoixideffektiviteten ytterligare.

 • Dina verksamhetsbehov uppfylls av ett urval gröna transportörer
 • Dokumentation av koldioxidminskning och effektivitetsförbättringar som kan ligga till grund för din externa hållbarhetskommunikation
 • Dra nytta av DHL:s databas med miljömässiga utvärderingar av transportörer och koldioxideffektivitet

DHL Warehousing

Delad eller enskild lagring och varudistribution

Miljövänligt alternativ: Innovativ teknologi inom lagring och alternativa energikällor

Visa information Dölj information

DHL erbjuder lösningar som gör att du håller löftet till kunden, vare sig det gäller lagring av råmaterial, konsumtionsvaror, reservdelar eller färdigvaror. Vi erbjuder lösningar för både delad och enskild lagerverksamhet, allt för att skapa högsta möjliga värde för ditt företag. Vi erbjuder bland annat expertis och tjänster vad gäller:

 • Enskilda och delade verksamheter
 • Råmaterialhantering
 • Färdigvaror och förnödenheter
 • Direktutleverans
 • Rumstempererade och temperaturkontrollerade lokaler
 • Lagerhantering
 • Behandling, hantering och uppföljning av ordrar på nätet
 • Lagring, hämtning, packning och sändning 
 • Betalningshantering
 • Kundservice/support
 • Leverans- och returhantering
 • Införande av lagerhanteringssystem som underlättar lagervisibilitet och spårning av ordergången
 • Miljövänlig lagring

Mer information om lagring

DHL Managed Transport

Förvaltning av inrikes transport

Miljövänligt alternativ: Innovativ transportteknologi och alternativa bränslen

Visa information Dölj information

Oavsett om vi förvaltar dina transportörer, skapar en enskild flotta eller båda delarna så ger vi en hög nivå av service, tillförlitlighet och kontroll över produkttransporten till dina kunder. Genom att kombinera total insyn i alla inkommande och utgående sändningar med våra inhemska och gränsöverskridande transporthanteringslösningar får du den insyn du behöver till en rimlig kostnad. Våra tjänster omfattar:

 • Transport av råmaterial och färdigprodukter
 • Inrikes distribution
 • Internationell transport (gränsöverskridande logistik)
 • Uppsamling för inleverans
 • Sekundär distribution
 • Cross-docking och konsoliderade alternativ
 • Mäkleri
 • Kontrolltorn
 • Transporthanteringssystem (TMS)
 • Temperatursäkring under transport
 • Miljövänlig transport

Mer information om transporter

DHL Freight EuroLine

Full partibil (FTL) och del av lastbil (PTL)

Miljövänligt alternativ: Miljövänligare transport tack vare lägre bränsleförbrukning eller hållbart bränsle

Visa information Dölj information

Vår dörr till dörr-tjänst för del av lastbilslast (PTL) och full partibil (FTL) för punkt till punkt-transport av sändningar i hela Europa.

 • Direkt upphämtning och leverans med ett fordon särskilt för din sändning
 • En bilpark som hanteras och kvalitetssäkras av DHL Freight
 • Service från DHL Freights internationella nätverk med 208 terminaler i hela Europa
 • Anpassade ledtider för att möta kundernas krav
 • Toppmoderna IT-verktyg för planering och hantering av bokningar
 • Support via direkt kontakt med lokala DHL Freight-experter
 • Uppdateringar om sändningens status och leveransinformation (IOD)
 • Våra underleverantörer måste följa DHL Freights krav och riktlinjer

Mer information om DHL Freight EuroLine

DHL Logistics Consulting

Strategisk vägledning för hur du optimerar leveranskedjans utformning och prestanda

Miljövänligt alternativ: Rådgivning om nätverksoptimering för att minska koldioxidutsläppen

Visa information Dölj information

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du öka effektiviteten, sänka kostnaderna, minska miljöpåverkan och öka lönsamheten inom följande områden:

 • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
 • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
 • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
 • Strategisk nätverksutformning
 • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
 • Resurssnål omvandling
 • Miljövänligare leveranskedjor

Mer information om logistikrådgivning

DHL Envirosolutions

Gör din verksamhet mer miljömässigt hållbar
 • Hantering av återvinning och avfall
 • Kassering av produkter och tjänster för uttjänta produkter
 • Producentansvar, produktomsorg och lagefterlevnad
 • Mat- och matvagnshantering
Visa information Dölj information

Bibehåll lönsamhet, uppnå hållbarhetsmål och minska koldioxidutsläppen med hjälp av DHL:s integrerade strategi för efterlevnad med regleringar kring avfall, återvinning, energi och miljö. Med våra lösningar sparar du pengar inom följande områden:

 • Datahantering och rapporter kring avfall, återvinning och återanvändning

DHL Packaging Services

Tjänster för att paketera, iordningställa och anpassa produkter
 • Miljövänlig paketering och paketeringsoptimering
Visa information Dölj information

Se till att paketeringsbehoven uppfylls snabbt, effektivt och kostnadseffektivt vid förändrade marknadsförhållanden. Baserat på dina specifika produktkrav iordningställer och tillhandahåller vi en anpassad paketeringslösning som kan omfatta:

 • Utformning
 • Anskaffning
 • Applicering av stickers
 • Bandfästning
 • Omarbete
 • Före detaljhandeln-tjänster
 • Presentationer
 • Produktion av butiksklara skyltningar
 • Primärförpackning eller samproduktion
 • Hantering av returförpackningar, t.ex. rengöring och restaurering 
 • Uthyrning av specialförpackningar

 

Våra miljövänligare multimodala tjänster

Varför inte utforska våra miljövänligare, multimodala tjänster med mindre miljöpåverkan än traditionell flygfrakt?

DHL RailLineTa reda på mer om järnvägstransport från Europa till Asien

Tjänsten är miljövänlig och kostnadseffektiv och erbjuder tillförlitliga och snabba anslutningar inom Europa och mellan Asien och Stillahavsområdet och Europa, både västerut och österut.

DHL RailConnectjärnvägstransport av lösgods

Flexibla, miljövänliga multimodala tjänster med järnvägstransport av lösgods – LCL (Less than Container Load) – med tillförlitliga och förutbestämda avgångar enligt tidtabell.

Kontakta våra experter på klimatsmart logistik

Kontakta oss idag för att ta reda på hur DHL kan hjälpa dig minska din leveranskedjas miljöpåverkan

Fallstudier och bästa praxis

 • En kund inom teknologibranschen i Kina ville få en bättre inblick i sitt koldioxidavtryck för att börja arbeta på att minska sina utsläpp. Utmaningen låg i att integrera externa partners data i processen. Vi utvecklade en bevakningslösning med hjälp av vår Carbon Dashbord som spårar data från DHL och fem andra logistikföretag. Genom att kunden kunde se sina utsläpp kunde de jämföra, skapa mål, se var utsläppen uppstod och utveckla strategier för att minska dem.

 • DHL erbjöd klimatneutrala sändningar för en kund inom finanssektorn – en verksamhet där viktiga expressändningar skapar betydande utsläpp. Målet var att göra 95 % av bankens internationella kurirtjänster klimatneutrala och resultatet var betydande årliga koldioxidbesparingar samt en förbättrad image för företaget. Dessutom hade klimatkompensationen ingen inverkan på bankens verksamhet medan klimatkompensationen finansierade projekt vilket har haft en positiv påverkan på lokalbefolkningar.

 • En kund i USA som arbetade inom flera olika branscher ville bygga ett 23 000 kvadratmeter stort miljövänligt distributionscenter med fokus på hållbar design och effektiv drift. Utmaningen var att utforma en lokal med energisnål belysning, takfönster, besparande vatten- och avloppssystem, vitt reflekterande tak, regnvattenuppsamling och ett återvinningssystem. Nära samordning med lokala myndigheter och den lokal utvecklingsfonden gjorde projektet komplext. Resultatet blev ett distributionscenter som gav en sundare miljö för närboende, anställda och hela lokalsamhället tack vare minskad energi- och vattenåtgång, mindre utsläpp av växthusgaser och lägre kostnader. Anläggningen erhöll dessutom U.S. Green Building Councils certifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

 • Ett brittiskt flygbolag bad DHL om hjälp att skapa en innovativ lösning för flygcatering och avfallsåtervinning. Vi jämförde avfallsmängder och skapade en plan för att minska mängden avfall som sändes till avfallsanläggning. Detta omfattade installation av dehydratorer för livsmedel, en åtgärd som minskade livsmedelsvolymen med 70 %. Resultatet var att inget skickades till avfallsanläggning, 70 % lägre kostnader för transport av livsmedelsavfall, betydande mervärde från återvunnet avfall, kontinuerliga intäkter från återvinning och eliminering av avfallsskatter.

 • En kund i USA som skickar ca 170 000 paket per år innehållande över 1 miljon produkter påbörjade ett projekt tillsammans med DHL för att utvärdera rätt paketstorlek. Detta för att svara på frågan ”Varför är det så mycket tomt utrymme i varje paket?”. Den lösning som infördes gav anläggningens avancerade paketeringssystem möjlighet att välja rätt paketstorlek vilket gör att paketens fyllningsgrad ökade och det totala antalet försändelser minskade. Fördelarna för både kunden och miljön är märkbara:

  • Antalet produkter i varje paketförsändelse ökade från 5,9 till 8,52 och ”tomrummet” i paketen minskade till <10%
  • Densiteten i utgående lastbilar ökade med 19% vilket minskade antalet lastbilar som behövdes vilket sparade in över 350 000 dollar per år i leveranskostnader
  • 13% ökning i positiv feedback från kunder och inga klagomål
 • En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde minska antalet resor genom transportera mer gods i varje trailer. Dessa ”teardrop trailers” har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10% av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10%. Vi använde 399 aerodynamiskt designade trailers som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.

Identifiera – Optimera

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Kompensera för utsläpp

Investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.