VI TAR ANSVAR

Som världens främsta logistikföretag är det vår målsättning att sammanföra människor och förbättra deras liv. Vår storlek och vår inverkan på den globala handeln gör att vi har ett extra stort ansvar. För våra anställda, samhället och miljön.

Därför är företagsansvar en del av vårt program ”Strategy 2020” och spelar en avgörande roll i vår övergripande affärsstrategi. Vi kallar det här för ”Living Responsibility”. Det är vårt sätt att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde för våra intressenter och vår planet. Och det driver oss mot vårt mål att bli ett föredöme för ansvarsfull affärsverksamhet. Vårt engagemang i den här visionen kan ses i de tre nyckelpelarna nedan.

 

2 MILJARDER

Klimatneutrala försändelser

22,508

Teknisk effektivisering av våra vägtransporter

62%

Förnybar energi

Vårt ansvar

Vi arbetar för att uppfylla våra mål när det gäller företagsansvar, ansvarsfulla affärsmetoder och värdefördelning. Det är därför vi har startat vårt miljöskyddsprogram GoGreen. Men vårt arbete slutar inte där.

Eftersom vi har verksamhet i nästan alla länder i världen har vi en unik möjlighet att hjälpa till med sociala behov. Som en del av vårt program GoTeach samarbetar vi med ledande internationella organisationer för att ge barn och ungdomar bättre utbildning. Och med vårt program GoHelp stödjer vi FN:s katastrofhjälp med omfattande förebyggande åtgärder. Med vårt program GARD hjälper vi flygplatser att skapa beredskap för naturkatastrofer och vi erbjuder snabbt och effektivt logistikstöd i samband med katastrofer.

GoGreen

Målet med vårt program GoGreen är att gå i bräschen för en miljövänligare och hållbarare framtid.

GoHelp

Med vårt program GoHelp erbjuder vi FN kunnigt och effektivt stöd för katastrofhjälp.

GoTeach

Vi har som mål att i samarbete med etablerade partner förbättra utbildning och framtidsmöjligheter för ungdomar.

Dr. Frank Appel, VD för Deutsche Post DHL Group

Målsättning 2050

Vi vill att alla utsläpp i samband med logistik ska vara eliminerade senast år 2050 – ett verkligt ambitiöst mål. För att uppnå detta har vi skapat fyra delmål som ska uppnås senast år 2025.

Programmet GoGreen

Vi har åtagit oss att minska inte bara vår miljöpåverkan, utan även din. Som experter på miljövänlig logistik verkar vi för att förebygga föroreningar i all vår verksamhet världen över, och vi hjälper dig hitta olika sätt att driva en miljövänligare och hållbarare verksamhet. Upptäck hur vi driver ett miljövänligt och effektivt logistiknätverk och varför våra GoGreen-lösningar gynnar både miljön och affärerna.

DHL Carbon Calculator

Koldioxidavtrycket är en viktig indikator på vår miljöpåverkan. Använd vår utsläppskalkylator för att räkna ut dina egna transportrelaterade utsläpp. Den är helt gratis att använda och visar snabbt hur mycket växthusgaser dina sändningar producerar.

Vårt koldioxidavtryck

Grunderna för vårt engagemang

Ansvarsfull affärsverksamhet

Vårt mål är att bli ett exempel för ansvarsfull affärsverksamhet och därför ser vi till att driva vår verksamhet enligt gällande lagstiftning, etiska normer och internationella riktlinjer.


Företagsansvar

Vårt program för företagsansvar har som mål att bidra positivt till samhälle och miljö – med hjälp av vårt företags grundläggande färdigheter och våra anställdas expertis.

Delat värde

Det är filosofin ”delat värde” som gör att vi strävar efter att bidra till samhälle och miljö samtidigt som vi driver en framgångsrik affärsverksamhet.

Företagsansvar: Globala dagen för ideellt arbete

Vår globala dag för ideellt arbete uppmuntrar våra anställda att ägna tid och krafter åt att skapa positiv inverkan i samhället. År 2015 rullade över 110 000 DPDHL-anställda upp ärmarna och utförde över 260 000 timmar ideellt arbete.

Ansvarsfull affärsverksamhet: Hälsa och säkerhet på arbetet

Våra anställdas skydd och säkerhet är något vi ser som ytterst viktigt. Därför har vi infört en ny strategi kallad ”Hälsa, säkerhet och välbefinnande”. För en enda arbetsolycka är en för många.

Delat värde Bonn – en modell för koldioxidfri leverans

Vi byter till elektriska leveransfordon i Bonn med omgivningar. Vi planerar att minska koldioxidutsläppen med 500 ton per år med hjälp av 141 koldioxidfria fordon.

Kontakta oss

Behöver du en utvärdering av din verksamhet eller vill du boka tid med en försäljare?