Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

BREXIT

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU, vilket innebar att den ettåriga övergångsperioden VAR över per den 31 december 2020. Från den1 januari 2021 stod därmed Storbritannien utanför EU.

Storbritannien och EU blev den 24 december 2020 överens om ett handelsavtal som reglerar hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att vara.

Storbritannien införde från Januari 2021 sina tullar och nya regler gradvis:

 1. Januari 2021. För import av kläder och elektronik till Storbritannien är vissa tullkrav nu införda. Det handlar till exempel om krav på att föra register över importerade varor och om att fylla i en tulldeklaration inom sex månader efter importen. Tullar kommer behöva betalas för all import som inte uppfyller ursprungsreglerna men själva betalningen kan skjutas upp till deklarationen gjorts. Gränskontroller görs på varor som alkohol och tobak. Hälsointyg krävs för levande djur och sundhetscertifikat för högriskväxter. Kontroller sker vid destinationsplatsen i Storbritannien för dessa varor.
 2. Januari 2022. Företag som handlar med Storbritannien behöver göra tulldeklarationen direkt vid importen och samtidigt betala relevanta avgifter. Fullständiga säkerhetsdeklarationer kommer att krävas. Kontrollintyg kommer att krävas för ekologiska produkter. Animaliska produkter, liksom produkter som inte är av animaliskt ursprung men som bedöms som högrisk måste föranmälas till brittiska myndigheter av de brittiska importörerna.
 3. Mars 2022. Levande djur måste anlända till, och genomgå kontroll vid en godkänd gränskontrollstation.
 4. Juli 2022. Hälsointyg kommer att krävas för alla animaliska produkter såsom kött, mat för husdjur, honung, mjölk och äggprodukter. Vissa animaliska produkter och andra högriskprodukter måste passera godkända gränskontrollstationer där fysiska kontroller kommer genomföras. Kontroll av högriskväxter genomförs vid godkända gränskontrollstationer (istället för vid destinationsplatsen). För andra reglerade växter och växtprodukter som exempelvis färska grönsaker kommer sundhetscertifikat att krävas.

De mer komplexa reglerna som införts under 2022 innebär längre handläggningstid vid införtullning i Storbritannien, gör det än viktigare sändningarna åtföljes med korrekt dokumentation, vi behöver korrigera våra priser för införtullning / vid fel i dokument för att få kostnadstäckning för den längre handläggningstiden som de nya reglerna innebär.

Vi på DHL Freight förbereder oss för att hantera de nya tillvägagångssätten på bästa sätt. Vi vill göra det så enkelt vi kan för dig och dina kunder med hjälp av nedan information och checklista. Vi ber dig läsa igenom informationen för att förbereda dig och givetvis vid frågor ber vi er kontakta din kontaktperson eller vår Kundservice så ombesörjer vi att ni får den hjälp som ni behöver.


Checklista DHL Freight Euroconnect och DHL Freight Eurapid:

 1. Ansök om EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number), om du inte redan har det. Obs! Både du och er avsändare/mottagare i Storbritannien behöver ett EORI-nummer. Se nedan länk.
  https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html
 2. Säkerställ att din Handelsfaktura är komplett, dvs. all nödvändig information för att godset ska kunna in- och utförtullas måste finnas i fakturan (se länk nedan). Fakturan måste innehålla både nettovikt och bruttovikt samt ursprung och statistiskt varunummer. Fakturan och annan ev. styrkande dokument ska vara DHL tillhanda som ett sammansatt dokument i samband med bokning. Dokumenten kan i vissa boknings- eller TA-system bifogas och där inte så är möjligt skickas den in per mail till dhlfreight.int.se@dhl.com, om inte annat är ök. Om Er mottagare önskar använda annat tullombud än Gerlach för parti och hellaster(vi rekommenderar Gerlach) viktigt att ni som kund informerar oss om detta i bokningen till DHL. 
  https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/deklareravarorvidexport/styrkandehandlingarvidexport.4.78aa922815794d801e25e3.html
 3. Importerar du? Ansök då om Betalningsanstånd hos Tullverket.
  https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/betalatullochandraavgifter/tullrakningar/tillstandtillbetalningsanstand.4.226de36015804b8cf352069.html
 4. Ha en korrekt klassificering av era varor
  a. Vilka tullavgifter eller andra eventuella skatter måste företaget betala efter Brexit? För tullavgifter i UK se länk: 
  https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021

  För tullavgifter i Sverige, se  länk till Tullverket:
  https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/raknauttullochavgifter.4.78aa922815794d801e214.html

  b. Vilka eventuella restriktioner/tillståndskrav kan företaget behöva tänka på? Kontakta behöriga myndigheter 
 5. Tullavgifter Uppfyller varorna kraven för ursprungsstatus och åtföljs av korrekt handling (d.v.s. formellt riktig exportörsdeklaration), så utgår ej tull och varorna är också befriade från kvothantering i förekommande fall.
 6. Leveransvillkor (företrädesvis enligt Incoterms®2020)
  a. Gå igenom dessa och klargör deras innehåll vid handel med tredje land.
  b. Stäm av dessa med er kund/leverantör för att säkerställa att ni har en samsyn.
 7. Har Ni parti- och/eller hellaster som skall in- eller utförtullas av annan förtullningsagent än Gerlach Storbritannien
  I så fall måste ni säkerställa att agenten har ett tillstånd för förtullning av varor i Immingham hamn och använder förtullningsprogram Destin8!
  Om Förtullningsagenten ej uppfyller ovan kriterier måste DHL Freight tacka nej till bokningen alternativt måste importören/exportören i Storbritannien ge Gerlach Storbritannien fullmakt för in- utförtullning!
 8. Styckegodssändningar som skickas med DHL Freight MÅSTE in- eller utförtullas av Gerlach Storbritannien 
  Om styckegodssändningar skall införtullas av annan förtullningsagent än Gerlach måste DHL Freight tacka nej till dessa bokningar.
  Om ni som kund trots ovan information väljer att boka era styckegodssändningar kommer vi tvingas returnera sändningarna till avsändarens adress!
 9. Exporterar du? Kan dina varor anses ha sitt ursprung i EU vid export? Om varorna ej har sitt ursprung i EU uppstår tullavgifter. 
 10.  Har du handel med Storbritannien? Det är oerhört viktigt att du som kund skickar in de dokument som krävs redan vid bokningstillfället såsom fakturor och övriga dokument. På så sätt försöker vi undvika fördröjning i våra transportledet och framförallt undvika stopp i tullen som kan leda till onödiga kostnader, ex. returer eller böter från Tullverket.
 11.  Har du handel med Irland? Gällande Irland behöver ni som kund till DHL vid bokningen bifoga handelsfaktura som innehåller varuvärde och varubeskrivning då vi utför en transitering genom Storbritannien. Fakturan och annan ev. styrkande dokument ska vara DHL tillhanda som ett sammansatt dokument i samband med bokning. Dokumenten kan i vissa boknings- eller TA-system bifogas och där inte så är möjligt skickas den in per mail till dhlfreight.int.se@dhl.com, om inte annat är ök. Eftersom det råder en del oklarheter gällande Nordirland kommer vi att uppdatera denna sida så snart vi får mer information om detta, men givetvis är det viktigt att ni som Kund söker information före bokning så att allt fungerar så smärtfritt som möjligt.
 12.  Kontaktuppgifter till mottagare. Säkerställ att korrekt e-mail och telefon-nummer finns i sändningen.
 13.  Supply-VAT, varuvärde upp till 135 GBP
  För sändningar med värde upp till 135 GBP krävs det att exportören är momsregistrerad. Moms betalas av köparen vid köptillfället (pris inklusive moms). Avsändaren betalar momsen till HMRC via VAT online account”. Alternativt om det är en B2B sändning och mottagarens VAT-nummer skall användas kräver detta en överenskommelse mellan säljare och köpare samt att köparens VAT-nummer ska anges på ett kommersiellt dokument, förslagsvis faktura. Momsreglerna i UK hittar ni på GOV.UK.

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande. Därför rekommenderar vi att du följer EU:s och regeringens officiella informationskanaler för att hålla dig uppdaterad. DHL Freight försöker givetvis informera vartefter och den informationen kommer finnas tillgänglig på vår globala Brexit-sida.

Vi hoppas att denna information hjälper dig samtidigt som vi gärna vill hjälpa er i de fall ni behöver ytterligare stöd. På detta sätt ska vi försöka undvika både onödiga förseningar eller extra kostnader.

Har du några frågor kontakta DHL Freights Kundservice på telefon 0771-345 345 eller skicka mail till dhlfreight.int.se@dhl.com

 

Med vänlig hälsning
DHL Freight Sverige