DHL SVERIGE UTSEDD TILL BRANSCHVINNARE AV SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B FÖR TREDJE ÅRET I RAD

Pressmeddelande: Stockholm, 30 januari 2020

Robert Zander, Managing Director of DHL Freight Sweden

För tredje året i rad har DHL utsetts till branschvinnare i Sustainable Brand Index årliga mätning av hållbara varumärken inom B2B. I 2019 års studie har exekutivt ansvariga inom målgruppen små- och medelstora företag med från 40 och upp till 500 anställda rankat företag ur ett hållbarhetsperspektiv och bedömt DHL som det mest hållbara i transportbranschen.

– Utmärkelsen som branschvinnare i Sustainable Brand Index B2B 2019 är oerhört glädjande och ett kvitto på att DHL:s dedikerade och långsiktiga hållbarhetsarbete ger resultat. Detta pris visar att vi, tillsammans med våra kunder och leverantörer kan bidra till en mer hållbar transportsektor, säger Robert Zander, vd på DHL Freight Sverige.

– Att vårt hållbarhetsarbete märks och att få utmärkelser förpliktigar också. Vi är glada för att uppmärksammas av andra och det ger oss energi att fortsätta vårt dedikerade arbete med klimatsmarta transportlösningar, säger Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef på DHL Freight Sverige.

Sustainable Brand IndexTM är Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien har genomförts utifrån ett konsumentperspektiv sedan 2011.
DHL är en global aktör med globala ambitioner inom hållbarhet. DHL har utgått från målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader - och det långsiktiga globala klimatmålet är därför att senast 2050 ha nått noll netto-utsläpp av klimatgaser.

DHL är Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index B2B. Beslutsfattare i Sverige har rankat DHL har som branschbäst tre år i rad, 2017, 2018 och 2019, i kategorin "Transport och Logistics".

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete