Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DHL FREIGHT OCH VOLVO LASTVAGNAR SATSAR GEMENSAMT PÅ FOSSILFRI VÄGTRANSPORT FÖR LÄNGRE STRÄCKOR

Pressmeddelande: Bonn/Stockholm, 23 februari 2021

DHL Freight, en av de ledande leverantörerna av vägtransporter i Europa, och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt steg mot klimatneutrala transportlösningar.

Hittills har den huvudsakliga användningen av elektriska lastbilar varit på kortare sträckor inom städer och storstadsområden. Nu har DHL Freight och Volvo Lastvagnar initierat ett pilotprojekt för att köra helt eldrivet även på längre sträckor. Samarbetet innefattar de första exklusiva pilottesterna i världen av en helelektrisk Volvo FH med en kombinerad bruttovikt på upp till 60 ton.

I projektet, som inleds i mars, kommer lastbilen att köra en 150 km lång rutt mellan två DHL Freight terminaler i Sverige: Göteborg och Jönköping. Under testperioden kommer Volvo och DHL att få värdefull erfarenhet och information angående konfiguration och användning av en lämplig laddinfrastruktur. Lärdomarna kommer sedan bidra till att optimera rätt balans mellan driftavstånd, lastvikt och laddningsstationer i den dagliga verksamheten med vägtransporter.

DHL arbetar – precis som Volvo Lastvagnar– aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan, och hållbarhet är en avgörande del av företagets strategi.

”Vårt mål är att minska alla logistikrelaterade utsläpp till noll. Viktiga milstolpar har redan uppnåtts. Redan nu har DHL-koncernens koldioxideffektivitet förbättrats med 35 % jämfört med 2007. Men vi behöver innovativa tekniska lösningar och starka partnerskap under denna resa. Jag är övertygad om att vårt starka samarbete med Volvo Lastvagnar, ett av de största lastbilsvarumärkena i världen, kommer att hjälpa oss att uppnå våra ambitiösa miljömål inom vägtransportsektorn”, säger Uwe Brinks, VD på DHL Freight.

Volvo Lastvagnar möjliggör det nödvändiga skiftet till fossilfria transporter genom att göra övergången till elektrifiering så smidig och effektiv som möjligt. Detta görs genom att ta hänsyn till alla delar av elektrifieringen, inklusive laddning, ruttplanering, fordon, service och annat stöd.

Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar:

”Transportbranschen förändras snabbt och att vara hållbar är en allt viktigare konkurrensfördel för många av våra kunder. Vi erbjuder effektiva transportlösningar som bidrar till en snabb övergång till fossilfria bränslen, såsom elektricitet. Vi har en lång relation till DHL. Deras breda och globala kompetens inom logistik gör att vi kan studera förhållandena för att fortskrida med detta teknikskifte och anpassa oss till kundbehovet och deras typ av transportverksamhet”, säger Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar.

DHL Freight driver aktivt olika projekt inom hållbarhet och fossilfri teknik och har infört SKICKA GRÖNT, ett klimatvänligt transportprogram i Sverige. Kunder som använder SKICKA GRÖNT betalar ett mindre belopp för varje paket eller pall som skickas. Intäkten som genereras går oavkortat till svenska åkare för att de ska kunna investera i ny klimatsmart teknik inom det svenska nätverket.

"Logistikbranschen står inför en enorm utmaning, vilket på samma gång också erbjuder en fantastisk möjlighet- koldioxideffektiva varutransporter. Samarbetet med Volvo Lastvagnar hjälper DHL Freight att spela en ännu större roll i omställningen till hållbara alternativ och är ännu en viktig bevispunkt för vår långsiktiga strategi mot klimatneutrala transporter", säger Robert Zander, VD på DHL Freight Sverige.

Redan idag serietillverkas de elektriska lastbilarna Volvo FL och Volvo FE för stadsdistribution. DHL Supply Chain började nyligen använda en ny Volvo FL Electric i London och introducerade därmed den första specialbyggda helt elektriska lastbilen för stadsdistribution i Storbritannien.

Vid slutet av förra året började Volvo Lastvagnar i Nordamerika sälja VNR Electric och i år går startskottet för försäljningen av sortimentet med elektriska produkter för tung transport i Europa.

"Vårt åtagande är att hela lastbilssortimentet ska vara fossilfritt senast år 2040", säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Projektfakta:

  • Projektet, som startar under första kvartalet 2021, är en del av REEL, ett svenskt initiativ som delfinansieras av Vinnova och Energimyndigheten för att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem.
  • Rutten går mellan städerna Göteborg och Jönköping i Sverige som har ett avstånd på 150 km enkel väg.
  • Laddning sker på terminalområdet hos DHL i Jönköping och på Volvo Truck Center i Göteborg.