DHL Freight: Status utrikes DHL Freight Euroconnect, DHL Freight Eurapid

2020-12-09 På grund av den rådande situation både i Sverige och övriga Europa kan våra leveranser till och från Europa påverkas inför den kommande jul och nyårshelgen.
 

Centraleuropa

Vi har en kapacitetsbrist i Centraleuropa regionen inför jul- och nyårshelgerna där brist på bilar orsakas av hög belastning samt brist på bilar pga av Covid-fall, karantän bland chaufförer och svårigheter att ersätta ordinarie chaufförer.

Västeuropa

För Västeuropa trafiken märks påverkan främst genom obalanser i trafiken med förseningar främst i nordgående riktning samt en viss kapacitetsbrist.

  • Störningarna gäller produkterna DHL Freight Euroconnect och DHL Freight Eurapid
  • Störningarna gäller Centraleuropa och Västeuropa
  • Konsekvenserna är att transporttider kan fördröjas.

Vi jobbar hela tiden med minimera påverkan på våra transporter men utifrån att förutsättningarna ändras hela tiden så kan vi inte säga i hur stor utsträckning eller hur påverkan slår. I dagsläget går det inte att säga något slutdatum.