DHL Freight: Brexit comes

2020-12-29 Tiden går fort och årsskiftet är snart här med nya spelregler gällande handel med Storbritannien.

Storbritannien och EU blev på julafton överens om ett handelsavtal som reglerar hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att vara. I och med detta avtal undveks en s.k. hård Brexit. Bl a ska tull undvikas för varor med EU-ursprung, men deklarationsplikten står dock kvar med tillhörande administration för alla parter.

DHL Freight Euroconnect / Euroconnect Plus / Eurapid:

  • Vår trafik drivs även fortsatt via Göteborg/Immingham.
  • Vi vill uppmärksamma våra kunder på att allt gods till/ från Storbritannien som hämtas efter den 22 december 2020 måste vara förberett för tullhantering och åtföljas med korrekt dokumentation.
  • Allt gods till Irland som hämtas efter den 22 december skall åtföljas med korrekt dokumentation för transitering.
  • Allt gods från Irland som hämtas efter den 17 december måste åtföljas med korrekt dokumentation för transitering.


DHL Parcel Connect

  • Bokningen stängde den 18 december och öppnar igen den 4 jan.
  • Inkomna paket under mellantiden kommer att returneras till avsändaren.
  • Paketen kommer att produceras via Göteborg och avgå till Storbritannien 2 dagar per vecka fr o m den 8 jan.
  • Inga förändringar är gjorda kring momsreglerna. Den sk 135 GBP-regeln är fortfarande gällande.
  • Produktion av paket till Irland är än så länge oförändrad, men kan komma att justeras med kort varsel.

 

Vi har tidigare publicerat viktig information och instruktioner och som ni kan hitta under nedanstående länk:

https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2020/brexit.html