DHL Freight: Euroconnect - Storm Österjön

2021-01-11 På grund av stormläget på Östersjön påverkas färjeavgångar mellan Polen och Sverige. Det kan leda till förseningar av hämtningar och leveranser för sändningar från och till Central Europa.