Snöoväder och kyla påverkar DHL Freights transporter i Sverige och Europa

2021-01-15 Vädersituationen är fortsatt ansträngd med stora mängder snö och problem med halka på många platser i Europa. Som tidigare meddelat är situationen ansträngd i västra Norrland här i Sverige men även på flera platser i Schweiz, Brennerpasset, Tyskland, Frankrike, Österrike. Observera dock att detta kan komma att omfatta fler länder än vad vi i nuläget får information om.

Snömängden ökar och ställer till problem både för järnvägs- och vägtransporter. Det medför problem med framkomlighet, halka, stora mängder snö och isbildning. VI sätter givetvis säkerhet i första rummet samtidigt som vi gör allt för att undvika fördröjningar. Det kan leda till förseningar och ängre ledtider. Vid Brennerpasset står trafik stilla i nuläget och vi avvaktar vidare information.

Störningarna gäller främst tjänsterna DHL Freight Euroconnect, Euroconnect Plus och DHL Freight Eurapid men även de svenska inrikes transporterna kan påverkas i de berörda områdena.

I nuläget är det svårt att ange slutdatum för störningarna i och med att det berör flera länder. Vi följer utvecklingen och gör vårt yttersta för att hålla våra kunder informerade med aktuella uppdateringar av läget.