DHL Express: Temporär nedstängning av försändelser till och från Myanmar

2021-02-03 På grund av den nuvarande nedstängningen av flygplatser i Myanmar, stänger vi temporärt ned försändelser till och från landet med omedelbar verkan. Vi kommer att fortsätta ha en nära kontakt med våra kunder för att hålla dem uppdaterade vid eventuella utvecklingar och hoppas att vi kan återuppta våra internationella expresstransporter så snart situationen tillåter.