Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DHL Freight: Trafikstörningar till och från Turkiet - EuroConnect, Euroconnect PLUS och Eurapid

2021-11-05 Vår trafik till och från Turkiet är under den närmaste perioden drabbad av kraftiga störningar på grund av följande orsaker:

Tillgång till transiteringstillstånd genom bl.a. Rumänien för bilar från Turkiet är just nu begränsad vilket medför stora omvägar via bl.a. Serbien.

Utöver det tillkommer väntetid för gränspassagen mellan Serbien och Ungerm på upp till tre dagar.

Det innebär att det är idag förekommer väldigt långa väntetider för gränspassage Turkiet/Bulgarien med minst tre-fyra dagars väntetid vid gränsen.

Dessa orsaker sammantaget har stor påverkan på våra transporttider.

Vid behov av ytterligare information ber vi er vända er till vår Kundservice alternativt till din närmaste kontakt hos DHL Freight.