Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DHL Freight: Status Utrikes Paket - DHL Parcel Connect och DHL Paket Export

2021-11-23 Nya effekter av COVID-19 i Europa. Extra restriktioner och lock-downs i Österrike och Lettland i kombination med Black Friday och peakvolymer kan påverka leveranstider negativt.

De flesta länder som påverkats av coronaviruset har infört olika åtgärder för att minimera smittspridning. Den pandemiska situationen är att betrakta som Force Majuere och påverkar våra leveranser av paket till Norden och Europa i olika utsträckning.

  • Österrike: Lockdown är beslutad av regeringen fr o m den 22 november tom den 13 december. Majoriteten av affärerna är stängda (undantaget livsmedelsbutiker, apotek och postkontor). Välj hemleverans!
  • Lettland Fortsatta extra restriktioner pga 4e vågen av COVID-19. Leveranser ännu under kontroll, men i kombination med ökade volymer kan läget förändras fort.

COVID-19 restriktioner – Skicka Doorstep / Hemleverans

Pga olika länders restriktioner kan ombudleveranser påverkas negativt. Vi rekommenderar att skicka hemleveranspaket där så är möjligt.

Ändrade leveransrutiner

I alla länder har COVID-19 rutiner införts vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning. Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder, men alla inom nätverket gör sitt yttersta för att leveransen ska fungera på bästa sätt.

Vi uppdaterar informationen löpande.