Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Omgående stopp av trafik till, från och via Belarus och Ryssland: DHL Freight Euroconnect och DHL Freight Eurapid

2022-03-02

Situationen i Ryssland

DHL Freight ställde med omgående verkan 2022-03-01 in transporter till, från och via Ryssland. Berörda marknader är t.ex. Kazakhstan, Kina och andra länder i Centralasien. 

Beslutet gäller tills vidare eller tills annan information delges.

 

Situationen i Belarus

DHL Freight kommer med omgående verkan 2022-03-02 ställa in samtliga transporter till, från och via Belarus.

Beslutet gäller tills vidare eller tills annan information delges.

 

Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.