Navigacija in vsebina

Nevarno blago in prepovedani predmeti


DHL Freight je izkušen prevoznik nevarnega blaga in nudi rešitve tako za cestni kot železniški prevoz blaga.

Prevoz nevarnega tovora urejajo mednarodni in nacionalni predpisi za posamezno vrsto prevoza. Predpisi so namenjeni preprečevanju poškodb ljudi, materialne škode in škodovanja okolju. Predpisi urejajo področja, kot so zahteve za embalažo, največje količine, ki se smejo prevažati, in vrste blaga, ki se lahko ali se ne smejo prevažati v isti prevozni enoti.

Da bi zagotovili skladnost med različnimi predpisi, so bili sprejeti mehanizmi za usklajevanje kriterijev razvrščanja nevarnosti in sredstev za opozarjanje na nevarnosti ter za usklajevanje zahtev za prevoz glede na vrsto prevoza.

Dodatne informacije o razvrščanju nevarnega blaga lahko najdete na spletnem mestu organizacije UNECE.

Cestni prevoz nevarnega blaga


DHL Freight pri cestnem prevozu nevarnega blaga upošteva nacionalne in mednarodne uredbe ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga). Te veljajo znotraj vseh državah, ki so sporazum ADR prenesle v svojo zakonodajo. Znotraj Evrope veljajo tudi direktive EU glede prevoza nevarnega blaga.

Sporazum se obnavlja vsaki 2 leti s strani UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo).

Predpisi

Mednarodne prevoze nevarnega blaga po cesti ureja Mednarodni sporazum ADR. ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga.

Za države, ki so od celinske Evrope ločene z morjem, velja tudi kodeks IMDG glede mednarodnih pomorskih prevozov.

Kodeks IMDG (Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga) velja za mednarodne smernice za varen prevoz pošiljk nevarnega blaga ali nevarnih snovi s plovili po vodi. Več informacij o kodeksu IMDG najdete na spletnem mestu Mednarodne pomorske organizacije – IMO.

Mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici ureja pravilnik RID (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga). Za dodatne informacije obiščite OTIF – Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet. OTIF - Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet.

Potrebni dokumenti

Pri prevozu nevarnega blaga potrebujete naslednje dokumente:

 • Obrazec za večmodalni prevoz nevarnega blaga, zahtevan pri prevozu po morju (države, ki so od celinske Evrope ločene z morjem)
 • Tovorni list (CMR), v katerem mora biti navedena primerna klasifikacija ADR v lokalnem uradnem jeziku ter v angleščini, nemščini ali francoščini

Obvezne informacije o nevarnem blagu

V pravilnem zaporedju:

 • Številka UN (UN + štirimestno število, ki določa vrsto nevarnih snovi in predmetov v okviru mednarodnega transporta)
 • Tehnično ime (v skladu z veljavnimi specifikacijami ADR/RID/IMDG)
 • Številka nevarne oznake ADR/RID/IMDG
 • Embalažna skupina, če je primerno
 • Koda omejitve za predore (za ADR/RID)

Zaporedje ni določeno:
 • Bruto teža/prostornina
 • Neto teža/prostornina
 • Informacije o blagu v omejenih ali izrednih količinah, če je primerno
 • Število in točna vrsta pošiljk
 • Ime in naslov prejemnika
 • Ime in naslov pošiljatelja
 • Plamenišče v stopinjah Celzija (samo pri IMDG)
 • Informacije o nevarnem blagu morajo biti natisnjene na enotni naročilnici za prevoz ter na obrazcu CMR.

Informacije in dokumente, ki jih potrebujemo za prevoz nevarnega blaga, je treba službi DHL Freight predložiti ob naročilu.

DHL Freight zagotavlja, da ima vsa oprema za prevoz zakonsko določeno dokumentacijo in potrdila, vključno s pisnimi navodili za voznika v skladu z ADR v zahtevanih jezikih.

Prevoz nevarnega blaga je vedno povezan s posebnimi ureditvami, zato se je treba za urnik prevoza dogovoriti posebej.

Izjeme glede blaga za storitev DHL Freight EuroConnect


DHL Freight znotraj svojega omrežja ne prevaža vseh vrst blaga. Več podrobnosti o tem, kaj je izključeno, najdete v razdelkih 1 in 7 naših določil in pogojev za DHL Freight.

Doplačila za nevarno blago


Prevozi nevarnega blaga zahtevajo dodatne ukrepe, na primer označevanje prevoznih enot, deklaracije za organe in dostavne službe, urejanje dokumentacije itd. Za nevarno blago se plačujejo lokalne in/ali nacionalne pristojbine v skladu s predpisi za nevarno blago (DGR), ki se obračunavajo ločeno. Pri prevozu nevarnega blaga se vedno plačujejo dodatni stroški.

Za dodatne informacije glede lokalnih stroškov in predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, se obrnite na klicni center DHL Freight.

Koristne povezave
employees-have-a-conversation

Se soočate s težavo pri pošiljanju, za katero potrebujete pomoč?


Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali