Gezinim ve İçerik

Tedarik Zinciri için Gelişmiş Karar Verme 


Fiziksel ortam, Depolama ve Taşımacılık Yönetimi Sistemlerimizden (WMS ve TMS) gelen veriler kullanılarak optimize edilir. Yazılım tabanlı optimizasyon araçları, toplanan verilerin karar verme sürecini geliştiren, eyleme dönüştürülebilir fikirler haline getirilmesini sağlayan güçtür.

Veri Toplama
  • Araç, robot ve sensörler ile çoklu girdi
  • WMS/TMS sistemlerinde merkezileştirme
Algoritmik Analiz
  • Fikir geliştirmek için veri inceleme
  • Görev ve kaynakları optimum hale getirme amacı
Verilere Dayalı Karar Verme
  • Rota optimizasyonu
  • Depoda envanterin en iyi yere yerleştirilmesi
  • Taşımacılık rotalarının tanımlanması

Sensör Kullanımıyla Varlık Takibi ve İzlemesi (Nesnelerin İnterneti)


Herhangi bir anda, tedarik zincirindeki belirli bir ürünün nerede ve ne durumda olduğunu bilmek pek çok sanayi sektörü için çok önemlidir. Örneğin, bir aşının tedarik zincirinin tamamında doğru sıcaklıkta kaldığının garanti edilmesi ve gönderinin tam olarak ne zaman varış noktasına ulaşacağı bilgisi hayati önem taşır.

Bugün, yarın ve sonraki yıl için veriye dayalı planlama ve karar verme süreci


Veriler fikirleri oluşturur ve bilgiye dayalı kararlar vermeyi sağlar. Bir sipariş içerisindeki farklı ürünlere dair bir fikre sahip olduğunuzda ve kaç çalışanın müsait olduğu ile kaç robotun çalıştığını bildiğinizde verimli kullanım için bir kaynak ayak izi geliştirilebilir. Siparişleri mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlamak üzere doğru kaynak kombinasyonunun kullanımını sağlamak için veriye dayalı planlarda zaman da temel alınabilir.

Yenilikleri Keşfedin