Gezinim ve İçerik

Tüketim Malları Uzmanlığı 

DHL Supply Chain 550’nin üzerinde tüketici şirket için uçtan uca, esnek ve uzmanlaşmış tedarik zinciri çözümleri sunar


Gıda (dondurulmuş, soğutulmuş ve oda sıcaklığında), içecek, medya ve eğlence ile ev eşyaları da dahil geniş bir sektör yelpazesi için tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz. Sürekli genişleyen hizmet portföyümüz,  danışmanlık, planlama ve ağ tasarımından üretim, paketleme ve iade lojistiğine kadar en karmaşık ve acil operasyon ihtiyaçlarınızı karşılamamıza yardımcı oluyor.

Pazar Trendleri
 • Tüketiciler, markalarla dijital kanal başta olmak üzere birden çok kanal üzerinden bağlantı kuruyor
 • Tüketiciler kendi değer ve özellikle sürdürülebilirlik anlayışına uygun markalar arıyor
 • Doğrudan tüketiciye yönelik modeller müşterileri mutlu ediyor ve marka sadakati sağlıyor
Tüketici Tedarik Zinciri Üzerindeki Etki
 • Talepteki dalgalanmalara yanıt vermede doğru destek ile dayanıklılık temel öneme sahiptir
 • Kontrol kulesi özellikleri uçtan uca görünürlük, gerçek zamanlı analiz ve işbirliğini mümkün hale getirmelidir
 • Operasyon ve tedarik zincirlerinin karmaşıklığı azaltılmalıdır
Yüksek verimliliğe sahip, çevik ve sürdürülebilir tüketici malları tedarik zincirine güç verme
 • Entegre çözümlerimiz satış planlama ile operasyon süreçleri arasında köprü görevi görür
 • Tahminleri iyileştirebilir, envanteri geliştirebilir ve teslim sürelerini kısaltabiliriz
 • İş ortağı ekosisteminiz arasındaki yatay işbirliğini koordine ederek verimlilik seviyelerini yükseltiriz

Engin Tüketim Malları Uzmanlığı


Hızlı Tüketim Malları (FMCG)

İşbirliğine dayalı lojistik çözümlerimiz, hızlı tüketim mallarının mağazalara daha hızlı ve düşük maliyetli şekilde ulaştırılmasını sağlar.

Uzmanlık Alanları Şunları İçerir:
 • Rekabet avantajı için ürün portföyünün optimizasyonu
 • Pazara çıkış süresini iyileştirmek için çevik ve verimli operasyonların gerçekleştirilmesi
 • Çok kanallı dağıtım

Dayanıklı Tüketim Malları

Gelişmiş çözümlerimiz yeni satış kanalları vasıtasıyla dayanıklı tüketim mallarındaki artan talep ve dağıtım ihtiyacına cevap verir.

Uzmanlık Alanları Şunları İçerir:
 • Çevrimiçi satışlar ile doğrudan müşteriye dağıtımda hızlı büyümeyi destekleme
 • Lojistik operasyonlarınızın bir parçası olarak maliyetin düşük olduğu ülkelerde yeni üretim tesislerinin entegrasyonu

Çabuk bozulan mallar

Uzmanlığımız, çabuk bozulan mal üreticilerine ürünlerin raf ömrünü uzatan ve operasyon maliyetlerini düşüren lojistik operasyonları sunar.

Uzmanlık Alanları Şunları İçerir:
 • Akıllı lojistik yoluyla dijital teknolojilere dayanan beceriler sunma
 • Soğutulmuş depolama ve taşımacılığın benimsenmesi

Medya ve Eğlence

Entegre çözümlerimiz sanat, eğlence ve spor malzemesi üreticilerinin verimliliği artırmasını ve dağıtım yöntemlerinde yenilikler yapmasını sağlar.

Uzmanlık Alanları Şunları İçerir:
 • Dijital ve fiziki tedarik zincirlerinde daha yüksek verimlilik sağlama
 • Çevrimiçi ve mobil de dahil alternatif içerik dağıtım biçimlerinden faydalanma

Çözümlerimizi Keşfedin


Becerilerimiz ve Çalışma Standartlarımız


Küresel Ayak İzi

Benzersiz becerilerimizle tedarik zinciri uzmanlarından oluşan ekiplerimiz küresel olarak tüketici malları müşterilerine köklü ve yükselen ekonomilerde büyüme fırsatı sunar. Karmaşık gereklilikleri karşılamak veya zaman açısından kritik aksamaların üstesinden gelmek üzere ölçeğinizi büyütmenizi veya küçültmenizi sağlayan esnekliği sağlarız. 

Entegre Uçtan Uca Çözümler

Depolama, taşımacılık ve paketleme operasyonlarını kapsayan geniş çözüm yelpazesiyle entegre yaklaşımımız maliyetleri ve karmaşıklığı azaltır, sonuçları optimize eder. Gösterge görünürlüğü ve kontrolü tüketici malları müşterilerimizin proaktif olarak bilgiye dayalı kararlar vermesini sağlar. 

Operasyonel Mükemmeliyet

Tüketici malları müşterilerimize gerçek ve sürekli bir rekabet avantajı sağlamak üzere sağlık ve güvenlik standartlarını korurken operasyonlarımızı ve lojistik uzmanlarından oluşan ekibimizin bilgi birikimini sürekli geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik

Daha sürdürülebilir ürünler için son tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik artan ihtiyacı anlıyoruz. Tedarik zinciri çözümlerimizin genelinde somut Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) öncelikler yoluyla tüketici malları müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz.

İletişime Geçelim

Tüketici Sektörü Uzmanlarına soracağınız sorular mı var?


Başlamak için bize şirketiniz hakkında biraz daha bilgi verin.