Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

VẬN CHUYỂN BƯU PHẨM VÀ TÀI LIỆU

Bao gồm: Bao gồm Không bao gồm
Mức Dịch vụ
Trọng lượng Tối đa
Lô hàng cho Khách hàng Doanh nghiệp
Lô hàng cho Khách hàng Cá nhân
Quốc tế
Nội địa
Gửi hàng một lần
Gửi hàng thường xuyên

Express

Mức Dịch vụ

Ngày làm việc tiếp theo có thể

Trọng lượng Tối đa

70kg 

Lô hàng cho Khách hàng Doanh nghiệp
Lô hàng cho Khách hàng Cá nhân
Quốc tế
Nội địa
Gửi hàng một lần Bao gồm
Gửi hàng thường xuyên Bao gồm
Arrow Down
Xem Sản phẩm

Express

Express


Bưu phẩm

Mức Dịch vụ

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày,
Nội địa 1-7 ngày

Trọng lượng Tối đa

30kg

Lô hàng cho Khách hàng Doanh nghiệp
Lô hàng cho Khách hàng Cá nhân
Quốc tế
Nội địa
Gửi hàng một lần Không bao gồm
Gửi hàng thường xuyên Bao gồm
Arrow Down
Xem Sản phẩm

Bưu phẩm

Sản phẩm vận chuyển Bưu phẩm của chúng tôi mang đến cho Quý khách các dịch vụ tiêu chuẩn về giao nhận, hoàn trả bưu phẩm nội địa và quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng ở những khu vực xác định.