Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

INCOTERMS® 2010

Incoterms®-regels worden wereldwijd vaak gebruikt in internationale en binnenlandse contracten en omvatten bepalingen over transportverzekeringen en de verdeling van kosten en risico's tussen koper en verkoper.

De brochure hieronder bevat informatie over transportverzekeringen en de verdeling van kosten en risico's tussen koper en verkoper.

Lees meer over de Incoterms® 2010-regels en blijf op de hoogte van de meest recente informatie via de officiële Meer informatie op de ICC-website (internationale kamer van koophandel).


Regels voor elke transportmethode

 • 'Ex Works betekent dat de verkoper heeft geleverd wanneer deze de goederen ter beschikking van de koper stelt op het terrein van de verkoper of een andere afgesproken plaats (fabriek, magazijn, enzovoort). De verkoper hoeft de goederen niet te laden op het voertuig dat de goederen ophaalt, en hoeft de goederen ook niet in te klaren voor de export (indien van toepassing).

 • 'Free Carrier' betekent dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon die door de koper is aangewezen, op het terrein van de verkoper of een andere afgesproken plaats. Het is aan te raden om zo duidelijk mogelijk af te spreken waar de levering precies moet plaatsvinden, aangezien het risico op die plaats overgaat op de koper.

 • 'Carriage Paid To' betekent dat de verkoper de goederen aan de vervoerder, of een andere persoon die door de verkoper is aangewezen, levert op een afgesproken plaats (indien van toepassing) en dat de verkoper zich contractueel verplicht de kosten te betalen die worden gemaakt om de goederen naar de afgesproken plaats van bestemming te vervoeren.

 • 'Delivered at Terminal' betekent dat de verkoper de goederen heeft geleverd zodra ze zijn gelost van het vervoersmiddel en ter beschikking van de koper zijn gesteld in een bepaalde terminal van de afgesproken haven of plaats van bestemming. 'Terminal' verwijst naar een, al dan niet overdekte, plaats zoals een kade, magazijn, laad- en loslocatie voor containers of een spoor- of luchtvrachtterminal. De verkoper draagt alle risico’s die het vervoer van de goederen naar en het lossen van de goederen in de terminal van de afgesproken haven of plaats van bestemming met zich meebrengt.

 • 'Delivered at Place' betekent dat de verkoper de goederen heeft geleverd zodra ze ter beschikking van de koper zijn gesteld in het gearriveerde vervoersmiddel en de goederen klaar liggen om te worden gelost op de afgesproken plaats van bestemming. De verkoper draagt alle risico’s die het vervoer van de goederen naar de afgesproken plaats met zich meebrengt.

 • 'Delivered Duty Paid' betekent dat de verkoper de goederen heeft geleverd zodra ze geklaard zijn voor import, ter beschikking van de koper zijn gesteld in het gearriveerde vervoersmiddel en de goederen klaar liggen om te worden gelost op de afgesproken plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico’s die het vervoer van de goederen naar de plaats van bestemming met zich meebrengt en is verplicht de goederen te klaren voor zowel export als import, alle export- en importheffingen te betalen en alle douaneformaliteiten af te handelen.

Bron: ICC-website.

Lees de volledige versie van de Incoterms®-regels 2010.

"Incoterms®" is een handelsmerk van de ICC (internationale kamer van koophandel).

Regels voor zeetransport en binnenvaart

 • 'Free Alongside Ship' betekent dat de verkoper de goederen heeft geleverd zodra ze naast het vaartuig zijn geplaatst (bijvoorbeeld op de kade of een binnenschip) zoals aangegeven door de koper in de afgesproken haven. Het risico van verlies of schade aan de goederen wordt overgedragen zodra de goederen naast het schip zijn geplaatst. Vanaf dat moment draagt de koper alle kosten.

 • 'Free On Board' betekent dat de verkoper de goederen aflevert aan boord van het vaartuig dat door de koper is aangewezen in de afgesproken haven, of de goederen verkrijgt die al zo zijn geleverd. Het risico van verlies of schade aan de goederen wordt overgedragen zodra de goederen aan boord van het vaartuig zijn. Vanaf dat moment draagt de koper alle kosten.

 • 'Cost and Freight' betekent dat de verkoper de goederen aflevert aan boord van het vaartuig of de goederen verkrijgt die al zo zijn geleverd. Het risico van verlies of schade aan de goederen wordt overgedragen zodra de goederen aan boord van het vaartuig zijn. De verkoper verplicht zich contractueel om de kosten te betalen die moeten worden gemaakt om de goederen naar de afgesproken haven van bestemming te vervoeren.

 • 'Cost, Insurance and Freight' betekent dat de verkoper de goederen aflevert aan boord van het vaartuig of de goederen verkrijgt die al zo zijn geleverd. Het risico van verlies of schade aan de goederen wordt overgedragen zodra de goederen aan boord van het vaartuig zijn. De verkoper verplicht zich contractueel om de kosten te betalen die moeten worden gemaakt om de goederen naar de afgesproken haven van bestemming te vervoeren.

  De verkoper verplicht zich ook contractueel voor de verzekering tegen het risico van de koper op verlies of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper moet er rekening mee houden dat de verkoper onder CIF slechts verplicht is een verzekering met een minimale dekking af te sluiten. Als de koper een uitgebreidere dekking wil, moet deze hierover expliciet afspraken maken met de verkoper of zelf een extra verzekering afsluiten.

Bron: ICC-website.

Lees de volledige versie van de Incoterms®-regels 2010.

"Incoterms®" is een handelsmerk van de ICC (internationale kamer van koophandel).