Navigatie en inhoud
U bent in  België
of Selecteer een ander land

Focus op duurzaamheid

Vertrouw op de experts van DHL Global Forwarding voor uitleg over de belangrijkste sleutelbegrippen en termen over duurzaamheid


Als u zich overweldigd voelt door alle termen en begrippen met betrekking tot de overstap naar duurzamer vrachtvervoer, zijn wij er om u te helpen. Van onze whitepapers tot een verklarende woordenlijst over duurzaamheid, we geven een overzicht van belangrijke overwegingen om de impact van uw zending op het milieu te verminderen.

Whitepapers


Blijf up-to-date met de nieuwste inzichten over koolstofrapporten, reductiestrategieën en trends voor het beperken van de klimaatverandering. Meld u aan voor de DHL-Nieuwsbrief over duurzaamheid. 

Woordenlijst duurzaamheid


CO2-uitstoot

Uitstoot van kooldioxide (CO2-uitstoot) is het meest voorkomende gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoe hoger het koolstofgehalte in de fossiele brandstof, of hoe inefficiënter het verbrandingsproces, hoe meer CO2-uitstoot er wordt geproduceerd.

 

CDP

CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die het enige wereldwijde systeem biedt voor bedrijven en steden om essentiële milieu-informatie te meten, openbaar te maken, te beheren en te delen. Op dit online platform kunnen bedrijven hun CO2-uitstootgegevens publiceren voor openbaar gebruik, zoals financiële marktanalisten.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 is een methode voor het berekenen en bekendmaken van het energieverbruik, de GHG Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard. Dit is wereldwijd de meest acceptabele standaard.

 

Emissiefactoren

Een emissiefactor is een getal waarmee we transportactiviteit kunnen omzetten in uitstoot. Het is de gemiddelde uitstoot van een bepaalde bron. Dit zijn de emissiefactoren die we gebruiken voor

GLEC

Het bijhouden van de broeikasuitstoot van een bedrijf kan een uitdaging zijn, omdat er zoveel methoden en rapportagemanieren zijn die door verschillende klanten, landen en programma's worden gevraagd. Om een universele manier te vinden voor het berekenen van logistieke emissies heeft het Smart Freight Center (SFC) de Global Logistics Emissions Council, of GLEC, opgericht. GLEC bestaat uit een groep bedrijven, brancheverenigingen en programma's die worden ondersteund door vooraanstaande deskundigen, overheden en andere belanghebbenden voor het hanteren van een werkbare koolstofboekhouding voor de industrie en voor het creëren van een eenstemmige aanpak voor alle bestaande koolstofberekeningsmethoden en -normen die momenteel van kracht zijn.

Gold Standard

Gold Standard is een certificeringsprogramma dat is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat koolstofkredieten reëel en verifieerbaar zijn en dat projecten meetbare bijdragen leveren aan duurzame ontwikkeling.

Meer over Gold Standard 

VER’s

Voluntary Emission Reductions (vrijwillige emissiereducties) of Verified Emission Reductions (geverifieerde emissiereducties, VER’s) zijn een soort CO2-compensatie die wordt uitgewisseld op de vrijwillige of niet-gereguleerde markt voor koolstofkredieten.

GoGreen-oplossingen en -services


DHL Global Forwarding kan u helpen de uitstoot te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Bekijk al onze oplossingen, van rapportage tot compensatie.