Навигация и съдържание

Поискайте оферта за европейски ЖП транспорт


Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни

Моля, изберете вида на вашия товар*

Моля, посочете вида на желаната пратка

Моля, посочете вида на желаната пратка

Моля, посочете вида на желаната пратка

Моля, посочете вида на желаната пратка

Моля, посочете вида на желаната пратка

Моля, опишете вашата пратка
Бройки:
Габарити*:
Тегло:

Моля, въведете размерите на пратката

Добавете друго парче
Forms Summary

Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни

От коя държава ще се изпраща пратката?

Моля, посочете отправна точка на пратката

Моля, въведете пощенския код на отправната точка

Към коя държава ще се изпраща пратката?

Моля, посочете накъде се насочва пратката

Моля, въведете пощенския код на крайната точка

Изисквания по Incoterms® 2020

Моля, изберете желаните условия по Incoterms

Вижте нашата страница за Incoterms 2020 за повече подробности

Forms Summary

Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни

Има ли друго, което искате да ни кажете?

Моля, посочете всичко, което искате да добавите

Опасни товари ли са стоките?

Моля, изберете, ако пратката съдържа опасни стоки

Вижте страницата за опасни товари за повече информация

Температурно контролирани/малотрайни стоки?

Моля, изберете, ако в пратката има температурно контролирани/малотрайни стоки

Интересувате ли се от застраховка?

Моля, посочете, ако искате застраховка на товара

Вижте нашата страница за Изключения от застрахователното покритие за повече информация 

Имате ли нужда от митнически услуги?

Моля, изберете, ако в пратката има температурно контролирани/малотрайни стоки

Вижте страницата за митниците за повече информация за митническото освобождаване

Forms Summary

Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни

Моля, посочете своите данни за връзка

Моля, въведете собственото си име

Моля, въведете фамилното си име

Моля, въведете името на фирмата си

Моля, въведете имейл адреса си

Моля, въведете пощенския си код

Моля, въведете града си

Моля, въведете телефонния си номер

Моля, изберете държавата/региона си.

Моля, изберете отрасъла си

Моля, прикачете всички необходими файлове:
Преглед

Моля, прикачете всички необходими документи:

Ако искате да научите повече за начина, по който DHL използва Вашите лични данни, моля, прочетете нашата Декларация за поверителност

Forms Summary