Навигация и съдържание

Скъпи потребителю,

Браузъра, който използвате може да не осигури най-оптималното изживяване на този сайт.

Все още можете да продължите, но за да се възползвате най-добре от нашия уеб сайт, препоръчваме да използвате Edge, Firefox или Chrome.

Вие сте в  България
или Изберете друго местоположение

 

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА INCOTERMS® 2020

Условията на доставка Incoterms® се използват широко в международните търговски сделки, като описват отговорностите на купувача и продавача по отношение на разходите, рисковете, отговорностите за сключване на карго застраховка и съответствието със законодателството.

Има две ключови промени в Условията на доставка Incoterms 2020 в сравнение с редакцията от 2010:

 • DAT (Доставено и разтоварено) се преименува на DPU (Доставено и разтоварено до уговорено място)
 • FCA (Франко превозвача) сега позволява издаването на товарителница / коносамент след натоварването.

Други разходи включват:

 • CIF (Стойност, застраховка и навло) и CIP (Превоз и застраховка, платени до) поставят нови стандарти за застраховката, но размерът на застрахователното покритие остава предмет на договаряне между купувача и продавача.
 • Където е приложимо, разпределението на разходите между купувача и продавача е описано по-конкретно – един параграф описва всички разходи, за които продавачът и купувачът са отговорни.
 • FCA (Франко превозвача), DAP (Доставено на уговорено място), DPU (Доставено и разтоварено доуговорено място), DDP (доставено до уговорено място) сега предполагат купувачът и продавачът по-скоро да организират свой собствен транспорт, отколкото да използват трета страна.
 • Задълженията, свързани със сигурността сега са описани по-ясно.
 • „Разяснителните бележки за потребителите“ за всеки термин от Условията на доставка Incoterm® сега заменят Насочващите бележки от редакцията 2010, и са направени по-лесни за употреба от потребителите.
 • CIP сега, по подразбиране, изисква прилагането на Институтски карго клаузи А или еквивалентни условия. При Incoterm® 2010 се приемаха Институтски карго клаузи С. Изискваното застрахователно покритие при CIF остава в сила.

 

Правила за всеки вид транспорт

 • EXW (Франко завода) означава, че продавачът е осъществил доставка, когато е предоставил стоката на разположение на купувача в помещенията на продавача или на друго уговорено място (т.е. завод, фабрика, склад и т.н.). За да се счита за доставена, не е необходимо продавачът да натовари стоката на превозно средство, посочено от купувача, нито пък да освободи стоката за износ, ако такова освобождаване се изисква.

 • FCA (Франко превозвач) означава, че продавачът доставя стоките до купувача по един от двата начина:

  • Първо, когато уговореното място е помещенията на продавача, стоката се счита за доставена, когато е натоварена на посоченото от купувача превозно средство;
  • Второ, когато уговореното място е друго място, различно от помещенията на продавача, стоката се счита за доставена, когато, след като е натоварена на превозно средство, организирано от продавача, достигне до уговорено друго място, и е готова за разтоварване от превозното средство на продавача и е предоставена на разположение на превозвача или на друго лице, посочено от купувача. 

  Което и от двете места да бъде избрано за място на доставка, това е мястото, където всички рискове се прехвърлят на купувача, и моментът, от който нататък всички разходи са за сметка на купувача.

 • CPT (Превоз, платен до) означава, че продавачът доставя стоката – и прехвърля рисковете – на купувача, след като я предоставя на превозвача, нает от продавача или след като я продава доставени по този начин. Продавачът може да направи това, като предаде стоката физически на разположение на превозвача по начин и на място, подходящи за съответния вид превоз. След като веднъж стоката е доставена по този начин на купувача, продавачът не гарантира, че стоката ще достигне уговореното местоназначение в добро състояние, в обявеното количество, или че изобщо ще достигне уговореното местоназначение.  Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача в купувача, когато стоката е доставена на купувача чрез предоставянето й на разположение на превозвача; продавачът все пак следва да сключи договора за превоз на стоката до уговореното местоназначение.

 • CIP (Превоз и застраховка, платени) означава, че продавачът доставя стоката – и прехвърля риска – на купувача, когато я предоставя на разположение на превозвача, нает от него или като я продава доставена по този начин.Продавачът може да осъществи това, като предаде стоката физически на разположение на превозвача по начин и на място, подходящи за съответния вид превоз. След като веднъж стоката е доставена по този начин на купувача, продавачът не гарантира, че стоката ще достигне уговореното местоназначение в добро състояние, в обявеното количество, или че изобщо ще достигне уговореното местоназначение.Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача в купувача, когато стоката е доставена на купувача чрез предоставянето й на разположение на превозвача; продавачът все пак следва да сключи договора за превоз на стоката до уговореното местоназначение.

 • DAP (Доставено на уговорено място) означава, че продавачът е осъществил доставка, когато стоката е предоставена на разположение на купувача на пристигащото превозно средство, готова за разтоварване на уговореното местоназначение или на уговорено място, в рамките на местоназначението, ако такова място е уговорено. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката в уговореното местоназначение или до уговорено място в рамките на това местоназначение. Следователно, при тази Incoterms франкировка, доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.

 • DPU (Доставено на уговорено място, разтоварено) означава, че продавачът доставя стоката – и прехвърля риска – на купувача, когато стоката, веднъж разтоварена от пристигащото превозно средство е предоставена на разположение на купувача в уговореното местоназначение или на място, в рамките на уговореното местоназначение.  Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката и разтоварването й в уговореното местоназначение. Следователно, при тази Incoterms франкировка, доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.  Incoterms франкировката DPU е единствената, която изисква от продавача да организира разтоварването на стоката в местоназначението. Следователно, продавачът следва да да е сигурен, че е в състояние да организира разтоварването в уговореното местоназначение.  Ако страните възнамеряват продавачът да не носи риска и да не поема разходите за разтоварване, франкировката DPU трябва да се избягва, и вместо нея да се използва DAP.

 • DDP (Доставено, мито платено) означава, че се счита, че продавачът е доставил стоката, когато тя е предоставена на разположение на купувача, освободена за внос, на пристигащото превозно средство, готова за разтоварване на уговореното местоназначение или на място, в рамките на уговореното местоназначение. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката в уговореното местоназначение или на място, в рамките на уговореното местоназначение. Следователно, при тази Incoterms франкировка, доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.

 

 

Правила за превоз по море и вътрешните водни пътища

 • FAS (Франко протежение на кораба) означава, че продавачът е доставил стоката на купувача, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване (напр. на кей или на шлеп), определен от купувача. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката е положена по протежение на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

 • FOB (Свободно на борда) означава, че продавачът доставя стоката на борда на плавателния съд, определен от купувача в уговореното пристанище на товарене, или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката премине борда на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

 • CFR (Стойност и навло) означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на кораба в уговореното разтоварно пристанище на местоназначението или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката премине през борда на кораба, като се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоката, независимо дали стоката в действителност е пристигнала в местоназначението си в добро състояние, в обявеното количество или не.При франкировка CFR, продавачът няма задължение да сключи карго застраховка: следователно купувачът следва да сключи такава.

 • CIF (Стойност, застраховка и навло) означава, че продавачът е осъществил доставка, когато постави стоката на борда на кораба или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката премине през борда на кораба, като се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоката, независимо дали стоката в действителност е пристигнала в местоназначението си в добро състояние, в обявеното количество или не.

 

 

Прочетете повече за Условията на доставка Incoterms® на официалната страница на Международната търговска камара – Париж (МТК), където можете да си поръчате последната редакция Incoterms® 2020.
Запишете се за онлайн обучение по Incoterms® 2020 в Академията на МТК.

 

 

Не виждате това, което търсите?

Свържете се с някой от експертите на DHL Freight днес!

Freight Connections

Открий последните кратки информации за DHL’s Road Freight и Customs Experts.