ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ

Интегрираните решения на DHL ви помагат да постигнете по-голяма ефективност, гъвкавост и икономия на разходите за цялостната верига на доставките. Обединявайки всички необходими услуги (транспорт, складиране и управление) в един завършен оптимизиран пакет, вашите операции в рамките на веригата на доставките се опростяват и бизнесът ви става по-устойчив и ефективен.

DHL Lead Logistics Partner

Управление на цялата верига на доставките и нейната работа
 • Възползвайте се от експертните познания за веригата на доставките и иновативните инструменти за анализ
 • Рационализирайте възлагането на логистични услуги, контрола на доставчиците и управлението на точките за контакт с клиенти 
 • Осигурете си оперативна прозрачност и сведете до минимум оперативните рискове
 • Стимулирайте цялостно и непрекъснато усъвършенстване
Показване на подробностите Скриване на подробностите

Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като водещ партньор в логистиката, като прилага нашата компетентност в следните области:

 • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
 • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
 • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
 • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките

DHL Trade Fairs & Events

Напълно интегрирана логистика на събития
 • Напълно интегрирана логистика на събития
 • Предлага се в целия свят
Показване на подробностите Скриване на подробностите

Предоставяме специализирани решения за всички логистични изисквания преди, по време на и след световни търговски изложения и събития във всяка точка на света.

Гарантираме, че цялото оборудване, необходимо за успешно провеждане на събитието, е на ваше разположение на точното място, в точното време.

 • Нашата мрежа за световни търговски изложения и събития гарантира, че можем да изпълняваме проекти във всички държави
 • Над 200 опитни и мотивирани специалисти по световни търговски изложения и събития в целия свят
 • Специализиран екип за управление на клиентски акаунт с една точка за контакт
 • Ефективен оперативен капацитет и денонощна поддръжка
 • Специализирани познания в обработката: произведения на изкуството, оркестри и храна
 • Близки отношения с организатори на мащабни събития

DHL Food Logistics

Европейска логистика за храни, плодове, зеленчуци и търговия на едро
 • Сухопътен, ЖП или интермодален транспорт и съхранение в хладилни или сухи складове в цяла Европа
 • Транспорт на охладени, замразени и месни продукти в цяла Европа
 • Опит с чувствителни товари, включително пресни продукти, плодове и зеленчуци
Показване на подробностите Скриване на подробностите

Нашата специализирана услуга за логистика на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и търговия на едро, включително събиране, с която отговаряме на широк диапазон от клиентски изисквания.

 • Течните хранителни продукти се транспортират професионално и по подходящ начин с камиони-цистерни и вагони-цистерни
 • Оборудване, съобразено с най-новите изисквания за продуктите: хладилни и фризер камиони, двуплатформени ремаркета и камиони с изолираща преграда, запис на температурата

Другите ни решения и услуги

Транспортни решения

Гама от мултимодални транспортни решения, които балансират ефективност на разходите и подобрено транзитно време

Решения за складиране

Относно вашите изисквания за съхранение по време на транзит

Услуги за управление

Оптимизирайте вашата верига на доставките и увеличете максимално съответствието

Обмисляте нещата или не знаете кой продукт да изберете?

Свържете се с наш експерт по превоз на товари, за да обсъдите вашите изисквания или да получите бърза оферта, докато мислите за това!

Транспортни връзки

Открийте връзките, които DHL може да създаде за вас...

Абонирайте се за нашия бюлетин