Навигация и съдържание

Скъпи потребителю,

Браузъра, който използвате може да не осигури най-оптималното изживяване на този сайт.

Все още можете да продължите, но за да се възползвате най-добре от нашия уеб сайт, препоръчваме да използвате Edge, Firefox или Chrome.

Вие сте в  България
или Изберете друго местоположение

ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ

Интегрираните решения на DHL ви помагат да постигнете по-голяма ефективност, гъвкавост и икономия на разходите за цялостната верига на доставките. Обединявайки всички необходими услуги (транспорт, складиране и управление) в един завършен оптимизиран пакет, вашите операции в рамките на веригата на доставките се опростяват и бизнесът ви става по-устойчив и ефективен.

DHL Lead Logistics Partner

Управление на цялата верига на доставките и нейната работа
 • Възползвайте се от експертните познания за веригата на доставките и иновативните инструменти за анализ
 • Рационализирайте възлагането на логистични услуги, контрола на доставчиците и управлението на точките за контакт с клиенти 
 • Осигурете си оперативна прозрачност и сведете до минимум оперативните рискове
 • Стимулирайте цялостно и непрекъснато усъвършенстване

Трансформирайте своята верига на доставките с помощта на DHL като водещ партньор в логистиката, като прилага нашата компетентност в следните области:

 • Проектиране – Уверете се, че процесите по транспорт и веригата на доставките протичат възможно най-ефективно с помощта на експертните познания на DHL и иновативните инструменти за анализ
 • Услуги за управление – Ангажиране на доставчици на логистични услуги, управление на доставчиците и работата в точката на контакт с клиентите, което включва фактуриране на транспортни разходи, одит и митнически услуги
 • Операции – Осигуряване на прозрачност, синхронизиране на транспорта и свеждане до минимум на ежедневните оперативни рискове чрез нашето уникално предложение за управление Control Tower
 • Непрекъснато усъвършенстване – Насърчаване на цялостна прозрачност с нашия подход Total Logistics Cost Management (Общо управление на логистичните разходи), който ви помага да сведете до минимум разходите чрез текущ анализ на променящите се пазарни изисквания, обеми и тенденции при управлението на веригата на доставките

DHL Trade Fairs & Events

Напълно интегрирана логистика на събития
 • Напълно интегрирана логистика на събития
 • Предлага се в целия свят

Предоставяме специализирани решения за всички логистични изисквания преди, по време на и след световни търговски изложения и събития във всяка точка на света.

Гарантираме, че цялото оборудване, необходимо за успешно провеждане на събитието, е на ваше разположение на точното място, в точното време.

 • Нашата мрежа за световни търговски изложения и събития гарантира, че можем да изпълняваме проекти във всички държави
 • Над 200 опитни и мотивирани специалисти по световни търговски изложения и събития в целия свят
 • Специализиран екип за управление на клиентски акаунт с една точка за контакт
 • Ефективен оперативен капацитет и денонощна поддръжка
 • Специализирани познания в обработката: произведения на изкуството, оркестри и храна
 • Близки отношения с организатори на мащабни събития

DHL Food Logistics

Европейска логистика за храни, плодове, зеленчуци и търговия на едро
 • Сухопътен, ЖП или интермодален транспорт и съхранение в хладилни или сухи складове в цяла Европа
 • Транспорт на охладени, замразени и месни продукти в цяла Европа
 • Опит с чувствителни товари, включително пресни продукти, плодове и зеленчуци

Нашата специализирана услуга за логистика на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и търговия на едро, включително събиране, с която отговаряме на широк диапазон от клиентски изисквания.

 • Течните хранителни продукти се транспортират професионално и по подходящ начин с камиони-цистерни и вагони-цистерни
 • Оборудване, съобразено с най-новите изисквания за продуктите: хладилни и фризер камиони, двуплатформени ремаркета и камиони с изолираща преграда, запис на температурата

Другите ни решения и услуги

Транспортни решения

Гама от мултимодални транспортни решения, които балансират ефективност на разходите и подобрено транзитно време

Решения за складиране

Относно вашите изисквания за съхранение по време на транзит

Услуги за управление

Оптимизирайте вашата верига на доставките и увеличете максимално съответствието

Обмисляте нещата или не знаете кой продукт да изберете?

Свържете се с наш експерт по превоз на товари, за да обсъдите вашите изисквания или да получите бърза оферта, докато мислите за това!

Freight Connections

Открий последните кратки информации за DHL’s Road Freight и Customs Experts.