Навигация и съдържание

Как се подава оплакване


В случай на загуба или повреда къде да отбележа повредата или загубата?

 • В случай че стоките са изгубени или повредени по време на транспорта и повредите са видими външно, отбележете това ясно на товарителницата или приемно-предавателния протокол с подробности за загубата или повредите при получаването на пратката.
 • В случай че загубата или повредите не са видими, докато пакетите не бъдат отворени, подайте писмено оплакване до превозвача в срок до 7 дни от получаването на стоките.

Каква информация ще ми е необходима, за да подам оплакване?

Оплакването може да бъде подадено във всеки удобен формат, но трябва да включва следната информация:

 • Ако сте закупили застраховка на товара от DHL Freight, моля, представете копие от фактурата и потвърждение за плащане.
 • Идентифицирано транспортно събитие
 • Номер на транспорта
 • Маршрут (откъде докъде)
 • Копие от товарителницата
 • Кога е взета пратката за транспорт
 • Кога е доставена пратката (ако е приложимо)
 • Описание на повредените или изгубените стоки
 • Тегло на повредената или изгубената част от стоките (действително тегло на стоките)
 • Как и от кого са установени повредите
 • Вашите данни за връзка
 • Снимки на опаковката и повредите по стоките, ако е възможно преди разтоварване, докато пратката все още е в транспортната единица (снимките трябва да показват повреди и, ако е възможно, причина за такива повреди)
 • Доказана стойност, включително разходи за закупуване, оценка на ремонт и т.н.

Моля, представете ни тази информация и всички приложения в срок до 7 дни от получаването на стоките.

Други съвети в случай на повреди

 • Проверете повредените стоки и се опитайте да ограничите всякакви допълнителни повреди.
 • Помислете как най-добре да се отстранят повредите, ако това е възможно.
 • Запазете правото/възможността на застрахователя да провери повредените стоки.
 • Съхранявайте повредените стоки отделно.
 • Запазете всички опаковъчни материали.
 • Не превозвайте стоките по-нататък.