Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ INCOTERMS® 2020

Οι Κανόνες Incoterms® χρησιμοποιούνται συχνά παγκοσμίως σε διεθνείς και εγχώριες συμβάσεις, διευκρινίζοντας τις ευθύνες μεταξύ αγοραστή και πωλητή όσον αφορά το κόστος και τον κίνδυνο, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίου.

There are two key changes in Incoterms® 2020 compared to the 2010 edition:

 • DAT (Delivered at Terminal) is renamed Delivered at Place Unloaded (DPU)
 • FCA (Free Carrier) now allows for Bills of Lading to be issued after loading

Other changes include:

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) and CIP (Carriage and Insurance Paid To) set out new standard insurance arrangements, but the level of insurance continues to be negotiable between buyer and seller.
 • Where listed, cost allocation between buyer and seller is stated more precisely - one article lists all costs the seller and the buyer are responsible for.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) and DDP (Delivered Duty Paid) now take account of buyer and seller arranging their own transport rather than using a third party.
 • Security-related obligations are now more prominent.
 • “Explanatory Notes for Users” for each Incoterm® have replaced the 2010 edition’s Guidance Notes, and are designed to be easier for users.
 • CIP now requires as default insurance coverage ICC A or equivalent. It was ICC C under Incoterms® 2010. Required insurance coverage under CIF remains.

 

Κανόνες για όλους τους τρόπους μεταφοράς

 • Ο όρος «Ex Works» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλο κατονομαζόμενο τόπο (π.χ. εργοτάξιο, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.). Ο πωλητής δεν χρειάζεται να φορτώσει τα εμπορεύματα σε κανένα όχημα συλλογής ή να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή, εφόσον ισχύουν απαιτήσεις εκτελωνισμού.

 • FREE CARRIER (FCA) means that the seller delivers the goods to the buyer in one or other of two ways:

  • First, when the named place is the seller’s premises, the goods are delivered when they are loaded on the means of transport arranged by the buyer.  
  • Second, when the named place is another place, the goods are delivered when, having been loaded on the seller’s means of transport, they reach the named other place and are ready for unloading from that seller’s means of transport and at the disposal of the carrier or of another person nominated by the buyer. 

  Whichever of the two is chosen as the place of delivery, that place identifies where risk transfers to the buyer and the time from which costs are for the buyer’s account.

 • CARRIAGE PAID TO (CPT) means that the seller delivers the goods – and transfers the risk - to the buyer by handing them over to the carrier contracted by the seller or by procuring the goods so delivered. The seller may do so by giving the carrier physical possession of the goods in the manner and at the place appropriate to the means of transport used. Once the goods have been delivered to the buyer in this way, the seller does not guarantee that the goods will reach the place of destination in sound condition, in the stated quantity or indeed at all.  This is because risk transfers from seller to buyer when the goods are delivered to the buyer by handing them over to the carrier; the seller must nonetheless contract for the carriage of the goods from delivery to the agreed destination.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) means that the seller delivers the goods – and transfers the risk - to the buyer by handing them over to the carrier contracted by the seller or by procuring the goods so delivered.  The seller may do so by giving the carrier physical possession of the goods in the manner and at the place appropriate to the means of transport used. Once the goods have been delivered to the buyer in this way, the seller does not guarantee that the goods will reach the place of destination in sound condition, in the stated quantity or indeed at all.  This is because risk transfers from seller to buyer when the goods are delivered to the buyer by handing them over to the carrier; the seller must nonetheless contract for the carriage of the goods from delivery to the agreed destination.

 • Ο όρος «Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. The seller bears all risks involved in bringing the goods to the named place of destination or to the agreed point within that place. In this Incoterms rule, therefore, delivery and arrival at destination are the same.

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) means that the seller delivers the goods – and transfers risk - to the buyer when the goods, once unloaded from the arriving means of transport, are placed at the disposal of the buyer at a named place of destination or at the agreed point within that place, if any such point is agreed.  Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων και η εκφόρτωσή τους στον τερματικό σταθμό του κατονομαζόμενου λιμανιού ή τόπου προορισμού. In this Incoterms rule, therefore, the delivery and arrival at destination are the same.  DPU is the only Incoterms rule that requires the seller to unload goods at destination. The seller should therefore ensure that it is in a position to organise unloading at the named place.  Should the parties intend the seller not to bear the risk and cost of unloading, the DPU rule should be avoided and DAP should be used instead.

 • Ο όρος «Delivered Duty Paid» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση των εμπορευμάτων όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή, αφού έχουν εκτελωνιστεί για εισαγωγή, στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. The seller bears all risks involved in bringing the goods to the named place of destination or to the agreed point within that place. In this Incoterms rule, therefore, delivery and arrival at destination are the same.

 

 

Κανόνες για θαλάσσιες μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

 • Ο όρος «Free Alongside Ship» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα τοποθετούνται παράπλευρα στο πλοίο (π.χ. σε αποβάθρα ή φορτηγίδα) που υποδεικνύεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται παράπλευρα στο πλοίο και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

 • Ο όρος «Free on Board» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου που ορίζεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται επί του πλοίου και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

 • Ο όρος «Cost and Freight» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are on board the vessel, such that the seller is taken to have performed its obligation to deliver the goods whether or not the goods actually arrive at their destination in sound condition, in the stated quantity or, indeed, at all.  In CFR, the seller owes no obligation to the buyer to purchase insurance cover: the buyer would be well-advised therefore to purchase some cover for itself.

 • Ο όρος «Cost, Insurance and Freight» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are on board the vessel, such that the seller is taken to have performed its obligation to deliver the goods whether or not the goods actually arrive at their destination in sound condition, in the stated quantity or, indeed, at all.

 

 

Read more about Incoterms® rules from the official International Chamber of Commerce (ICC) website, where you can also order the “Incoterms® 2020” publication.
Sign up for online training on the Incoterms® 2020 rules at icc.academy.

 

 

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας στην DHL Freight σήμερα!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ιστορίες των ειδικών στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα τελωνεία της DHL