Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

ΤΡΌΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ ΑΞΙΏΣΕΩΝ

Τι θα πρέπει να κάνω αν συμβεί το χειρότερο;

  • Σε περίπτωση απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, η οποία είναι ορατή εξωτερικά, κατά την παραλαβή της Αποστολής σημειώστε ευκρινώς στη φορτωτική ή στο έγγραφο μεταφοράς τις πληροφορίες σχετικά με την απώλεια ή τη ζημιά.
  • Αν η απώλεια ή η ζημιά δεν είναι ορατή μέχρι το άνοιγμα των συσκευασιών, υποβάλετε ένα παράπονο γραπτώς στη μεταφορική εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
 • Η αξίωσή σας μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

  • Αν αγοράσατε Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου από την DHL Freight, θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο του τιμολογίου και της απόδειξης αγοράς.
  • Αναγνωρισμένο συμβάν μεταφοράς
  • Αριθμός αναφοράς μεταφοράς
  • Διαδρομή (σημεία εκκίνησης και άφιξης)
  • Αντίγραφο φορτωτικής
  • Ώρα συλλογής της Αποστολής για μεταφορά
  • Ώρα παράδοσης της Αποστολής (εφόσον ισχύει)
  • Περιγραφή των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χαθεί
  • Βάρος του μέρους των εμπορευμάτων που έχει υποστεί ζημιά ή χαθεί (πραγματικό βάρος εμπορευμάτων)
  • Πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε η ζημιά
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  • Φωτογραφίες της συσκευασίας και της ζημιάς στα εμπορεύματα, αν είναι δυνατόν πριν από την εκφόρτωση όταν η Αποστολή βρίσκεται ακόμα στη μονάδα μεταφοράς (οι εικόνες θα πρέπει να παρουσιάζουν τη ζημιά και, αν είναι δυνατόν, την αιτία της ζημιάς)
  • Τεκμηριωμένη αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, της εκτίμησης για επισκευή κ.λπ.

  Θα πρέπει να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

  • Επιθεωρήστε τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά και προσπαθήστε να περιορίσετε την πρόκληση περαιτέρω ζημιών
  • Εξετάστε τον καλύτερο τρόπο επιδιόρθωσης της ζημιάς, αν είναι εφικτό
  • Επιφυλαχθείτε του δικαιώματος/της δυνατότητας επιθεώρησης των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά από ασφαλιστές
  • Αποθηκεύστε ξεχωριστά τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά
  • Αποθηκεύστε όλα τα υλικά συσκευασίας
  • Μην συνεχίσετε τη μεταφορά των εμπορευμάτων

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας στην DHL Freight σήμερα!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ιστορίες των ειδικών στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα τελωνεία της DHL