Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τις Υπηρεσίες διαχείρισης της DHL μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες οι εργασίες που έχετε αναθέσει σε Εξωτερικούς συνεργάτες, θα τελούν υπό τη διαχείριση πραγματικών ειδικών. Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες διαχείρισης είναι διαθέσιμες ως αυτόνομες ή ως συμπληρωματικές στις λύσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης που παρέχουμε. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας στην εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από την παγκόμια εμβέλεια και τις βέλτιστες πρακτικές της DHL.

DHL Logistics Consulting

Στρατηγική καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εις βάθος ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των ροών δικτύου και των διαδικασιών της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Στρατηγική αλυσίδας εφοδιασμού
 • Στρατηγική σχεδίαση δικτύου
Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών

Επιτρέψτε στην επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της χρησιμοποιώντας τους ειδικούς στη στρατηγική των υπηρεσιών logistics της DHL, για να βελτιστοποιήσετε το μοντέλο της αλυσίδας εφοδιασμού σας και της απόδοσής της. Θα αυξήσετε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, θα μειώσετε το κόστος, θα ελαττώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα βελτιώσετε την κερδοφορία σας εκμεταλλευόμενοι τις βαθιές γνώσεις και την εξειδίκευσή μας στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάλυση διαδικασιών ροής δικτύου και αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εκ νέου σχεδιασμός και ανάπτυξη βελτιστοποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού
 • Έλεγχοι εύρυθμης λειτουργίας και συγκριτική αξιολόγηση αλυσίδας εφοδιασμού
 • Στρατηγική, ρύθμιση και διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
 • Μετασχηματισμός σύμφωνα με τη μεθοδολογία Lean
 • Πιο «πράσινες» αλυσίδες εφοδιασμού

DHL Customs Consulting

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες

Οι σύμβουλοι σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών μπορούν να ανασκοπούν την αλυσίδα εφοδιασμού με σκοπό τη βελτίωση των τελωνειακών δραστηριοτήτων, τη βελτιστοποίηση των δασμών, τον εντοπισμό δυνητικών περιοχών κινδύνου και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής συμμόρφωσης.

Εμφάνιση λεπτομερειών Απόκρυψη λεπτομερειών
 • Παγκόσμιο δίκτυο έμπειρων συμβούλων τελωνειακών διαδικασιών
 • Καθιερωμένες μεθοδολογίες και αναπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης έργου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα ακολουθούν το χρονοδιάγραμμά τους και εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής και του προϋπολογισμού
 • Παροχή λύσεων για την επίτευξη τριών βασικών οφελών: συμμόρφωση με τελωνειακές διαδικασίες, οικονομική απόδοση και &εξοικονόμηση χρόνου
 • Αποδεδειγμένες λύσεις με βάση της εμπειρία της DHL από τη διεκπεραίωση περισσότερων από 7 εκατ. τελωνειακών διαδικασιών τον χρόνο
 • Ευρύ χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
  - Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών
  - Ερμηνεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ρυθμιστικά θέματα
  - Αξιολόγηση και έλεγχοι της συμμόρφωσης
  - Επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών
  - Δασμολογικά και φορολογικά προγράμματα
  - Πόροι στις εγκαταστάσεις (απόσπαση)

Οι λύσεις μας

Transport Solutions

A range of multimodal Transport Solutions that balance cost efficiency and improved transit times

Integrated Solutions

Comprehensive, bespoke, holistic solutions covering transport, warehousing & management services.

Warehousing Solutions

For your in-transit storage requirements

Το σκέφτεστε ακόμα ή δεν είστε βέβαιοι ποιο προϊόν να επιλέξετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας για να συζητήσετε τις ανάγκες σας ή να λάβετε μια γρήγορη προσφορά ενώ έχετε ακόμα πρόσφατα όλα τα στοιχεία στο μυαλό σας!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ιστορίες των ειδικών στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα τελωνεία της DHL