Περιήγηση και Περιεχόμενο
Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλογή διαφορετικής χώρας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ DHL

Ετικέτα παρακολούθησης Express

DHL Express

 • Μόνο 10 αριθμητικά ψηφία
 • Ή ξεκινά με τους χαρακτήρες 000, JJD01, JJD00, JVGL ή παρόμοιους.
 • Παραδείγματα: 1234567890 ή JJD0099999999

Αναζήτηση με Αναφορά Αποστολής DHL Express


Ετικέτα παρακολούθησης αποστολής Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce)

DHL eCommerce

 • Συνήθως ξεκινά με τους χαρακτήρες GM, LX, RX ή περιλαμβάνει έως πέντε γράμματα.
 • Το μήκος του αναγνωριστικού μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 39 χαρακτήρες.
 • Παραδείγματα: GM99999999999 ή 999999999999999999

Ετικέτα παρακολούθησης δέματος

DHL Parcel

 • Ξεκινά με τους χαρακτήρες 3S, JVGL ή JJD
 • Παραδείγματα: 3SBCC000123456 ή JVGL9999999999

Παρακολούθηση ετικέτας DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

 • Μόνο 7 αριθμητικά ψηφία
  Παράδειγμα: 1234567
 • Ξεκινά με 1 αριθμό που ακολουθείται από 2 γράμματα και 4 έως 6 αριθμούς
  Παράδειγμα: 1AB12345
 • Ξεκινά με 3 έως 4 γράμματα
  Παράδειγμα: ABC123456
 • Ξεκινά με έναν 3ψήφιο κωδικό μεταφορέα που ακολουθείται από παύλα (-) και τον 8ψήφιο αριθμό της κύριας φορτωτικής.
  Παράδειγμα: 123-12345678

DHL Freight

 • Κωδικός παραγγελίας: ξεκινά με 2 έως 3 γράμματα και ακολουθούν μια παύλα (-), 2 έως 3 γράμματα, μια παύλα (-) και 7 αριθμοί
  Παράδειγμα: ABC-DE-1234567
 • Ξεκινά με 4 αριθμούς και ακολουθούν μια παύλα (-) και 5 αριθμοί
  Παράδειγμα: 1234-12345
 • Μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες με μήκος 9, 10 ή 14 ψηφίων
  Παράδειγμα: 123456789

Αναζήτηση με Αναφορά Αποστολής DHL Freight