Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Deutche Post AG a její dceřiné společnosti vystupující pod značkou DHL (dále jen „DHL“) je potěšena, že jste navštívili naši webovou stránku a máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás velice důležité chránit vaše osobní údaje během celého obchodního procesu. 

Na následujících řádcích vysvětlujeme, jaké údaje získá DHL při vaší návštěvě našeho webu, jak jsou tyto údaje zpracovávány a pro jaké konkrétní účely.

 • „Osobní údaje“ představují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu s údaju“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden či více faktorů s ohledem na fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako je vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze přímo propojit s vaší skutečnou identitou, jako například oblíbené weby nebo počet uživatelů aplikace, nejsou považovány za osobní údaje.

 • Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká všech společností skupinyDPDHL v České republice.

  Pokud máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, prosím kontaktujte náš DP tým na e-mailové adrese: czexp.privacy@dhl.com.

  Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování prováděné:

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Deutsche Post AG
  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  53250 Bonn

  Máte-li dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Návštěva našich internetových stránek

  DHL se zavázala, že bude ochraňovat soukromí uživatelů svých internetových stránek. Jakmile tyto stránky navštívíte, naše webové servery z bezpečnostních důvodů vždy dočasně uloží připojovací údaje počítače, kterým jste se na ně připojili, seznam stránek navštívených na našich internetových stránkách, datum a trvání takové návštěvy, identifikační údaje prohlížeče a použitého operačního systému a také internetové stránky přes které jste se připojili na naše stránky. Další osobní informace jako jsou např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nejsou shromažďovány, vyjma případů, kdy nám tyto údaje dobrovolně sdělíte, např. vyplněním online kontaktního formuláře, tvořícího součást registrace, průzkumu, soutěže, plněním smlouvy či požadavku o sdělení informací.

  Právním základem pro zpracování výše uvedených kategorií údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Kvůli uvedeným účelům, zejména za účelem zajištění bezpečnosti a bezproblémového připojení, máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

  Data pro sledování webu (web tracking data) budou uloženy po dobu 36 měsíců a poté budou automaticky vymazány. Dále používáme soubory cookies, nástroje pro sledování a opatření pro zacílení. Další podrobnosti naleznete v části "Používání webového sledování", "Používání cookies a Používání služby Google AdWords.

  Pokud jste povolili geolokační funkce ve vašem prohlížeči, resp. ve vašem operačním systému, použijeme tyto údaje k nabídce služeb vázaných na konkrétní polohu (např. umístění nejbližší pobočky nebo nejbližšího odběrného místa apod.). Tyto údaje nebudeme používat pro žádný jiný účel. Chcete-li tyto údaje smazat, můžete tak učinit vypnutím této funkce v prohlížeči.

  Plnění smlouvy

  Pro účely splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy s Vámi, potřebujeme také Vaše osobní údaje. Tato data se používají například pro proces „Získat nabídku“ DHL pro časté zasílatele. Pro účely zpracování nabídky a kontaktování Vás skrze email nebo telefon, budou data přesměrována na vhodný subjekt nebo divizi DHL, která poskytuje nejvhodnější službu pro vyhodnocení vašeho dotazu, a v některých případech na odpovědný personál (například IT oddělení) nebo na správce obsahu webových stránek. Data mohou být také použita ke smluvnímu plnění (zpracování zásilky), správě zákaznických dat a ke kontrole efektivity a míry konverze našich online nástrojů (zahrnujících procesní nástroj Získat nabídku pro časté zasílatele), zpracování plateb a případného posouzení bonity.  Určité údaje o zásilkách budou poskytovány úřadům tranzitní země nebo země určení za účelem splnění celních a daňových povinností, případně pro bezpečnostní kontrolu, v souladu s právními předpisy příslušné země. Tyto údaje obvykle obsahují: název/jméno a adresu odesílatele, název/jméno a adresu příjemce, popis zboží, počet kusů, hmotnost a hodnotu zásilky.
   
  Právním základem je obvykle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož zpracování je prováděno na základě s vámi uzavřené smlouvy.
   
  Další informace o ochraně údajů při poskytnutí konkrétních služeb či produktů jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu.

  Zpracování pro marketingové účely

  Pokud jste již naším zavedeným zákazníkem, vaše údaje (například jméno, adresa) mohou být použity, abychom vás kontaktovali s aktuálními informacemi o našich nabídkách, novinkách, produktech a službách. Vaši e-mailovou adresu použijeme výhradně za účelem poskytnutí informací o produktech a službách společností skupiny Deutsche Post AG , ledaže jste nám poskytli souhlas i k jiným účelům.

  Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Zpracování údajů zákazníků pro účely vlastního přímého marketingu se považuje za zpracování na základě oprávněného zájmu.

  Máte právo kdykoli vznést námitku proti uvedenému zpracování. Přejete-li si uplatnit vaše právo, jednoduše se s námi spojte pomocí kontaktních údajů uvedených v části "Kdo je odpovědný".

  Pokud se zaregistrujete k odběru novinek nebo informačních newsletterů, můžeme pro tento účel použít vaši e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas podle čl. 6 (1) (a) GDPR. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části informačního newsletteru. Souhlas můžete také kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí poskytnuté kontaktní adresy. Pokud se odhlásíte z naší emailové komunikace nebo odvoláte svůj souhlas, budou odpovídající data odstraněna nebo zablokována v mailingové databázi a nebudou již nadále pro tyto účely zpracovávána.
  Zahrnutí vaší emailové adresy do seznamu blokovaných emailových adres je provedeno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 (1) (f) GDPR.  Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom vám v budoucnu neposílali žádné informace e-mailem.

  Pokud jste pravidelným návštěvníkem internetové stránky Získat nabídku a/nebo se zdá, že vás zajímá portfolio našich produktů a divizí DHL, DHL vám nabídne, aby jste nás kontaktovali. Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas podle čl. 6 (1) (a) GDPR.

 • Používáme software za účelem zjištění, kolik uživatelů navštěvuje naše internetové stránky a jak často. Tento software nevyužíváme ke shromažďování osobních údajů nebo individuálních IP adres. Údaje jsou využívány pouze v anonymizované a souhrnné podobě ke statistickým účelům a pro zdokonalení naších internetových stránek.

 • Používáme reklamní online program "Google AdWords" a funkci sledování konverzí Google AdWords. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

  Když kliknete na reklamu dodanou společností Google, umístí se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a tento soubor cookie dosud nevypršel, my a Google poznáme, že jste klikli na reklamu a byli na tuto stránku přesměrováni. Každý zákazník Google AdWords má jiný soubor cookie, takže cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek jiných zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí konverzního cookie slouží k sestavování statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci mohou vidět celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku obsahující značku pro sledování konverzí. Nezískají však informace, které umožňují osobní identifikaci uživatele. Pokud se nechcete sledování konverzí účastnit, můžete se z tohoto použití odhlásit a zabránit instalaci cookies výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče (možnost deaktivace). Pak již nebudete do statistiky sledování konverzí zahrnuti. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: 
  https://policies.google.com/privacynedefinováno

 • "Cookies" jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.

  Na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR používáme za účelem optimalizace našich webových stránek a za účelem zaručení pohodlného a nerušeného uživatelského prostředí takzvané "session cookies". Tyto cookies jsou uchovávány pouze po dobu vaší návštěvy našich webových stránek. Jsou automaticky smazány zavřením vašeho prohlížeče.

  Dále využíváme tzv. "persistent cookies", které slouží pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně vstupují na naše internetové stránky. Účelem využívání cookies je poskytnout vám optimální uživatelský návod, jakož i "rozpoznat" vás a představit vám maximálně diverzifikované internetové stránky s novým obsahem při další návštěvě. 

  Obecně platí, že nevytváříme individuální profil vašich online aktivit. Obsah perzistentního cookies je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa atd. nejsou ukládány na většině našich stránek. 

  Existuje však pět výjimek:

  1. Salesforce Marketing Cloud Tracking Cookie

  Obsah tohoto trvalého sledovacího souboru cookie je omezen na identifikační číslo a obecně se používá stejným způsobem jako všechny naše další trvalé soubory cookie.

  Nicméně pokud již jste zákaznickým kontaktem DHL nebo kontaktujete DHL pomocí určitých online kontaktních formulářů v sekci Logistika, je vaše e-mailová adresa přidána do tohoto souboru cookie, aby se vytvořil individuální profil vašich online aktivit. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k e-mailovým marketingovým sdělením. Udělení vašeho souhlasu nám rovněž umožní poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky či propagační akce, které by vás mohly zajímat.

  Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových aktualizací, nebudete v budoucnu kontaktováni a DHL vaši e-mailovou adresu použije pouze důvěrně a pro interní potřeby pochopení vašich individuálních online aktivit. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

  Další informace o souboru Salesforce Marketing Cloud Tracking cookie naleznete v seznamu cookies DHL níže.

  Pokud se případně chcete odhlásit ze sledování službou Salesforce Marketing Cloud na všech webových stránkách (nebo chcete změnit své nastavení, pokud jste se již dříve odhlásili), můžete tak učinit podle části „Jakým způsobem pracovat s cookies“ níže. 

  2. Eloqua Tracking Cookie (Cookie pro sledování Eloqua)

  Obsah tohoto trvalého sledovacího souboru cookie je omezen na identifikační číslo a obecně se používá stejným způsobem jako všechny naše další trvalé soubory cookie. Pokud však kontaktujete DHL pomocí online kontaktních formulářů v sekci Logistika, vaše e-mailová adresa je přidána do souboru cookie a je vytvořen individuální profil vašich aktivit online. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k e-mailovým marketingovým sdělením. Udělení vašeho souhlasu nám rovněž umožní poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky či propagační akce, které by vás mohly zajímat.

  Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových sdělení, nebudete v budoucnu kontaktováni a DHL vaši e-mailovou adresu použije pouze důvěrně pro interní potřeby pochopení vašich individuálních online aktivit. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

  Více se o souboru Eloqua Tracking cookie můžete dozvědět v seznamu cookies DHL níže.

  Pokud se případně chcete odhlásit ze sledování službou Eloqua na všech webových stránkách (nebo chcete změnit své nastavení, pokud jste se již dříve odhlásili), můžete tak učinit podle části „Jakým způsobem pracovat s cookies“ níže.

  3. MediaMind Tracking Cookies (Cookies pro sledování MediaMind)

  Tyto trvalé sledovací cookies získávají vaši adresu IP a používají ji k poskytování geografických údajů o poloze, které DHL pomáhají sledovat a spravovat reklamní kampaně. Cookies jsou plně zašifrované a nesbírají žádné další osobně-identifikovatelné údaje, takže IP adresa nemůže být propojena s žádnými osobními údaji a není sdílena s žádnými třetími stranami. IP adresa je bezpečně uložena a užívána pouze důvěrně a interně v rámci DHL k vypracování reportů. Cookies expirují po 30 dnech.

  Více se o souborech MediaMind Tracking cookies můžete dozvědět v seznamu cookies DHL níže.

  4. dotdigital Tracking Cookie

  Obsah tohoto trvalého sledovacího souboru cookie je omezen na identifikační číslo a obecně se používá stejným způsobem jako všechny naše další trvalé soubory cookie. Nicméně pokud již jste zákaznickým kontaktem DHL nebo kontaktujete DHL pomocí určitých online kontaktních formulářů v sekci Logistika, je vaše e-mailová adresa přidána do tohoto souboru cookie, aby se vytvořil individuální profil vašich online aktivit. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k e-mailovým marketingovým sdělením. Udělení vašeho souhlasu nám rovněž umožní poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky či propagační akce, které by vás mohly zajímat.

  Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových sdělení, nebudete v budoucnu kontaktováni a DHL vaši e-mailovou adresu použije pouze důvěrně pro interní potřeby pochopení vašich individuálních online aktivit. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

  Více se o souboru dotdigital Tracking cookie můžete dozvědět v seznamu cookies společnosti DHL níže.

  5. Oktopost Tracking Cookie (Cookie pro sledování Oktopost)

  Cookie Oktopost umožňuje DHL sledovat aktivity koncových uživatelů, které vycházejí z jejich sociálních interakcí. Obsah souboru Oktopost cookie je omezen pouze na identifikaci odkazů v příspěvcích v sociálních médiích, na které koncový uživatel klikl. Kromě toho, pokud koncový uživatel vyplní na webových stránkách DHL některý sledovaný formulář (např. registrační formulář), budou základní kontaktní údaje koncového uživatele, které mohou obsahovat osobně identifikovatelné údaje, přidány do cookie Oktopost za účelem vytvoření profilu sociálních interakcí koncového uživatele. Tyto informace používá DHL pro interní analýzu a poskytování personalizovaného obsahu, nabídek nebo propagačních akcí koncovým uživatelům.

  Více se o službě Oktopost můžete dozvědět zde: https://www.oktopost.com/

  6. Terminus Tracking Cookie

  Terminus cookie umožňuje společnosti DHL vylepšit analytiku a logiku webových stránek, kde soubor cookie může obsahovat neosobní identifikovatelné obchodně demografické údaje uživatele. Tento soubor cookie umožňuje společnosti DHL poskytovat lepší přehled na webových stránkách a dodávat vám relevantnější obsah. Tento soubor cookie lze případně použít také k přesměrování nebo poskytování digitálních reklam.

 • Kategorie

  V tabulce níže uvádíme podrobnosti o všech cookies použitých na internetových stránkách DHL.

  Všechna cookies v tabulce výše jsou kategorizována do 4 očíslovaných skupin. Všimněte si, že cookies mohou patřit do více než jedné kategorie.

  Kategorie jsou následující:

  ¹ Přísně povinné: Tyto cookies jsou zásadně důležité k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a využívat jejich vlastnosti. Bez těchto cookies nelze zajistit služby, o které jste požádali. Jak je uvedeno výše, toto zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  ² Výkonnost: Tyto cookies shromažďují informace o způsobech, jakými návštěvníci využívají internetové stránky, například které stránky navštěvují nejčastěji. Tyto cookies neshromažďují žádné údaje, které dokážou identifikovat návštěvníka. Všechny údaje shromážděné pomocí těchto cookies jsou agregované, a tedy anonymizované. Údaje jsou využívány pouze ke zlepšení fungování internetových stránek.

  ³ Funkcionalita: Tyto cookies umožňují konkrétní internetové stránce, aby si zapamatovala vámi provedené volby a nabídla vám lepší a personalizované funkce. Mohou být využita například pro zapamatování a uložení posledního sledovacího čísla vaší zásilky, které jste zadali při sledování zásilky. Údaje shromažďované těmito cookies mohou být anonymizovány a neumí sledovat vaše aktivity na jiných internetových stránkách.

  4 Zacílení a reklama: Tyto cookies se používají k zobrazování reklam, které se mohou dotýkat vás nebo vašich zájmů. Používají se rovněž k omezení počtu zobrazení reklamy a vyhodnocení účinnosti reklamní kampaně. Na internet je umísťují zpravidla reklamní agentury se souhlasem správce webové stránky.

  Seznam cookies

  Salesforce Marketing Cloud Tracking Cookie ² | Salesforce

  Toto cookie sbírá informace anonymně, pokud nepoužijete DHL online kontaktní formulář v sekci Logistika. V takovém případě propojíme informace uložené v cookie s vaší e-mailovou adresou.

  Získané informace zahrnují informace o zobrazených stránkách, délce zobrazení a webovém prohlížeči, který jste použili. Tyto informace pomáhají DHL hodnotit účinnost e-mailových kampaní.

  Pokud zůstane soubor cookie anonymní, po 30 dnech vyprší. Pokud je propojen s e-mailovou adresou, vyprší za 2 roky (730 dní) poté, co se kontakty naposledy identifikovaly. Cookie důvěrně využívá pouze DHL, a to pro interní účely pro zlepšení uživatelské zkušenosti.   

  Další informace o ochraně osobních údajů u Salesforcenedefinováno

  Campaign Name Cookie ² | campaignName

  K vytvoření tohoto cookie dojde v okamžiku, kdy vstoupíte na internetovou stránku DHL z propagačního banneru DHL nebo z odkazu obsaženého v e-mailu kampaně / propagačního e-mailu. 

  Do tohoto cookie se uloží identifikátor (ID) kampaně, který jednoznačně identifikuje zdroj kampaně. 

  Pokud kontaktujete DHL pomocí některého z našich online kontaktních míst nebo registračních formulářů během 24 hodin od příchodu na některou z našich internetových stránek, bude takový identifikátor kampaně připojen k e-mailu zasílanému na obchodní oddělení nebo na zákaznický servis DHL.

  Tyto informace jsou využity výhradně pro posouzení úspěšnosti našich kampaní a pro zjištění, zda nás zákazníci kontaktují v důsledku takové kampaně. 

  Do tohoto cookie nejsou ukládány žádné osobní údaje o zákazníkovi. Pouze identifikátor (ID) kampaně.

  Platnost tohoto cookie končí uplynutím 24 hodin.

  Search Parameter Cookie ³ | searchParams  

  Toto cookie se používá pro uložení vyhledávacích frází a slov, která jste zapsali do vyhledávacích rámečků. 

  Vyhledávací rámečky je možno najít vpravo nahoře na každé z našich internetových stránek. 

  Tím nám umožníte zapamatovat si vámi zadaná vyhledávací slova a při opakovaném použití těchto vyhledávacích rámečků pak včas nabídneme dříve použité možnosti.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie trvale ukládá vámi zadané vyhledávané pojmy až do okamžiku, kdy se aktivně rozhodnete vymazat cash paměť (rychlou vyrovnávací paměť) vašeho vyhledávače a cookies.

  Shipper Reference Details Cookie ³ | shipRefDetails

  Toto cookie slouží k uložení všech dříve vysledovaných referenčních hodnot o odesílateli, které zadáte tím, že použijete sledovací aplikaci DHL Express Shipper´s Reference.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie trvale ukládá všechny referenční údaje o odesílateli, a to až do okamžiku, kdy se aktivně rozhodnete vymazat cash paměť vašeho vyhledávače a cookies.

  Podívejte se na jednu z našichDHL Express aplikací pro sledování

  Waybill Cookie ³ | AWB 

  Toto cookie se používá pro uložení posledního typu zásilky, který jste vybrali ze seznamu volitelných možností, který vám byl nabídnut v jedné z našich hlavních online sledovacích aplikací.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie pouze ukládá již dříve vybraný typ zásilky až do okamžiku, kdy se vrátíte do výběru a zvolíte další možnost ve stejné sledovací aplikaci.

  Podívejte se na jednu z našich hlavních sledovacích aplikacínedefinováno.

  Waybill Brand Cookie ³ | BRAND

  Toto cookie se používá pro uložení posledního typu zásilky, který jste vybrali ze seznamu volitelných možností, který vám byl nabídnut v jedné z našich hlavních online sledovacích aplikací.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie pouze ukládá již dříve vybraný typ zásilky až do okamžiku, kdy se vrátíte do výběru a zvolíte další možnost ve stejné sledovací aplikaci.

  Podívejte se na jednu z našich hlavních sledovacích aplikací.

  Fast Track Cookie ³ | Nemá konkrétní název

  Toto cookie se používá pro uložení jak poslední zadané hodnoty sledovacího čísla, tak také typu zásilky vybraného z volitelných možností při použití jedné z našich menších online sledovacích aplikací Fast Track.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie pouze ukládá dříve vybranou hodnotu sledovacího čísla a dříve vybraný typ zásilky až do okamžiku, kdy se vrátíte do výběru a zvolíte novou možnost ve stejné sledovací aplikaci Fast Track.

  Podívejte se na jednu z našich DHL Express sledovacích aplikací Fast Track.

  Tab System Cookie ³ | Nemá konkrétní název

  Toto cookie se používá pro uložení posledního štítku, který vyberete na stránce pomocí systému s prohlížením většího počtu štítků.

  Toto cookie bylo vytvořeno za účelem zlepšení funkčnosti internetových stránek DHL a pro jejich snazší využívání našimi zákazníky.

  Toto cookie si pamatuje pouze předcházející vybraný štítek až do okamžiku, kdy se vrátíte a vyberete další štítek na stejné tabulkově uspořádané stránce.

  Webtrends Analytics ² | WT_FPC

  Tento soubor slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše stránky. Uvedené informace používáme k sestavování reportů a také vylepšení stránek. Cookie shromažďuje anonymním způsobem informace, včetně informací o počtu návštěvníků stránek, kteří se na tyto stránky připojili z jiných navštívených stránek.

  Toto cookie se používá pouze pro identifikaci a neobsahuje osobní údaje návštěvníků s výjimkou identifikátoru. Je využíváno důvěrně pouze k interním účelům DHL ke zlepšení internetových stránek a pro lepší zkušenost uživatele.

  Více informací o ochraně osobních údajů na Webtrendsnedefinováno.

  Webtrends Analytics ² | ACOOKIE

  Toto cookie se používá pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše stránky a je výlučně určeno pro monitorování návštěvníků v doménách DHL.

  Například, pokud se návštěvník dostane na naši celofiremní stránku (doména www.logistics.dhl) a pak se rozhodne navštívit internetovou stránku určité země s vlastní lokální doménou (např. pro Německo je touto lokální doménou www.dhl.de).

  Uvedené informace používáme k sestavování reportů a také vylepšení stránek. Cookie shromažďuje anonymním způsobem informace, včetně informací o počtu návštěvníků stránek, kteří se na tyto stránky připojili z jiných navštívených stránek.

  Toto cookie se používá pouze pro identifikaci a neobsahuje osobní údaje návštěvníků s výjimkou identifikátoru. Je využíváno důvěrně pouze k interním účelům DHL ke zlepšení internetových stránek a pro lepší zkušenost uživatele.

  Více informací o ochraně osobních údajů na Webtrends

  Google Analytics ² | _utma, _utmb; utmz

  V určitých zemích je používáno také Google Analytics, a to pro specifické lokální účely. Tato cookies se používají pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální internetové stránky. Tyto informace využíváme k sestavování reportů a jako pomoc při vylepšení lokálních internetových stránek. Tento typ cookies shromažďuje informace anonymním způsobem, včetně informací o počtu návštěvníků lokální internetové stránky, kteří se na tyto stránky připojili z jiných navštívených stránek.

  Více informací o ochraně osobních údajů na Googlenedefinováno

  Eloqua Tracking Cookie ² | ELOQUA

  Obsah tohoto trvalého sledovacího souboru cookie je omezen na identifikační číslo a obecně se používá stejným způsobem jako všechny naše další trvalé soubory cookie. Pokud však kontaktujete DHL pomocí online kontaktních formulářů v sekci Logistika, vaše e-mailová adresa je přidána do souboru cookie a je vytvořen individuální profil vašich aktivit online. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k e-mailovým marketingovým sdělením. Udělení vašeho souhlasu nám rovněž umožní poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky či propagační akce, které by vás mohly zajímat. Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových sdělení, nebudete v budoucnu kontaktováni a DHL vaši e-mailovou adresu použije pouze důvěrně pro interní potřeby pochopení vašich individuálních online aktivit. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

  Více informací o ochraně osobních údajů na Eloquanedefinováno

  LiveBall Tracking Cookies ² | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Tato cookies shromažďují informace pomocí anonymních identifikačních čísel.

  LiveBall používá IP adresu pro zajištění nerušivých geografických lokalizačních dat, avšak tato adresa není uložena ani jinak propojena s cookie. Nám tento způsob pomáhá sledovat chování uživatele při prohlížení internetu, pochopit toto chování a nabídnout mu lepší zkušenost a služby. Tento proces však neprovádí zpětné mapování na úroveň vašich osobních údajů. 

  Tato cookies se nastaví v okamžiku, kdy kontaktujete DHL pomocí určitých online formulářů na našich webových stránkách, například když u nás otevřete účet DHL Express. 

  Cookies jsou používána důvěrným způsobem, pouze interně v DHL a jejich platnost vyprší po uplynutí 365 dnů.

  Více informací o ochraně osobních údajů

  dotdigital Tracking Cookie ² | tracked_session

  Toto cookie se vytvoří, když navštívíte některou webovou stránku z odkazu, který naleznete v kampani nebo v propagačním e-mailu. Informaci používáme k vytvoření reportů a pomáhá nám zlepšovat stránky a poskytnout vám lepší a cílený obsah.

  Toto cookie sbírá informace anonymně, pokud nepoužijete DHL online kontaktní formulář v sekci Logistika. V takovém případě propojíme informace uložené v cookie s vaší e-mailovou adresou k vytvoření individuálního profilu vašich online aktivit. Stejné kontaktní formuláře vám také poskytují možnost přihlásit se k e-mailovým marketingovým sdělením. Udělení vašeho souhlasu nám rovněž umožní poskytovat vám personalizovaný obsah, nabídky či propagační akce, které by vás mohly zajímat.

  Získané informace zahrnují informace o zobrazených stránkách, délce zobrazení a webovém prohlížeči, který jste použili. Tyto informace pomáhají DHL hodnotit účinnost e-mailových kampaní.

  Pokud zůstane soubor cookie anonymní, po 30 dnech vyprší. Pokud je soubor propojený s e-mailovou adresou, vyprší po 1 roce (365 dnech) ode dne, kdy byl kontakt identifikovaný. Cookie důvěrně využívá pouze DHL, a to pro interní účely pro zlepšení uživatelské zkušenosti.

  Pokud se rozhodnete nepřihlásit se k odběru e-mailových marketingových sdělení, nebudete v budoucnu kontaktováni a DHL vaši e-mailovou adresu použije pouze důvěrně pro interní potřeby pochopení vašich individuálních online aktivit. To znamená, že můžeme i nadále poskytovat nový a vylepšený obsah webových stránek, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.  

  Více informací o ochraně osobních údajů na dotdigital

  MediaMind Cookies ² | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.

  MediaMind cookies jsou tvořeny při přístupu ke specifickým webovým stránkám vytvořených k DHL kampaním přes DHL reklamní bannery, přes odkazy v kampaňových e-mailech či přes odkazy vytvořené v rámci offline mediální reklamy. MediaMind cookies sledují, kdy a jak jste byli vystaveni online DHL reklamám, jak jste byli zapojeni do těchto reklam a kdy jste navštívili stránky DHL po vystavení těmto reklamám.

  Tyto informace pomáhají DHL měřit efektivitu reklamních kampaní. Informace jsou poskytovány jako agregované reporty, takže žádné individuální informace o uživatelích se nedají sledovat. Tyto cookies nemonitorují žádné další chování a jsou užívány pouze interně a důvěrně v rámci DHL.

  Tyto trvalé sledovací cookies sbírají vaši IP adresu a užívají ji k určení geografické lokace používané k monitorování a řízení reklamních kampaní. Cookies jsou plně zašifrované a nesbírají žádné další osobně-identifikovatelné údaje, takže IP adresa nemůže být propojena s žádnými osobními údaji a není sdílena s žádnými třetími stranami. IP adresa je bezpečně uložena a užívána pouze důvěrně a interně v rámci DHL k vypracování reportů. Cookies expirují po 30 dnech.

  Více informací o ochraně osobních údajů na MediaMind

  You Tube Cookies ² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Pomocí tzv. privacy-enhanced režimu / bezpečného režimu YouTube rozšířeného o ochranu soukromí vkládáme videa. Některá z těchto videí pochází z našeho oficiálního kanálu YouTube. 

  Tento režim může generovat cookies na vašem počítači v okamžiku, kdy kliknete na video přehrávač YouTube, přičemž samotné YouTube neukládá žádné osobně-identifikovatelné informace pro přehrávání videí vložených pomocí bezpečného režimu / režimu privacy-enhanced.

  Více zjistíte na stránkách YouTube o vestavěných videích

  Decibel Insight cookies ² | da_sid, da_lid

  V zájmu zajištění lepšího obsahu a služeb používají tyto stránky webovou analytickou službu Decibel Insight. Stránky však nepoužívají službu Decibel Insight k shromažďování jakýchkoli informací, které by mohly být vůči vám osobně identifikovatelné. Služba Decibel Insight může zaznamenávat akce myši a pohyby při posouvání, jakož i základní interakce s webovými formuláři. Služba Decibel Insight nesleduje vaše zvyky při prohlížení jiných webových stránkách třetích stran. Další informace o datových postupech služby Decibel Insight naleznete v zásadách ochrany osobních údajů k této službě - https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/

  Sledování službou Decibel Insight můžete odhlásit na adrese www.decibelinsight.com/optout

  Usabilla Cookies | usbl.c.ID

  Následující údaje jsou ukládány pro kampaně společnosti Usabilla:

  • Zda kampaň již byla, nebo nebyla spuštěna, pokud ano, kampaň se už znovu nezobrazí.
  • Pokud má kampaň aktivační událost na základě "N% šance", ukládá informaci, zda by kampaň vůbec měla být zobrazena.
  • Pokud by kampaň měla být spuštěna poté, co návštěvník navštíví určitý počet stránek, ukládá se počet stránek navštívených od zahájení kampaně.

  Tyto údaje jsou uloženy v místním úložišti HTML5 s jedním záznamem na každou kampaň. Klíčem tohoto pole je "usbl.c.ID", kde ID je jedinečný identifikátor pro kampaň.

  Dále, pokud je v jakékoli kampani umožněna aktivační událost "nový nebo vracející se návštěvník", budou uloženy následující dva údaje:

  1.  Pole "usbl.v" v místním úložišti
  2.  Cookie relace s názvem "usbls"

  Tyto dva údaje jsou potřebné k určení, zda se jedná o nového nebo vracejícího se uživatele. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách společnosti Usabilla pro používání cookies, navštivte prosím: https://usabilla.com/cookie-policynedefinováno

  Adobe Marketing Cloud Cookies ²

  Tyto cookies se používají ke shromažďování anonymních informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace slouží k vylepšení webu a poskytování obsahu, který je pro ně vhodnější.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Tento soubor cookie slouží k identifikaci jedinečného návštěvníka. Jedná se o trvalý soubor cookie, jehož platnost vyprší po 2 letech.

  mbox
  Tento soubor cookie se používá pro personalizaci na stránce a určuje, který dynamický obsah se uživateli zobrazí. Cookie zůstává v prohlížeči návštěvníka dva týdny od jeho posledního přihlášení.

  s_cc
  Tento soubor cookie zjišťuje, zda jsou v prohlížeči povoleny soubory cookies. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  s_vi
  Tento soubor cookie slouží k identifikaci časové/datové značky jedinečného návštěvníka. Jedná se o trvalý soubor cookie, jehož platnost vyprší po 5 letech.

  s_fid
  Tento soubor cookie je „záložní“ identifikátor návštěvníka, když cookie s_vi, který se pro tento účel běžně používá, je blokován. Obsahuje náhodně vygenerovaný, jedinečný identifikátor.

  s_sq
  Tento soubor cookie zaznamenává, na které odkazy uživatel klikl. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  s_nr
  Tento soubor cookie ukládá informace o datu návštěvy a také to, zda se jedná o nového nebo vracejícího se návštěvníka. Jedná se o trvalý soubor cookie, jehož platnost vyprší po 2 letech.

  s_ppn
  Tento soubor cookie zaznamenává název dříve zobrazené stránky na webu. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  s_ppv
  Tento soubor cookie zaznamenává, zda si uživatel určitou stránku prohlížel již dříve, a je zachycen na následující stránce. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  s_ppvl
  Tento soubor cookie zaznamenává název naposledy zobrazené stránky na webu. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  _sdsat_landing_page
  Tento soubor cookie určuje, která stránka byla během návštěvy navštívena jako první. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  Tento soubor cookie určuje, kolik stránek bylo během návštěvy zobrazeno. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  _sdsat_session_count
  Tento soubor cookie určuje, jak často určitý návštěvník stránky navštívil. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  _sdsat_traffic_source
  Tento soubor cookie určuje, ze které stránky byl návštěvník na stránky odkázán. Tento soubor cookie je tzv. cookie relace a vyprší při ukončení prohlížeče.

  Další informace o ochraně osobních údajů na Adobenedefinováno

  Cookies Google Adwords4 | Různé: viz Typy souborů cookie používaných společností Google

  Když kliknete na reklamu dodanou společností Google, umístí se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a tento soubor cookie dosud nevypršel, my a Google poznáme, že jste klikli na reklamu a byli na tuto stránku přesměrováni. Každý zákazník Google AdWords má jiný soubor cookie, takže cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek jiných zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí konverzního cookie slouží k sestavování statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci mohou vidět celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku obsahující značku pro sledování konverzí. Nezískají však informace, které umožňují osobní identifikaci uživatele.

  Více informací o Google Adwords naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
  Pro vypnutí sledování Google Adwords na všech stránkách navštivte: Nastavení reklam Google

  DoubleClick Cookies 4 |Různé: Více o Typy cookies používané společností Google

  Používáme online reklamní program DoubleClick a konverzní sledovací funkci programu DoubleClick. Sledovací konverzní program DoubleClick je analytický servis poskytnutý společností Google.
  Pokud kliknete na Google nebo Bing reklamu, soubor cookie je vložen do vašeho prohlížeče. Toto umožňuje jak DoubleClick, tak i DHL rozpoznat, zda byl někdo přesměrován na stránku z Google nebo Bing reklamy, a zda se na dotyčnou stránku dostal (konverzní stránka).

  Soubory cookies nám umožňují počítat, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku po kliknutí na jednu z našich reklam a sledovat počet prodejů. Tyto cookies neshromažďují žádná citlivá osobní data.

  Pro více informací o DoubleClick naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
  Pokud nechcete být součástí nastíněných sledovacích procesů, můžete odmítnout použití nezbytného souboru cookie v nastavení vašeho prohlížeče. Můžete se také odhlásit z používání cookies programu DoubleClick navštívením Nastavení reklam Google.

  Google Remarketing a Similar Audience Technology 4 | Různé: navštivte Typy cookies používané společností Google

  Naše stránka používá Remarketing a Similar Audience Technology poskytnuté společností Google. Tato technologie nám umožňuje zaměřit návštěvníka našich webových stránek reklamami na produkty, o které projevil zájem. Reklamy jsou zobrazovány na bázi cookie analýzy z předchozích údajů o využití. Osobní data nebudou ukládána. V případě technologie přesměrovávání soubor cookie bude uložen do prohlížeče pro shromažďování anonymních dat o Vašich zájmech a své reklamy bude přizpůsobovat konkrétně těmto uloženým informacím. Pokud později použijete Google vyhledávač nebo uvidíte reklamy ze sítí Google na jiných webových stránkách, máme možnost vám nabídnout na vás zaměřené reklamy produktu (známé jako remarketing). Pokud máte Google účet, Google může tyto data propojit s vaším účtem.
  Similar Audience Targeting umožňuje DHL nabízet reklamy lidem, kteří sdílí charakteristiku lidí existujících seznamů remarketingu.

  Více informací jak remarketing funguje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
  Google remarketing reklamy můžete deaktivovat navštívením Nastavení reklam Google

  Microsoft Bing Cookies 4 | Různé: navštivte Používání Cookies a Podobných Technologií v Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Microsoft

  Naše stránky používají konverzní sledování Bing reklam. Když kliknete na Bing reklamu, soubor cookie je umístěn do vašeho prohlížeče. Toto umožňuje jak společnosti Bing, tak DHL rozpoznat, zda byl někdo přesměrován na stránku z reklamy Bing a zda se na dotyčnou stránku dostal (konverzní stránka).

  Více informací o Microsoft Bing se dozvíte v Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Microsoft.
  Pokud nechcete být součástí nastíněných sledovacích procesů, můžete odmítnout použití nezbytného souboru cookie v nastavení vašeho prohlížeče. Deaktivaci lze provést použitím Odhlášení z Microsoft.

  Získat nabídku 4 | _gaq_data

  Tento soubor cookie se používá k opětovné identifikaci a obnovení aktuálních informací o nabídce vyžádané  na logistics.dhl. Tento soubor cookie uchovává povinná pole pro potřeby vyhodnocení nabídky. Jedná se o údaje o zemi, městě a PSČ původu a destinace. Informace o balíku a data doručení. Soubory cookie neuchovávají žádné osobní údaje. Soubory cookie budou uchovány po dobu dvou let.

  Informace o souborech PathFactory Tracking Cookie 2 | PathFactory

  PathFactory může shromažďovat osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa nebo IP adresa, pokud k tomu dáte dobrovolný souhlas. PathFactory může také shromažďovat neosobní identifikační údaje, jako jsou navštívené webové stránky a čas strávený na každé stránce. Shromážděné informace poskytují společnosti DHL přehled o chování návštěvníků webu. DHL může tyto statistiky využít k zobrazování cíleného personalizovaného obsahu na základě chování návštěvníků webu, nebo například jejich geografické polohy. Obsah souboru cookie v PathFactory je omezen na jedinečný alfanumerický identifikátor, který odpovídá jednomu záznamu návštěvníka webu v databázi PathFactory.

  Doplňující informace

  Nástroje pro sdílení obsahu: Cookies třetích stran

  DHL nyní na svých webových stránkách využívá vložená tlačítka „sdílet“. Díky nim mohou návštěvníci internetových stránek založit nebo sdílet obsah na svých oblíbených sociálních sítích. Jakmile na takové tlačítko kliknete, může vámi vybraná služba nastavit cookie a jeho pomocí sdílet obsah. DHL nekontroluje využívání těchto cookies, pro bližší informace zkontrolujte příslušnou webovou stránku třetí strany. Tlačítka „sdílet“ zajišťuje AddThis. Bližší informace o postupech shromažďování dat touto společností najdete v zásadách zachovávání soukromí AddThis.

  Vložená cookies třetích stran

  Berte na vědomí, že v některých částech našich webových stránek se nacházejí cookies, která byla zadána a která nemají vztah k DHL. Pokud navštívíte stránku, jejíž obsah je vložen například od YouTube nebo Vimeo, pak tito poskytovatelé služeb mohou vytvořit svá vlastní cookies ve vašem internetovém prohlížeči. DHL nekontroluje používání těchto cookies a nemůže si k nim zajistit přístup z toho důvodu, že cookies fungují jen určitým způsobem a přístup k nim má pouze ta strana, která je původně nastavila. Bližší informace o těchto cookies naleznete na webových stránkách konkrétní třetí strany.

  Web Beacons

  Aby DHL měla svůj online obsah relevantní, snadno použitelný a aktuální, využíváme analytické služby internetu jako např. Webtrends (viz Webtrends v seznamu souborů cookies výše), které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem návštěvníci využívají naše internetové stránky. Tyto služby využívají některé technologie sběru dat jako např. web beacons. Web beacons jsou malé elektronické obrázky, které slouží jako signálové oznámení cookies, počítají návštěvy a sledují využívání a účinnost webové stránky. Na druhé straně, tato funkce nám oznamuje, o jaký obsah mají naši návštěvníci zájem, a pomáhá nám zajišťovat zákaznicky přizpůsobené informace na našich webových stránkách. Tyto web beacons jsou anonymní a neobsahují ani neshromažďují žádné informace, jejichž pomocí byste mohli být identifikováni. Informace jsou anonymní a slouží pouze pro statistické účely. Analytická data získaná z internetu a také cookies nelze využívat jako prostředky k vaší identifikaci, neboť nikdy neobsahují osobní informace jako např. vaše jméno nebo e-mailovou adresu.

 • Naše produkty a služby můžete využívat také bez cookies. Ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit je pouze na určité internetové stránky, případně nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odeslání cookies. Také můžete kdykoli vymazat cookies ze svého pevného disku na počítači (soubor: "cookies"). Mějte na paměti, že v takovém případě se může stát, že prezentace na stránce bude omezená a stejně tak možnost navigace pro uživatele.

  Většina internetových prohlížečů umožňuje určitou formu kontroly většiny cookies způsobem nastavení. Pro více informací ohledně cookies, včetně vysvětlení, jak jsou cookies nastaveny, jak s nimi zacházet a jak je smazat, navštivte: All About Cookiesnedefinováno

  Pro další rady a informace o cookies a různé možnosti odhlášení specifické pro oblast EU můžete také navštívit následující internetovou stránku: Your online choicesnedefinováno

  Můžete se odhlásit z vybraných nebo ze všech reklamních cookies nastavených na vašem počítači na internetové stránce Network Advertising Initiative (NAI) websitenedefinováno

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou LiveBall, budete muset cookies spravovat a odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče.
  Další informace naleznete na adrese: All about cookies

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou dotdigital, budete muset cookies spravovat a odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče
  Další informace naleznete na adrese: All about cookies

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte: Google Analytics Opt-out browser add-on

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou MediaMind na všech webových stránkách, můžete tak učinit kliknutím na odkaz Odhlášení MediaMind: MediaMind Opt-Out

  Pokud jste se dříve odhlásili a chcete své nastavení změnit, klikněte na odkaz Přihlášení MediaMind: MediaMind Opt-In

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou WebTrends Analytics na všech webových stránkách, navštivte: Webtrends Opting Out of Tracking Cookies

  Chcete-li spravovat své předvolby pro přihlášení/odhlášení služby Oracle Eloqua, navštivte prosím tuto stránku: Eloqua Web Monitoring

  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Adobe Analytics, navštivte Adobe Experience Cloud Opt-Out.

  Mějte na paměti, že pokud vymažete své soubory cookies nebo použijete jiný webový prohlížeč nebo počítač, budete se muset odhlásit znovu.

  Upozorňujeme, že pokud odstraníte cookies z prohlížeče, není technicky možné odhlášení (Opt-Out) zjistit.

 • Na našich internetových stránkách a v souladu s článkem 6 (1) f) GDPR využíváme připojení k sociálním médiím (jako je facebook, google+, twitter etc.) za účelem podpory naší značky, produktů a služeb a abychom se dostali do kontaktu se svými zákazníky. Tyto marketingové akce probíhají na základě oprávněného zájmu. Být v souladu se všemi relevantními zákony a regulacemi je zodpovědností daných poskytovatelů sociálních medií.

 • Pracovní příležitosti v Deutsche Post DHL Group jsou natolik pestré, jako jsou naše aktivity a týmy lidí po celém světě. S přibližně 570 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích, spojujeme lidi a zlepšujeme jejich životy. Pokud se chcete přihlásit na některou z našich volných pozic, více informací, včetně těch o ochraně údajů, naleznete zde.

 • DHL nepředává, neprodává, nepřevádí nebo jiným způsobem nerozšiřuje vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak činit ani v budoucnu, ledaže to vyžaduje právní předpis, účel plnění smlouvy s vámi nebo pokud k takovému předání dáte souhlas. Může se například stát, že bude nutné předat vaší adresu a údaje související s objednávkou našim dodavatelům při objednávce výrobků. Další informace o ochraně dat u konkrétních služeb a výrobků jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu.

  Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají data, jsou smluvně vázáni povinností přísně dodržovat podmínky utajení v souladu s Článkem 28 nařízení GDPR. Společnost DHL je odpovědná za zabezpečení vašich informací za těchto okolností. Poskytovatelé služeb postupují podle pokynů společnosti DHL a to je zaručeno technickými a organizačními opatřeními a také prostřednictvím kontrol.

 • Vedle práva na získání máte následující práva:

  • Můžete požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou ukládány.
  • Můžete požadovat, abychom opravili, smazali nebo blokovali vaše osobní údaje, pokud jsou takové operace zákonem povoleny a v souladu se stávajícími smluvními podmínkami.
  • Můžete požadovat získání osobních údajů, které jste poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Můžete podat stížnost dozorčímu orgánu. Pro vyhledání relevantního dozorového úřadu klikněte zde.

  Právo vznést námitku

  Právo vznést námitku platí pro veškeré zpracování osobních údajů, které vychází z článku 6 (1) f) nařízení GDPR.

  K uplatnění svého práva nás jednoduše kontaktujte za pomoci kontaktních údajů uvedených výše v sekci "Kontakt".

 • DHL přijme veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, aby předešla jejich ztrátě nebo zneužití. Vaše údaje jsou například uloženy v zabezpečeném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech jsou vaše osobní údaje při přenosu zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že pokud váš prohlížeč podporuje protokol SSL, je ke komunikaci mezi vaším počítačem a servery společnosti DHL použita schválená šifrovací metoda. Pokud se rozhodnete oslovit společnost DHL e-mailem, chtěli bychom vás upozornit, že v tomto případě nelze zaručit utajení odesílaných informací. Obsah e-mailových zpráv může být přečten třetími stranami. Proto doporučujeme, abyste důvěrné informace zasílali pouze poštou.

 • Další informace o ochraně údajů při poskytnutí konkrétních služeb či produktů jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu.

  Klikněte zde pro zobrazení Oznámení o ochraně osobních údajů DHL Supply Chain v ČR

 • V této části naleznete odkazy na informace o ochraně osobních údajů týkajících se produktů a portálu společnosti DHL.

  Pro bližší informace o produktech a službách DHL Express klikněte zde.

 • DHL si vyhrazuje právo, že může kdykoli a bez předchozího oznámení změnit toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Proto prosíme, pravidelně kontrolujte, zda v této oblasti nedošlo ke změnám. Tím, že využíváte internetové stránky DHL, přijímáte toto Oznámení o ochraně osobních údajů.

  Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 5. října 2019.

Zásady ochrany osobních údajů DPDHL

„Zásady ochrany osobních údajů DPDHL“ omezují globální standardy skupiny pro zpracování dat se zvláštním důrazem věnovaným takzvanému přenosu do třetích zemí, čímž se rozumí přenos osobních údajů do zemí mimo EU, v nichž není k dispozici odpovídající úroveň ochrany údajů. Chcete-li se dozvědět bližší informace o "Zásadách ochrany osobních údajů DPDHL", použijte následující odkaz: