Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Splňujeme požadavky zákazníků

Dnešní zákazníci očekávají, že v místních prodejnách i online bude neustále dostupná obrovská škála produktů – a to ve správný čas a za správnou cenu. Společnost DHL to umožňuje díky službám, které maximalizují efektivitu, pružnost a udržitelnost globálních dodavatelských řetězců.

 • Společnosti zabývající se spotřebním zbožím neustále hledají způsob, jak vygumovat náklady ze svých dodavatelských řetězců. Jejich cíle jsou obvykle zaměřené na větší výkon s menšími zdroji, nízký kapitál pro provoz a zvyšování pružnosti sítě, aby tak dostály stále se měnícím požadavkům trhu. Společnost DHL pomáhá firmám těchto cílů dosáhnout, a to díky automatizovaným řešením, která zvyšují výkon, a systémům řízení práce (LMS), které snižují náklady na personál. Nabízíme také špičkovou kapacitu a zkušenosti při vytváření sítí.

 • Tlak ze strany vlád a spotřebitelů na vylepšení udržitelnosti vedl ke zvýšené poptávce po ekologických produktech, které jsou snadno dostupné, zabalené do udržitelných obalů a dopravované co nejekologičtějším způsobem. To znamená, že společnosti zaměřené na spotřební zboží musí nyní zohledňovat environmentální i finanční náklady svých dodavatelských řetězců. Společnost DHL disponuje systémy a procesy pro end-to-end monitoring, sledování a redukci emisí. Naše environmentální řešení, společně s naším sdíleným skladováním a dopravními zdroji, jsou vytvořena tak, aby snižovala provozní náklady i uhlíkovou stopu a odpad.

 • Rostoucí ceny paliva a surovin přispívají k nákladům na spotřební zboží, protože prodražují výrobu i dopravu. Společnost DHL vyrovnává tento nárůst pomocí vylepšené efektivity dodavatelského řetězce. Jedním z našich klíčových přístupů je podpora koordinace horizontální spolupráce mezi partnery, a to zejména v oblasti dopravy. Tím, že pomáháme firmám sladit logistické aktivity a sdílet kapacitu vozidel i skladů, zlepšujeme využití aktiv, což snižuje náklady i uhlíkové emise.

Předměty dlouhodobé spotřeby

DHL Supply Chain má řešení pro každý typ předmětů dlouhodobé spotřeby, která pomohou firmám rozšířit jejich globální dosah a maximalizovat efektivitu nákladů.

 • Nárůst online prodejů a distribuce přímo k zákazníkům způsobily rozšíření kanálů, jehož důsledkem je dopad na náklady spojené s poskytováním služeb a potřeba individuálního přizpůsobení obchodu. DHL tyto nároky dokáže splnit díky flexibilitě kapacit i nákladových struktur. Naše dopravní služby například nabízejí pronajatá nebo sdílená zařízení a celou řadu možností pro silniční dopravu. Zlepšujeme také efektivitu nákladů díky našim komplexním službám v oblasti balení, které pokrývají vše od návrhu po doručení a které můžeme umístit do vašeho distribučního centra. Tímto způsobem výrazně zkracujeme dobu dodání, od přijetí zboží do jeho doručení do regálu v prodejně. 

 • Fulfillmentové modely se stále více globalizují, aby docílily škály a efektivity, a zejména aby splnily nároky nových spotřebitelů ve vznikajících trzích. DHL s globální sítí a dosahem se nachází jako hlavní poskytovatel logistických služeb na ideálním místě pro řízení změny napříč celými dodavatelskými řetězci. Navíc zajišťujeme stejnou provozní excelenci a standardizaci v každé části řetězce, spolu s procesy řízení kvality. Ať už je vaše lokalita nearshoringová nebo offshoringová, pomůžeme vám ji řídit bezpečně, efektivně a produktivně díky našemu rozsahu služeb v rámci podniku. Naše odborné znalosti pro "right-shoring" – tedy nalezení ideální kombinace mezi nearshoringovým a offshoringovým provozem – umožňuje dodavatelům spotřebního zboží rozšířit si globální dosah maximálně výhodným způsobem.

Spotřební zboží s rychlým pohybem

Rostoucí nároky spotřebitelů a složité distribuční kanály jsou příčinou vysokých nákladů, které společnost DHL vyvažuje pomocí vylepšení efektivity.

 • Dnešní strategie vícekanálové distribuce jsou odpovědí na poptávku spotřebitelů po rychlém objednání a dodání produktu. Společnosti obchodující se spotřebním zbožím se mohou obrátit na společnost DHL a její end-to-end integrované služby pro řízení dodavatelského řetězce, aby maximalizovaly výhody. Díky větší přehlednosti a kontrole jsme schopni zacelit mezeru mezi plánováním prodejů a provozními procesy, zlepšit prognózování a zjednodušit zásobování. Rozsah naší podpory zahrnuje kampusová řešení, ve kterých můžeme provozovat pronajaté sklady nebo zorganizovat sdílený prostor pro zákazníky, a integraci primárního i sekundárního balení, které přidává hodnotu pro maloobchodníka i spotřebitele.

 • Spotřebitelé dnes očekávají, že dostanou vše, co budou chtít a potřebovat, v místních prodejnách a online, kdykoli to budou chtít a za atraktivní cenu. DHL nabízí řadu řešení, která poskytují společnostem obchodujícím se spotřebním zbožím rychlost a efektivitu, kterou potřebují, aby mohly tyto nároky splnit. Důležitým prvkem v našem přístupu je cross-docking, který minimalizuje zásoby skladované ve skladu a s tím spojené náklady přesunutím materiálu rovnou z příchozích na odchozí vozidla. To snižuje náklady na skladové nemovitosti a zkracuje doby doručení. Outsourcováním svého cross-dockingového provozu na společnost DHL zároveň plně využijete výhod našich špičkových skladových a dopravních systémů, které vám zajistí další zvýšení efektivity.

Zboží podléhající zkáze

Na efektivitu DHL se lze spolehnout s ohledem na ochranu produktů, snižování provozních nákladů a splňování environmentálních závazků.

 • Potřeba efektivní dopravy a efektivní ochrany zboží podléhajícího zkáze před teplem je stále větší. Hlavním problémem je maximalizace skladovatelnosti produktů, tedy aby byly dodány rychle a v perfektním stavu. DHL tyto požadavky splňuje díky chytrým logistickým řešením a nejnovějším technologiím pro chlazené skladování a dopravu. Máme kompletní vybavení pro manipulaci s mraženými, chlazenými a ambientními náklady.

 • Navíc k požadavku spotřebitelů na péči o životní prostředí jsou společnosti pod tlakem předpisů na splňování kritérií pro trvalou udržitelnost. Řešení zaměřená na životní prostředí jsou klíčovým prvkem reakce společnosti DHL. Navrhujeme a řídíme end-to-end řešení na recyklaci odpadů, integrovaná do stávajících logistických toků, která snižují dopad na náklady i životní prostředí. Zejména náš systém řízení dodavatelů a dat zajišťuje dodržování místních i dalších předpisů, a to efektivním, nákladově efektivním a ekologickým způsobem.

 • Navíc k ochraně potravin před zkažením a poškozením narůstá potřeba jasných informací o obsažených látkách – včetně specifikace veškerých GMO (geneticky upravených látek) složek. To je třeba vzít do úvahy zejména v případě exportu potravin. Každá země má své vlastní regulace v souvislosti s tím, co se považuje za GMO, které podrobnosti je nutno uvádět – například složení a kalorickou hodnotu – a v kterých jazycích. DHL nabízí kromě zajištění vysoké úrovně bezpečnosti také individuální balení a označování, které splní požadavky každého exportního trhu.

Poznatky z oblasti zákazníků

Sledujte nejnovější trendy v logistice

  Kontakt a informace

  Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: