Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

NAŠE ODBORNÉ TECHNOLOGICKÉ ZNALOSTI

Posouváme hranice technologie

Cílem společnosti DHL v tomto vysoce dynamickém sektoru, který se neustále mění pod vlivem nových technologií, je poskytovat špičková řešení, která si poradí se specifickými nároky dodavatelského řetězce.

 • Dnešní firmy se musí přizpůsobovat nejen rychlým inovacím a kratším cyklům produktů, ale také vznikajícím trhům, komoditizaci produktů a změnám nákupního chování zákazníků. Reakcí společnosti DHL jsou inovativní a flexibilní modely dodavatelského řetězce, schopné uspokojit různý objem, různé cykly produktů a potřeby vícekanálové distribuce. Odložení, e-fulfillment, doručení na místo konečného určení („last mile“) a technické služby – to je jen několik klíčových prvků. Zákazníci mohou rovněž využívat výhod naší sdílené infrastruktury, flexibilních obchodních modelů a odborných znalostí místního prostředí díky našemu globálnímu dosahu a přístupu ke vznikajícím trhům.

 • Klesající ceny produktů a konsolidace trhu jsou důsledky silné konkurence. V tomto novém světě, ve kterém je zkušenost zákazníka stejně důležitá jako vlastnosti produktu, můžeme pomoci firmám zachovat orientaci na zákazníka a přitom optimalizovat náklady a efektivitu kapitálu. Ty, které se rozhodnou pro outsourcing u DHL, mohou využívat výhod špičkových programů pro kontinuální zlepšování a našich integrovaných řešení pro dodavatelský řetězec. V průběhu celého cyklu, od předprodejních až po aftermarketové aktivity, je zákazník v centru veškerých činností, a díky strategickým partnerstvím zůstáváme v čele inovací.

 • Ke složitosti a nestálosti globálního trhu přispívá nárůst regionálně koncentrované výroby v kombinaci s místními regulacemi a předpisy. Proto vytváříme spolehlivé a odolné dodavatelské řetězce s globálním pokrytím a vysokou úrovní dodržování předpisů založené na posuzování, zjednodušování a řízení nejrůznějších hrozeb. Jako jediný globální partner vám můžeme nabídnout přehlednost dodavatelského řetězce end-to-end, integrovaná řešení a odborné znalosti v oblasti dodržování obecných a celních předpisů včetně našeho specializovaného nástroje pro risk management – DHL Resilience360.

Osobní zařízení

Požadavky na efektivní a dynamické dodavatelské řetězce v tomto vysoce konkurenčním segmentu orientovaném na zákazníka splňuje DHL díky integrovaným řešením, ve kterých jednoduchost, pružnost a přehlednost vytvářejí vynikající zákaznické zkušenosti a zároveň snižují celkové vlastnické náklady.

 • Zkracování životního cyklu produktů, jako jsou počítače, notebooky, mobilní zařízení a spotřební elektronika obecně, vyžaduje vysokou flexibilitu distribučních modelů. DHL dokáže nabídnout rozmanitou řadu modelů a úrovní služeb včetně pronajatých a sdílených skladů, díky níž se lze přizpůsobit jakémukoli konkrétnímu cyklu. Můžeme vytvořit integrovaný hodnotový řetězec end-to-end, který zahrnuje fyzické, finanční i informační toky.

 • Stále se zvyšující nasycenost trhu s osobními zařízeními s sebou přinesla komoditizaci produktů a silnou cenovou konkurenci. Firmy se snaží zachytit potenciál atraktivních rostoucích trhů a produktových segmentů. Ve spolupráci s vámi dokáže společnost DHL vytvořit flexibilní obchodní modely a celou řadu sdílených infrastrukturních příležitostí. Prověříme outsourcingové možnosti pro dodavatelský řetězec a naše procesy budou zdrojem neustálého vylepšování nákladových struktur. 

 • Zvyšující se poptávka z rostoucí střední třídy s vyšším disponibilním příjmem nadále poskytuje příležitosti ke globálnímu růstu. Společnost DHL je schopna definovat strategie dodavatelského řetězce pro vstup na trh, které zajistí škálovatelnost, dodržování předpisů a propojenost s cílovými segmenty. Máme schopnosti i zkušenosti k tomu, abychom vyvinuli a zdokonalili řadu přístupů včetně tzv. omnikanálové a vícekanálové distribuce a vracení zboží. Každý z nich využívá výhod flexibilních úrovní služeb, přehlednosti end-to-end a globálního pokrytí.

Infrastruktura

Tento velmi náročný segment hardwaru a služeb poskytuje technologickou infrastrukturu pro propojenost zařízení, úložnou a výpočetní kapacitu i obchodní procesy s IT podporou. My na tyto požadavky reagujeme v podobě flexibilních řešení end-to-end a celou řadou aftermarketových služeb.

 • Rostoucí potřeby dat a propojení vytvářejí požadavek na vyšší kapacitu serverů a úložišť i na rychlejší síťové systémy. Konsolidace a virtualizace datových center jsou klíčem ke zdokonalování IT efektivity, nové standardy jako 4G a LTE pak podporují globální investice do komunikačních sítí. Společnost DHL proto vytvořila řešení end-to-end s využitím konsolidovaných datových center a poskytuje služby, které zajišťují bezchybnou instalaci a podporu pro údržbu použitých zařízení vysoké hodnoty. Naše flexibilní aftermarketové technické a logistické služby nabízejí řadu úrovní služeb včetně doručení do dvou hodin nebo do druhého dne spolu s procesy pro obnovení aktiv u drahých zařízení při dodržování místních předpisů.

 • Důležitost inovace hardwaru neklesá, avšak ryzí "dodavatelé krabic" riskují komoditizaci svých produktů. Mnoho z nich proto zaměřuje svou pozornost na vývoj softwarových aplikací a nových modelů služeb. DHL pomáhá firmám rozšiřovat nabídku produktů směrem k podnikání založenému na službách, posilovat jejich pozici na trhu a vyhnout se komoditizaci. Dosahujeme toho převážně vytvořením plně integrovaného, flexibilního a citlivě reagujícího dodavatelského řetězce, který podporuje rozšiřování firem poskytujících služby. Příklady zahrnují financování zásob nebo aftermarketové služby, jako jsou opravy, vracení zboží a logistika služeb.

Polovodiče

Složitosti tržní dynamiky, dodavatelských řetězců a výrobních procesů u polovodičů, spolu s potřebou splňovat vysoké nároky na kvalitu produktů a řídit náklady, čelí společnost DHL zjednodušováním a zlepšováním přehlednosti.

 • Ačkoli se polovodiče stále používají převážně v oblasti komunikací a výpočetní techniky, oblasti pro růst tohoto segmentu se otevírají i ve vertikálních odvětvích, jako je automobilita průmysl a výroba. DHL zajišťuje potřebnou kvalitu těchto vysoce hodnotných komponent v celém hodnotovém řetězci díky pojetí "zero defect", založenému na neustálém zdokonalování procesů a vynikající přehlednosti.  Své odborné znalosti opíráme o relevantní vertikální trhy jako zdravotnictví a farmaceutický průmysl, automobilita průmysl a vysoké technologie a pomáháme tak vytvářet bezchybnou zákaznickou zkušenost.

 • Segment polovodičů je charakterizován intenzitou výzkumu a vývoje, nákladným výrobním zařízením, vícekrokovými výrobními procesy a cyklickým vývojem obchodu. Je také svědkem nevídaného urychlování slučovacích a akvizičních aktivit a konsolidací trhu. DHL vytváří flexibilní dodavatelské řetězce, které reagují na růst, přizpůsobují se cyklickému kolísání poptávky a zabraňují přerušení složitých a drahých výrobních procesů. Naše špičková logistická podpora zajišťuje splnění kritických dodacích lhůt a zároveň i specifických požadavků na dodavatelský řetězec, například požadavek na kontrolu teploty nebo čisté prostory.

 • Technologie příští generace jsou předmětem dlouhých vývojových cyklů a vyžadují velké investice do výrobních procesů. Vícekrokový proces výroby polovodičů znamená, že jejich dodavatelský řetězec je jedním z nejsložitějších na jakémkoli trhu. Společnost DHL zjednodušuje všechny aspekty dodavatelského řetězce – od sourcingu materiálu, přes výrobu, montáž a zkoušení plátků až po distribuci. Zvláště důležité prvky našich služeb zahrnují doručení se zabezpečením zdrojů pro výrobu (I2M), distribuce hotového zboží a zajištění přehlednosti end-to-end pro položky s vysokou hodnotou.

Technologické poznatky

Sledujte nejnovější trendy v logistice

  Kontakt a informace

  Chcete-li získat více informací o našich řešeních nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního newsletteru Supply Chain Insights: