Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Když potřebujete více než jen dopravu z bodu A do bodu B

Když se naše doplňkové služby zkombinují s nabídkou našich řešení, dodají vám flexibilitu pro uspokojení vašich individuálních logistických potřeb.

 

DHL Cargo Insurance

Komplexní pojištění nákladu
 • Pojištění „proti veškerým rizikům“ s komplexním krytím
 • Poskytováno jedním z největších pojistitelů
 • Pojistné krytí jedné nebo více zásilek

Pojištění DHL Cargo Insurance výměnou za pojistné zákazníkům zaručuje klid v duši.

Během přepravy společností DHL a v případě nehody kryje pojištění hodnotu nákladu a cenu přepravy, dojde-li k fyzické ztrátě či poškození způsobenému externími příčinami.

 • Pojištění „proti veškerým rizikům“ s komplexním krytím širším, než je v tomto odvětví běžné
 • Konkurenční sazby bez odpočitatelných položek
 • Účtování nákladů za přepravu a pojištění na jedné faktuře
 • Pojistné krytí pro vysoce rizikové náklady a destinace po celém světě, včetně oblastí s vysokým rizikem
 • Pojistné události vyřizujeme rychleji než ostatní pojistitelé, a to nejpozději do 30 dnů
 • Vaše pojistná událost se řeší místně se zaměstnanci, kteří mluví zdejším jazykem a nabízí vyrovnání v místní měně

Seznam nepojistitelného zboží

Svěřte klid v duši do našich rukou

4 důvody, proč vybrat službu DHL Cargo Insurance

 • Bez ohledu na to, kdo je zodpovědný za ztrátu nebo poškození, kryje zákonná odpovědnost přepravce pouze část zákazníkovy pohledávky. Některá pojištění nákladu mohou nabízet pouze omezené krytí. To znamená, že byste si zásilky měli pojistit prostřednictvím služby DHL Cargo Insurance. Takto získáte pojištění s celosvětovým krytím plné hodnoty zboží bez ohledu na způsob dopravy. Ačkoli naše společnost nenese zákonnou povinnost v případě zásahu vyšší moci (force majeure), krádeže nebo nehod způsobených třetími stranami, i tehdy zajistí pojištění DHL Cargo Insurance náhradu škody.

 • Klid v duši bez zbytečného papírování: Pojistné krytí veškerého zboží zasílaného přes divizi DHL Freight získáte pomocí jediné smlouvy. Na základě smluvených podmínek a zdokumentované hodnoty zboží vypočteme výši pojistného za jednotlivé zásilky a částku přičteme k přepravnému.

 • V případě pojistné události se můžete spolehnout na bezodkladné vyřízení. Pojistnou událost zpracujeme během jednoho měsíce nebo ještě rychleji, pokud nahlášení proběhne včas a je dodána kompletní dokumentace. Můžete se tak rychle vrátit ke každodennímu podnikání.

 • Těch několik málo výjimek pojistného krytí služby DHL Cargo Insurance, např. v případě nedostatečného zabalení, je jasně definováno. To znamená, že při pojistné události vás nečekají žádná nepříjemná překvapení.

Přemýšlíte, co a jak, nebo si nejste jistí, jaký produkt vybrat?

Kontaktujte některého z našich odborníků na nákladní přepravu a proberte s ním své požadavky, abyste získali rychlou nabídku, dokud na to myslíte.

Freight Connections

Přečtěte si nejnovější zajímavosti od DHL specialistů na silniční nákladní přepravu a celní problematiku.