Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Celní služby

Dláždíme cestu mezinárodnímu obchodu


Cla hrají hlavní roli pro usnadnění různých obchodních procesů, chrání ekonomiky před riziky a stávají se zásadním faktorem úspěchu pro mezinárodní obchod.

Všechny naše služby jsou poskytovány vysoce zkušenými odborníky na celní problematiku. Zajišťujeme, aby byl náš tým vždy seznámen s nejnovějšími změnami v zákonech a procedurách, aby byl dostatečně vybaven a mohl vám a vaší firmě poskytnout vhodné informace o všech způsobech přepravy.

27 zemí

170 kanceláří

1 000 odborníků na celní služby

Objevte naše celní služby


DHL Customs Services

Naše široká paleta celních služeb zajistí zásilkám bezproblémové a včasné překročení hranic, bez administrativní zátěže, zpoždění nebo penalizačních poplatků.

Služby zahrnují:
 • Podávání celního prohlášení při importu a exportu
 • Bezpečnostní podání
 • Finanční zálohy na daně a poplatky
 • Ostatní služby v rámci požadavků státních orgánů
 • Pohyb na cestě
 • Žádosti o povolení a licence

DHL Customs Consulting

Naši celní konzultanti mohou zkontrolovat váš dodavatelský řetězec a pomoci vám vylepšit celní činnosti, optimalizovat poplatky, identifikovat potenciální rizikové oblasti a optimalizovat interní kontrolní opatření a postupy k maximalizaci interní shody s předpisy. Naše zavedené metodiky a dovednosti řízení projektů zajišťují dodržení harmonogramu, rozsahu a rozpočtu projektu.

Naši konzultanti usilují o naplnění tří hlavních cílů: dodržení celních předpisů, nákladová efektivita a úspora času.

Služby zahrnují:
 • Správa celního odbavení
 • Interpretace a konzultace v oblasti předpisů
 • Audit a hodnocení shody s předpisy
 • Školení a vzdělávání v oblasti celních předpisů
 • Programy týkající se poplatků a daní
 • Alokace zdrojů na místě (dočasné nasazení)

Spojte se s námi

Máte otázky na odborníka pro celní služby?


Nejprve nám řekněte trochu více o vaší organizaci.