Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

ZBOŽÍ NEPOJISTITELNÉ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Pojistné krytí nelze poskytnout pro následující zboží:

 • Munice, zbraně, výbušniny
 • Starožitnosti, umělecká díla a výrobky ze stříbra
 • Všechny druhy bezhotovostních plateb (např. šeky, kreditní karty připravené k použití, fiskální známky, cenné papíry, obchodovatelné cenné papíry, státní pokladniční poukázky apod.)
 • Všechny náklady, které jsou při přepravě poháněny vlastním motorem nebo při tažení jedou po vlastní nápravě (např. motorová vozidla, motocykly, karavany, přívěsy pro přepravu koní, lodě na přívěsu)
 • Všechen kapitál vlastněný či pronajatý společností DHL Freight nebo zapůjčený společnosti DHL Freight
 • Krev a/nebo krevní plazma
 • Volně ložený sypký nebo tekutý materiál včetně materiálů skladovaných v nádržích flexitank
 • Zlato, stříbro a všechny vzácné kovy ve formě slitků 
 • Beton a betonové výrobky
 • Cigarety, doutníky a další hotové tabákové výrobky
 • Nebezpečné zboží třídy 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Návrhy, schémata, plány, právní listiny, rukopisy a všechny ostatní dokumenty
 • Kožešiny a kožešinové oděvy
 • Vybavení domácnosti a osobní majetek
 • Šperky
 • Hospodářská zvířata, plnokrevníci, živá zvířata a živé rostliny
 • Volně ložené drahé kameny
 • Peníze všech druhů (např. hotovost, bankovky, mince, pokladniční poukázky)
 • Zboží podléhající rychlé zkáze a zboží citlivé na teplotu
 • Prototypy a unikátní předměty
 • Známky, tikety apod.
 • Obchodovatelné kovy v čisté formě, např. měď, cín apod.
 • Nebalené či nechráněné ocelové výrobky (např. potrubí, svitky, tyče, plechy apod.)

Další informace o nebezpečném zboží pro silniční přepravu a výjimky přepravovaného zboží