Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ DHL EXPRESS A DHL FREIGHT

Tisková zpráva: Praha 11/25/2019

Od 1.1. 2020 dochází k přeměně ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446 (dále jen „DHL Express“), a to rozdělení odštěpením části jmění společnosti DHL Express do nově vzniklé společnosti DHL Freight CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 08566330. 

Tato změna se nijak nedotkne našeho obchodního vztahu. Veškerá práva a povinnosti, včetně práv a závazků vyplývajících z obchodních vztahů, vztahujících se k společnosti DHL Express, divizi Express  nepřecházejí na novou právní entitu a na těchto právech a závazcích se dnem 01.01.2020 nic nemění

DHL Express bude i nadále plnit závazky a vykonávat práva ze smluv již uzavřených společností DHL Express, divizi Express anebo na jejichž plnění se podílela pouze divize Express. To znamená, že není zapotřebí uzavírat dodatky ke smlouvám ani činit jakákoli jiná právní jednání a v obchodních vztazích i nadále bude vystupovat společnost DHL Express.